Axia Ventures: Η αγορά βλέπει τον απόλυτο κίνδυνο στις τράπεζες - Νέες τιμές στόχοι και υψηλά περιθώρια ανόδου

Ανδρέας Βελισσάριος
Μοιράσου το
Axia Ventures: Η αγορά βλέπει τον απόλυτο κίνδυνο στις τράπεζες - Νέες τιμές στόχοι και υψηλά περιθώρια ανόδου
Με τον τίτλο «The Sum of All Fears» επανέρχεται για τις ελληνικές τράπεζες η Axia Ventures, θέλοντας να υπογραμμίσει το άκρως αρνητικό σενάριο, που τιμολογεί αυτή τη στιγμή η αγορά για τους τίτλους των τεσσάρων συστημικών.

Με τον τίτλο «The Sum of All Fears» επανέρχεται για τις ελληνικές τράπεζες η Axia Ventures, θέλοντας να υπογραμμίσει το άκρως αρνητικό σενάριο που τιμολογεί αυτή τη στιγμή η αγορά για τους τίτλους των τεσσάρων συστημικών.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η αγορά έχει θέσει και υποθέτει ένα συνδυασμό των χειρότερων δυνατών αποτελεσμάτων για τις ελληνικές τράπεζες, με περιορισμένη ανάπτυξη της άνω γραμμής, «έκρηξη» των NPEs ή και περιορισμό στην ικανότητα διανομής μερισμάτων.

Για αρχή, οι ελληνικές τράπεζες θα δουν ένα σύνθετο ετήσιο ποσοστό αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους NII CAGR της τάξεως του 7% - 11%, που συνεισφέρουν περισσότερο από το 70% των βασικών τραπεζικών εσόδων (τα οποία είναι +8,8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), μέσω υψηλότερων περιθωρίων (+100 μονάδες βάσης) και επέκτασης του δανεισμού (+6% ετησίως, με το ήμισυ να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και χωρίς επιπτώσεις από τη δευτερογενή αγορά NPL), αλλά και μέσω της χρήσης της πλεονάζουσας ρευστότητας για την ενίσχυση των επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων.

Από την άλλη, η Axia σημειώνει ότι η ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων παραμένει ευνοϊκή, με «καθαρότερα» και καλύτερα εφοδιασμένα χαρτοφυλάκια, καθώς ένα μεγάλο μέρος των προβληματικών δανείων ανήκει πλέον σε εξωτερικούς διαχειριστές. Ωστόσο, οι αναλυτές αυξάνουν τις εκτιμήσεις τους για το κόστος κινδύνου (CoR) για το 2023 ώστε να συνυπολογίσουν νέα defaults, νέα «κόκκινα» από την ενότητα των ρυθμισμένων δανείων - «re-defaults» και χαμηλότερους ρυθμούς αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings). Παράλληλα, εντοπίζουν κάποιους υποτομείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων του τουρισμού, των κατασκευών και του χονδρεμπορίου και του λιανεμπορίου ως τους πιο επικίνδυνους σε περίπτωση επιβράδυνσης.

Όπως επισημαίνουν, διενήργησαν ένα δικό τους stress test όπου σε ένα δυσμενές σενάριο (CoR, άνω των 100 μονάδων βάσης, -20% επιτοκιακό περιθώριο NIM), όλες οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν επαρκείς δείκτες κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, η κερδοφορία αποδεκατίζεται, αλλά ο δείκτης CET1 παραμένει σε ένα επαρκές σημείο (άνω του 9% για όλες τις τράπεζες), και αυτό αποτελεί μια απόδειξη της ανθεκτικότητας των τραπεζών, υπό ακραίες δυσμενείς συνθήκες.

Συνολικά, οι εκτιμήσεις της Axia υποδεικνύουν μια σταθερή βελτίωση της κερδοφορίας, με το RoTE των συστημικών τραπεζών για το 2024 να φτάνει στο 10,5% (σύμφωνα με την ΕΕ) αλλά με των δείκτη P/TE σε discount 40% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών. Υπό αυτό το πρίσμα, επαναλαμβάνει τις συστάσεις «buy» και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες καθώς παραμένει θετική για τον κλάδο, θέτοντας παράλληλα νέες τιμές στόχους που προσφέρουν περιθώρια ανόδου που ξεπερνούν το 50% για τους τέσσερις τραπεζικούς τίτλους. Όπως σημειώνει, οι μετοχές αυτών διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να απευθύνονται σε διαφορετικά επενδυτικά στυλ και κριτήρια από τα χαρτοφυλάκια.

▪ Alpha Bank (τιμή στόχος στα 1,60 ευρώ, με upside της τάξεως του 82%): «All rounder» - Η Alpha Bank διαθέτει μια υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE), με γνώμονα τη μεγάλη τεχνογνωσία που διαθέτει στο σκέλος του επιχειρηματικού δανεισμού που συμβαδίζει με το τρέχον περιβάλλον. Η βελτίωση θα πρέπει επίσης να προέλθει από την αύξηση της αποδοτικότητας στις διεθνείς δραστηριότητες και την αποδοτικότητα κόστους. Η Alpha Bank, σύμφωνα με την Axia, θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσει το δείκτη RoCET1 στο 10% περίπου έως το 2025, καταβάλλοντας παράλληλα ένα σημαντικό μέρισμα και προσθέτοντας κεφάλαιο CET1, στο ενδιάμεσο. Η τιμή στόχος της Axia συνεπάγεται έναν δείκτη P/E για το 2024 στο 0,59x ή +82% ανοδικά σε σύγκριση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής, που δείχνουν ελκυστικά επίπεδα δεδομένων των κεφαλαιακών επιπέδων και της μελλοντικής κερδοφορίας.

▪ Eurobank (τιμή στόχος στα 1,60 ευρώ, με upside της τάξεως του 75%): «Diversified» - Η Eurobank μπορεί να υπερηφανεύεται καθώς διαθέτει τον υψηλότερο δείκτη RoTE μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, που υποστηρίζεται από τις σημαντικές και κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητές της και τον κλάδο επενδύσεων στο εγχώριο real estate. Όπως σημειώνει η Axia, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει επιθετικά την άνω γραμμή της, με περιορισμένη πρέκταση στο σκέλος των NPEs. Οι αναλυτές προβλέπουν διψήφια αύξηση RoTE, θετικά μερίσματα και σχηματισμό κεφαλαίου. Η τιμή στόχος της συνεπάγεται έναν δείκτη τιμής προς κέρδη για το 2024 στο 0,82x ή +75% υψηλότερα περιθώρια ανόδου για τη μετοχή σε σύγκριση με την τρέχουσα τιμή της, επιδεικνύοντας υψηλότερη κερδοφορία παράλληλα με μια σταθερή δυναμική διανομής μερισμάτων.

Εθνική (τιμή στόχος στα 5,2 ευρώ, με upside της τάξεως του 64%): «Catalyst» - Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει σήμερα τα υψηλότερα κεφάλαια και την υψηλότερη ρευστότητα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν προς την κατεύθυνση της διανομής μερισμάτων και ανάπτυξη δανείων. Η Εθνική αποτελεί ένα «play» υψηλής ποιότητας, επίσης λιγότερο προσανατολισμένη στα δάνεια των ευάλωτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων από ό,τι οι υπόλοιπες συστημικές, και αναμένεται να φτάσει σε διψήφια κερδοφορία έως το 2024. Επιπλέον, η πρόσφατη ολοκλήρωση του νομοσχεδίου έναντι του ποσοστου του ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) σημαίνει ότι το 40% θα μπορούσε να βγει στην αγορά, με τον Τύπο να αναφέρει ότι ήδη ένα κρατικό fund θα μπορούσε να ενδιαφέρεται για το 20% αυτού του ποσοστού. Αυτό δημιουργεί έναν ενδιαφέροντα «καταλύτη» για την Εθνική που θα μπορούσε να αυξήσει το free float της. Η τιμή στόχος της Axia συνεπάγεται ένα δείκτη P/TE για το 2024 στο 0,74x ή +64% υψηλότερα επίπεδα, το οποίο δείχνει ενδιαφέρον δεδομένης της βελτιωμένης κερδοφορίας της τράπεζας και της προαιρετικής δυνατότητας που προσφέρει το πλεονάζον κεφάλαιό της.

▪ Τράπεζα Πειραιώς (τιμή στόχος στα 2,2 ευρώ, με upside της τάξεως του 90%): «Pure upside» - Η Τράπεζα Πειραιώς εξέπληξε θετικά την αγορά με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, αναβαθμίζοντας τον κεφαλαιακό στόχο CET1 στο 11% (από 10%) έως το 2022. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τους αναθεωρημένους, υψηλότερους στόχους κερδοφορίας, σημαίνει ότι ο κεφαλαιακός σχηματισμός και η αύξηση αυτού, που έχει απασχολήσει τους επενδυτές, θα επιταχυνθεί. Αυτό ενισχύει την ελκυστικότητα της μετοχής, η οποία εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε παράλογα επίπεδα και προσφέρει το υψηλότερο απόλυτο upside, με την τιμή στόχο να συνεπάγεται έναν δείκτη P/TE στο 0,43x ή +90% υψηλότερα περιθώρια ανόδου για τον τίτλο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.