REDS: Ξεκινάει 4 Οκτωβρίου η δημόσια πρόταση στα 2,48 ευρώ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
REDS: Ξεκινάει 4 Οκτωβρίου η δημόσια πρόταση στα 2,48 ευρώ
Ποια είναι η περίοδος αποδοχής για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση από τη «RB Ellaktor Holding B.V.». Δεν σχεδιάζει διαγραφή από το ταμπλό των μετοχών. Το μετοχολόγιο και το επιχειρηματικό σχέδιο.

Στην τιμή των 2,48 ευρώ ορίστηκε η δημόσια πρόταση «RB Ellaktor Holding B.V.», δηλαδή την μητρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Reggeborgh, για την απόκτηση μετοχών της REDS στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσια πρότασης (αποτέλεσμα δημόσιας πρότασης που προηγήθηκε στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέσω της οποίας οι Ολλανδοί ενίσχυσαν το ποσοστό τους σε 46,15%), η οποία εγκρίθηκε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρκέσει από τις 4 Οκτωβρίου 2022 έως τις 3 Νοεμβρίου 2022. Η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργεί ως σύμβουλος. Ο Προτείνων πρόκειται να χρηματοδοτήσει την Δημόσια Πρόταση με ίδια κεφάλαια.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κατείχε κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης άμεσα (31.851.274 μετοχές, που αντιπροσώπευαν περίπου το 55,456% του πλήρως καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής στον τομέα ακινήτων. Συνεπώς, ο μέγιστος αριθμός Μετοχών που ενδέχεται να αποκτήσει ο Προτείνων είναι 22.820.829 Μετοχές, ποσοστό περίπου 39,73% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης που συνέταξε η EUROCORP στις 18 Αυγούστου 2022 και η οποία δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου, η αξία της Εταιρείας υπολογίζεται στο ποσό των €111.900.00 και κατά συνέπεια η αξία κάθε Μετοχής αποτιμάται σε €1,95.

Χωρίς διαγραφή από το ταμπλό

Οι Ολλανδοί δηλώνουν ότι σε περίπτωση που αποκτήσουν μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφων αυτής, δεν θα ασκήσουν το δικαίωμά του να εξαγοράσει τις μετοχές της μειοψηφίας. Σε κάθε περίπτωση, είναι πρόθεση του ομίλου να διατηρήσει τις μετοχές της εταιρείας REDS εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19.08.2022, ήτοι την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι υποχρεούται να προβεί στη Δημόσια Πρόταση προς τους Μετόχους για την αγορά των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και υπέβαλε το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου και την Έκθεση Αποτίμησης.

Το μετοχολόγιο

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο που αναφέρεται στο πληροφοριακό σημείωμα, REGGEBORGH INVEST B.V. και PROSILIO N.V. ελέγχουν αθροιστικά 60,27%. Οι εταιρείες PROSILIO N.V. και RB ELLAKTOR HOLDING B.V., εκ των οποίων η πρώτη κατέχει 2.762.781 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε 4,81% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, κατέληξαν στις 19.08.2022 σε συμφωνία να συνεργαστούν για τους σκοπούς της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης και συνεπώς η PROSILIO N.V. δεν θα προσφέρει τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία προς την RB ELLAKTOR HOLDING B.V.. Επίσης, ο κ. Χρ. Παναγιωτόπουλος, ελέγχει 11,682% και ο εφοπλιστής Δ. Διαμαντίδης 7,143%.

Επιχειρηματική στρατηγική

Όπως αναφέρεται, η Reggeborgh Invest B.V. και ο Προτείνων στηρίζουν το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου στρατηγικού του πλάνου. Ο Προτείνων πιστεύει ακράδαντα στη δυναμική των διαφόρων δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου της Εταιρείας. Η Reggeborgh Invest B.V. και ο Προτείνων στοχεύουν στη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Προτείνοντος και της Εταιρείας. Ειδικότερα, ο Προτείνων και η Reggeborgh Invest B.V. στηρίζουν την υφιστάμενη επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας ως προς τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων ως κατωτέρω:

  • Επικέντρωση σε έργα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας στους τομείς λιανικής και ψυχαγωγίας, γραφείων, μικτής χρήσης, εκθεσιακών, συνεδριακών και οικιστικών ακινήτων.
  • Δημιουργία αξίας μέσω του εντοπισμού και της απόκτησης μεγάλων ιδιοκτησιών με ελκυστικές αποδόσεις.
  • Συνεργασία με αρχιτέκτονες διαχειριστές και επαγγελματίες στο χώρο των ακινήτων, για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία εκτελεί υψηλού επιπέδου στρατηγικά έργα στην Ελλάδα, τα οποία ο Προτείνων υποστηρίζει πλήρως:

  • Μαρίνα Αλίμου: Σε συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η Εταιρεία πέτυχε την ανάληψη για 40 έτη της εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, η οποία είναι η μεγαλύτερη μαρίνα στην Ελλάδα, μια από τις μεγαλύτερες στην ανατολική Μεσόγειο και η κύρια βάση για ναύλωση σκαφών αναψυχής στην Αθήνα.
  • Γούρνες, Κρήτη: Η Εταιρεία προσβλέπει στην αξιοποίηση του οικοπέδου, με μικτής χρήσης ανάπτυξη που θα αποτελέσει έναν ξεχωριστό τουριστικό, εμπορικό και ψυχαγωγικό προορισμό στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
  • Πάρκο Καμπά: Η Εταιρεία ετοιμάζει έργο μικτής χρήσης στα προάστια της Αθήνας (περιοχή Κάντζα) σε μία προνομιακή τοποθεσία, λόγω της απευθείας προσέγγισης μέσω Αττικής Οδού, προαστιακού και μετρό, σε μια έκταση συνολικής επιφάνειας 315.000 τ.μ..

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν σκοπεύει να προτείνει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς ο Προτείνων πιστεύει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει τους σωστούς στόχους για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Ποιος είναι ο προτείνων

Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό σημείωμα, ο Προτείνων είναι ολλανδική ιδιωτική επενδυτική εταιρεία, η μοναδική του δραστηριότητα είναι η κατοχή μετοχών στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και δεν διαθέτει επί του παρόντος συμμετοχές σε άλλες εταιρείες. Είναι μέρος του ομίλου Reggeborgh, μιας οικογενειακής επιχείρησης με μακρά ιστορία που ανήκει στην οικογένεια Wessels.

Ο όμιλος Reggeborgh ιδρύθηκε το 1990 και στηρίχθηκε στη γνώση και την εμπειρία στις αγορές κατασκευών και υποδομών στην Ολλανδία και στο εξωτερικό. Ο όμιλος Reggeborgh έχει έκτοτε επεκταθεί στην ανάπτυξη ακινήτων, στις υποδομές τηλεπικοινωνιών (οπτικές ίνες), στην ιατρική έρευνα, την ενέργεια, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο όμιλος Reggeborgh διαχειρίζεται για λογαριασμό της οικογένειας Wessels επενδύσεις σε μεγάλο αριθμό (μη συνδεδεμένων) εταιρειών. Ο ίδιος ο όμιλος Reggeborgh δεν είναι διακριτό νομικό πρόσωπο και δεν έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη οντότητα. Ως εκ τούτου, δεν ενοποιεί τις επενδύσεις του σε χωριστά δημοσιοποιούμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Σημαντικές επενδύσεις πλειοψηφίας του ομίλου Reggeborgh περιλαμβάνουν την 100% συμμετοχή στη Royal VolkerWessels B.V. (με έσοδα άνω των € 6 δις), την 100% συμμετοχή στη Reggeborgh Vastgoed B.V. (χαρτοφυλάκιο ακινήτων άνω του €1,1 δις), τη συμμετοχή κατά 82,5% στη μονάδα αποτέφρωσης απορριμμάτων EVI (μετατρέπει σε ετήσια βάση απορρίμματα άνω των 450.000 τόνων σε ηλεκτρική ενέργεια άνω των 350.000 MWh)και την 100% συμμετοχή στην εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων (private equity firm) Larchpoint και στα επενδυτικά της κεφάλαια (funds) (υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των €500εκ).

Ο όμιλος Reggeborgh παρέχει επίσης υπηρεσίες οι οποίες συνήθως παρέχονται από ένα οικογενειακό γραφείο του μεγέθους του ομίλου. Ο Προτείνων είναι 100% θυγατρική της Reggeborgh Invest B.V., η οποία είναι ο ανεξάρτητος επενδυτικός βραχίονας του ομίλου Reggeborgh. Η Reggeborgh Invest B.V. ακολουθεί μακροπρόθεσμη στρατηγική και επικεντρώνεται σε έργα που παράγουν αξία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κεφαλαίων ανάπτυξης, αναχρηματοδότησης, πρόσθετων εξαγορών και αποσχίσεων, ενώ βασίζεται σε ισχυρές τοπικές ομάδες διοίκησης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

REDS: Αύξηση σε τζίρο και επισκεψιμότητα στο Smart Park – Έρχονται νέες συμφωνίες

Όλες οι ειδήσεις

09:34

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις όπλων διεθνώς το 2021 - στα $592 δισ. το τζίρος

09:32

Gazprom: Στέλνει 42,4 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

09:26

National Geographic: Η Κάρπαθος στους 25 πιο συγκλονιστικούς προορισμούς του κόσμου 

09:14

Στον Άρειο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας για τις παρακολουθήσεις

09:09

Ξεκινά σήμερα η κατασκευή του SKA, του μεγαλύτερου τηλεσκοπίου στον κόσμο

09:08

Κίνα: Αποκλιμακώνεται η πανδημία - Μειώθηκαν τα κρούσματα για 7η ημέρα

09:05

Σε ισχύ το εμπάργκο της ΕΕ στο ρωσικό πετρέλαιο και το όριο τιμής

09:02

Οργή κατά Μακρόν σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη Ρωσία

08:46

91% των αγροτών είναι δυσαρεστημένοι… Τι θα ψηφίσουν;

08:30

Ανεβάζουν ταχύτητα οι online πωλήσεις αλκοολούχων ποτών – Τα νέα δεδομένα και η επόμενη μέρα

08:24

Πετρέλαιο: Σε εγρήγορση αγορά και παραγωγοί λόγω των κυρώσεων

08:18

Ανθεκτικό και ταχέως αναπτυσσόμενο το ελληνικό startup οικοσύστημα

08:14

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας «κλειδί» για τις ασφαλιστικές

08:11

Λιγνίτες: Αίτημα στην Κομισιόν για πρόωρο τέλος της «θεραπείας» στο μονοπώλιο της ΔΕΗ

08:06

Υποδομές: Τα «bankable» έργα, οι τράπεζες και ο επιτοκιακός «πονοκέφαλος»

08:03

MyDATA: Πρεμιέρα για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ - Ανοίγει ο δρόμος για αυτόματες επιστροφές φόρων

07:49

Καλά τα νέα για την Ελλάδα, αλλά τι γίνεται με την Ευρώπη;

07:33

Συμβουλές για «πράσινα» Χριστούγεννα

07:30

Πότε ξεκινάει η Άνοιξη και θα γίνουν εκλογές - Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις τράπεζες - Πιπέρι στη γλώσσα κ. Μάνο 

07:19

O Kylian Mbappe έχει ένα γκαράζ γεμάτο πανάκριβα αυτοκίνητα που δεν μπορεί να οδηγήσει

07:12

Τράπεζες: Μην τα βάζεις με το γκουβέρνο - Τι έρχεται για Intracom - Η Ιντεάλ και ο…υαλοκαθαριστήρας - Πάνε καλά οι Οδοί 

07:01

«Στενάζουν» τα παιδιατρικά νοσοκομεία: Συρροή παιδιών με γρίπη - Αναμονές μέχρι και 8 ώρες

23:57

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο βομβαρδιζόμενο Κίεβο, στο σχολείο «Ελλάδα»

23:44

Ντογιάκος: Έλληνες εισαγγελείς γρηγορείτε

23:30

Βέλγιο: 33χρονος σκότωσε την έγκυο σύζυγό του και το πεντάχρονο παιδί της

23:14

Κουτσούμπας: Εξασφάλιση της απαραίτητης κρατικής χρηματοδότησης για τον Τύμβο Καστά

22:59

Ο παγκόσμιος «πόλεμος των ημιαγωγών» μεταξύ Δύσης και Ασίας και η στρατηγική ΗΠΑ, ΕΕ και Κίνας

22:44

Θεσσαλονίκη: Θωράκιση των γυναικών έναντι της βίας, με ενίσχυση και εδραίωση του ρόλου τους σε κάθε πεδίο

22:29

Έναρξη έκανε στον Πύργο το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέου

22:15

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στα εγκαίνια του νέου διοικητικού κέντρου της Μητρόπολης Πειραιώς