Όμιλος Έλτον: Σημαντικές αυξήσεις τζίρου και κερδών πρώτου εξαμήνου

Newsroom
Μοιράσου το
Όμιλος Έλτον: Σημαντικές αυξήσεις τζίρου και κερδών πρώτου εξαμήνου
Ο όμιλος ξεπέρασε τις δυσμενείς συνθήκες που απορρέουν τόσο από τις επιπτώσεις της πανδημίας όσο και από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση

Σημαντικές αυξήσεις σε τζίρο και κέρδη ανακοίνωσε ο Όμιλος Έλτον κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που απορρέουν τόσο από τις επιπτώσεις της πανδημίας όσο και από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 37,28%, αύξηση του ενοποιημένου μικτού αποτελέσματος επί των πωλήσεων στο 19,90% έναντι 17,65% της αντίστοιχης περιόδου το 2021, με τα ενοποιημένα EBITDA να αγγίζουν το 11,15% έναντι 8,05% αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 97,11 εκατ. ευρώ από 70,74 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 37,28%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 59,49 εκατ. ευρώ από 45,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 31,89%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 19,32 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι 12,49 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54,74%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 10,92 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι 7,70 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 41,75%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου βρίσκεται στο 19,90% (έναντι 17,65% του πρώτου εξαμήνου του 2021) και της Εταιρείας στο 18,35% (έναντι 17,07% του πρώτου εξαμήνου του 2021).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 10,87 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 90,89% έναντι των 5,69 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2021. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και βρίσκονται στο 11,15% από 8,05% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Αύξηση κατά 65,01% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρείας που διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε 6,25 εκατ. ευρώ έναντι 3,79 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και βρίσκονται στο 10,51% από 8,40% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 10,19 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 105,32% έναντι των 4,96 εκατ. ευρώ του πρώτου εξάμηνου 2021.

Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 10,49% από 7,02% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της μητρικής ανήλθαν σε 5,83 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 72,15% από τα 3,39 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 9,80% από 7,51% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 9,73 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 109,76% έναντι των 4,64 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν σημειώσει αύξηση και είναι 10,02% από 6,56% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 5,63 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 74,10% έναντι των 3,23 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 9,46% από 7,16% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 7,61 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 107,68% έναντι των 3,66 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων έχουν αυξηθεί και είναι 7,83% από 5,18% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν αύξηση 74,72% και διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε 4,38 εκατ. ευρώ έναντι 2,51 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων είναι 7,37% από 5,56% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η γενική ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 193% για τον Όμιλο και 192% για την Εταιρεία.

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου και της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 135,85 εκατ. ευρώ και 107,46 εκατ. ευρώ αντίστοιχα έναντι 103,89 εκατ. ευρώ και 81,75 εκατ. ευρώ αντίστοιχα της 31/12/2021 παρουσιάζοντας αύξηση 30,76% και 31,45% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως ακολούθως:

Αύξηση των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά 13,25 εκατ. ευρώ και 9,09 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 49,23% και 63,59% αντίστοιχα. Η μεταβολή των εμπορευμάτων οφείλεται στην μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών, στην άνοδο των παγκόσμιων τιμών αγαθών και στην προληπτική μέριμνα της Διοίκησης για επάρκεια σε σχέση με την παγκόσμια κατάσταση των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κατά 16,98 εκατ. ευρώ και 13,56 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ήτοι ποσοστό 31,68% και 35,39 % αντίστοιχα. Η αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες οφείλεται στην σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και στην αύξηση των τιμών στην παγκόσμια αγορά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΛΤΟΝ: Ομολογιακό δάνειο 3 εκατ. ευρώ από την Eurobank

Όμιλος Έλτον: Μεγάλη αύξηση τζίρου στο α' τρίμηνο του έτους

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider