Δεκτό έκανε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνου το αίτημα της Creta Farms να απαγορευτεί προσωρινά η λήψη μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.  

Αναλυτικά η Creta Farms σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Στα πλαίσια της διασφάλισης και προστασίας της δραστηριότητας της, κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου την από 25.10.2019 αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 106 α’ παρ. 6 του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνου εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 12 /2020 απόφαση με την οποία έκανε δεκτό το αίτημα της Εταιρείας. Ειδικότερα η απόφαση του Δικαστηρίου απαγορεύει προσωρινά τη λήψη μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων περιλαμβανομένων της συντηρητικής κατάσχεσης και της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και της έκδοσης προσωρινής διαταγής σε βάρος της περιουσίας της Εταιρείας για τις υφιστάμενες οφειλές της έναντι του συνόλου των πιστωτών της».