Από το «κόσκινο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περνά η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ καθώς η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκρινε «παραδεκτή» τη σχετική αναφορά που είχε υποβάλει το Πανελλήνιο Σωματείο των Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΠΣΕΕΠ). 

Όπως είναι γνωστό, ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση του 50,1% των ΕΛΠΕ αποτελεί άλλη μια μνημονιακή υποχρέωση στον κλάδο της ενέργειας. 

Πρόσφατα το ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε τη σύμπραξη της Glencore Energy με την εταιρεία CIEP Participations S.a r.l. SICAR του ομίλου Carlyle και τη σύμπραξη της εταιρείας Vitol Holding BV με την εταιρεία Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures («Sonatrach»). Αυτά τα σχήματα, αφού ολοκληρώσουν τους απαραίτητους τεχνικούς και οικονομικούς ελέγχους αναμένεται να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές μέσα στο επόμενο τρίμηνο.  

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ ζητούν ακύρωση της διαδικασίας πώλησης επικαλούμενοι ότι αυτό θα βλάψει το δημόσιο συμφέρον και την επιχείρηση ενώ θεωρούν ότι υπάρχουν νομικά και θεσμικά κωλύματα. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα για έρευνα των όρων του διαγωνισμού  στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού.

Με απαντητική επιστολή την οποία υπογράφει η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  Cecilia Wikström αναφέρει ότι κρίνεται «παραδεκτή» η σχετική αναφορά.

«Αυτό σημαίνει ότι προχωρεί πλέον στην επί της ουσίας και εις βάθος εξέτασή της, διαδικασία η οποία δύναται να καταλήξει σε κλήση σε ακρόαση τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο ασφαλώς και της Ελληνικής Δημοκρατίας, για τα πεπραγμένα τους στην υπόθεση, με ενδεχόμενες περαιτέρω σοβαρές νομικές και θεσμικές συνέπειες για το όλο εγχείρημα ιδιωτικοποίησης», αναφέρει σχετικά το ΠΣΕΕΠ.

Παράλληλα, η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα επί της υπόθεσης.

«Αναμένονται επομένως εξελίξεις, ενδεχομένως πολύ σημαντικές – όχι μόνο για την πορεία του απαράδεκτου διαγωνισμού περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο μας συνολικής επανεξέτασης των πραγμάτων στο νευραλγικής σημασίας πεδίο των υδρογονανθράκων για την πατρίδα μας», αναφέρει κάνοντας μια δική του εκτίμηση για την κατάσταση το Σωματείο των Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ.