Viohalco: Οι κλάδοι που «στήριξαν» την ισχυρή ανάπτυξη – Ανοδική η τάση της ζήτησης προϊόντων

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Viohalco: Οι κλάδοι που «στήριξαν» την ισχυρή ανάπτυξη – Ανοδική η τάση της ζήτησης προϊόντων
Πώς πήγαν αλουμίνιο, χαλκός, καλώδια, χάλυβας και σωλήνες το 2021. Πρόταση για διανομή μερίσματος 0,1 ευρώ. Θετικές προοπτικές βλέπει η διοίκηση, περιορισμένος αντίκτυπος από Ουκρανία-Ρωσία.

Ισχυρή ανάπτυξη και βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών κατέγραψε για το 2021 ο βιομηχανικός όμιλος Viohalco. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5,375 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 40% έναντι 3.850 εκατ. ευρώ το 2020, με το EBITDA να ανέρχεται σε 514 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 80% έναντι του 2020. Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 426 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 45% (2020: 294 εκατ. ευρώ), ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 276 εκατ. ευρώ, έναντι 59 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη περιόδου ανήλθαν σε περίπου 220 εκατ. ευρώ (έναντι 32,7 εκατ. ευρώ το 2020), με τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας να ανέρχονται σε 219,98 εκατ. ευρώ.

Το Διοικητικό της Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου 2022 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της (31/05/2022) την έγκριση διανομής μεικτού μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Λαμβάνοντας υπόψη το μεικτό προμέρισμα των 0,01 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε τον Ιούνιο του 2021, θα καταβληθεί το μεικτό υπόλοιπο των 0,09 ευρώ ανά μετοχή μετά την έγκριση της προτεινόμενης απόφασης από τη συνέλευση των μετόχων.

Ο όμιλος είχε αποθέματα 1,47 δισ. ευρώ, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 623,536 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 503,26 εκατ. ευρώ, σύνολο ιδίων κεφαλαίων άνω των 1,6 δισ. ευρώ, μακροπρόθεσμα δάνεια 1,29 δισ. ευρώ, βραχυπρόθεσμα 848,15 εκατ. ευρώ. Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 30% ή 235 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020, ως επακόλουθο της αύξησης των τιμών μετάλλου και των όγκων πωλήσεων.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, το 2021, η Viohalco παρουσίασε σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της, ενώ πολλές θυγατρικές της πέτυχαν εντυπωσιακή ανάπτυξη, παρά τις συνεχείς προκλήσεις. Οι εταιρίες της Viohalco συνέχισαν να βελτιστοποιούν τη χρήση των περιουσιακών τους στοιχείων, ενώ παράλληλα οι συνετοί έλεγχοι κόστους βελτίωσαν τις λειτουργικές αποδόσεις.

Στον κλάδο αλουμινίου, η Elval, ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, κατέγραψε ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του έτους, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ζήτησης της αγοράς και της κατεύθυνσης των προϊόντων της προς τομείς που προάγουν την ενεργειακή μετάβαση και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Η πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα, την οποία παρείχε το νέο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου Tandem που εγκαταστάθηκε πρόσφατα, ενίσχυσε το λειτουργικό πλεονέκτημα της Elval και βελτιστοποίησε το προϊοντικό της μείγμα. Η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος αξίας 100 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει το ψυχρό έλαστρο έξι ράουλων και τη νέα γραμμή βαφής, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το 2021, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 44% σε 1.678 εκατ. ευρώ (2020: 1.168 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ (2020: 22 εκατ. ευρώ). Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.564 εκατ. ευρώ έναντι 1.066 εκατ. ευρώ το 2020, χάρη στους αυξημένους όγκους πωλήσεων και την ανοδική τάση της τιμής χαλκού. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ (2020: 16 εκατ. ευρώ). Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο ανήλθε σε 757 εκατ. ευρώ (2020: 569 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη προ φόρων σε 46 εκατ. ευρώ (2020: 36 εκατ. ευρώ).

Το βελτιωμένο κλίμα της αγοράς συνέβαλε στην αύξηση των όγκων στον κλάδο χαλκού, όπου η ισχυρή ζήτηση στις περισσότερες αγορές στις αρχές του έτους συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου χαλκού κατέγραψαν καλές επιδόσεις, με αυξημένους όγκους και κερδοφορία. Η Halcor, ο τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor, πέτυχε οριακή αύξηση στις πωλήσεις σωλήνων χαλκού, αλλά σημαντική αύξηση στις πωλήσεις ράβδων και σωλήνων κραμάτων χαλκού που ανέκαμψαν πλήρως σε όγκο και κερδοφορία. Το πενταετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Sofia Med προχώρησε σύμφωνα με τον σχεδιασμό, καθώς οι πωλήσεις σε προϊόντα χαλκού, προϊόντα έλασης κραμάτων χαλκού και σε προϊόντα διέλασης χαλκού συνέχισαν να αυξάνονται για ακόμα ένα έτος. Η ισχυρή ζήτηση για σύρματα περιελίξεων ενίσχυσε τους όγκους πωλήσεων της Cablel Wires. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.564 εκατ. ευρώ έναντι 1.066 εκατ. ευρώ το 2020, χάρη στους αυξημένους όγκους πωλήσεων και την ανοδική τάση της τιμής χαλκού. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ (2020: 16 εκατ. ευρώ).

Οι επιδόσεις του κλάδου καλωδίων ήταν πολύ ισχυρές, αποτυπώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη στους τομείς τόσο των καλωδιακών έργων, όσο και των καλωδιακών προϊόντων. Όλα τα εργοστάσια διατήρησαν πλήρες πρόγραμμα παραγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας. Η Hellenic Cables συνέχισε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και εξασφάλισε αρκετά νέα έργα στις αγορές τόσο των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, όσο και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, παράλληλα με συμβάσεις-πλαίσιο με σημαντικές εταιρίες διαχείρισης δικτύων ενέργειας. Οι όγκοι πωλήσεων του τομέα καλωδιακών προϊόντων αυξήθηκαν ως επακόλουθο της ανάκαμψης της ζήτησης και της επιτυχημένης εμπορικής στρατηγικής του τομέα. Οι επενδύσεις στο εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο για επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας καλωδίων inter-array συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και έχουν πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί. Στο τέλος του έτους, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών του κλάδου ξεπερνούσε τα 650 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο ανήλθε σε 757 εκατ. ευρώ (2020: 569 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη προ φόρων σε 46 εκατ. ευρώ (2020: 36 εκατ. ευρώ).

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα αντιμετώπισε ένα έτος με προκλήσεις. Η ανάκαμψη της κατανάλωσης ενέργειας από τα μειωμένα επίπεδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά λόγω της αναβολής και της ακύρωσης πολλών έργων μεταφοράς ορυκτών καυσίμων, οδήγησε σε εξαιρετικά υψηλές τιμές ενέργειας. Ωστόσο, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, επανεκκίνησαν αρκετά έργα αγωγών σωλήνα για τη μεταφορά φυσικού αερίου, του βασικού ενδιάμεσου καυσίμου στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. Συνεχίστηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Σωληνουργεία Κορίνθου, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης ενός προγράμματος πιστοποιήσεων από σημαντικές εταιρίες ενέργειας, καθώς και η ανάπτυξη πιστοποιημένων αγωγών για τη μεταφορά έως και 100% υδρογόνου. Στο τέλος του έτους, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών διαμορφώθηκε στα 350 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στα 225 εκατ. ευρώ έναντι 305 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος, ενώ οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 15 εκατ. ευρώ (2020: κέρδη 2 εκατ. ευρώ).

Ο κλάδος χάλυβα κατέγραψε σταδιακή άνοδο της ζήτησης κατά τη διάρκεια του έτους και διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στις αγορές της Ελλάδος, των Βαλκανίων και της Κύπρου. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα μείωσης κόστους του προηγούμενου έτους, οδήγησαν σε σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Σιδενόρ έγινε ο πρώτος παραγωγός χάλυβα στην Ελλάδα που έλαβε την περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος Environmental Product Declaration (EPD) για τα προϊόντα χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος SD. Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο χάλυβα ανήλθε σε 1.068 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 678 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 109 εκατ. ευρώ (2020: ζημία 25 εκατ. ευρώ).

Περιορισμένη έκθεση σε Ουκρανία – Ρωσία

Όπως αναφέρει η εισηγμένη, η Ουκρανική κρίση που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία κατά το 2022. Αν και ο αντίκτυπος της κρίσης στις θυγατρικές της Viohalco δεν μπορεί να προβλεφθεί πλήρως, η συνολική έκθεση των εταιριών στην Ουκρανική και Ρωσική αγορά είναι περιορισμένη και οι συνέπειες δεν προβλέπεται να επηρεάσουν σημαντικά την επιχειρηματική τους πορεία. Η έκθεση των πωλήσεων σε αυτές τις αγορές αντιπροσωπεύει ένα μικρό μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών και ενδεχόμενες απώλειες μπορούν να καλυφθούν πλήρως από τη ζήτηση σε άλλες αγορές.

Προκειμένου να περιοριστεί η πιθανή αστάθεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ήδη στραφεί σε εναλλακτικές αγορές για την προμήθεια που έως τώρα προέρχονταν από τη Ρωσία. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, οι εταιρίες δεν έχουν έκθεση σε ρωσικές τράπεζες, αν και ενδέχεται να υπάρξει κάποιο αντίκτυπο στο κόστος ασφάλισης πιστώσεων και μεταφορών.

Τέλος, παρότι η κατάσταση στην Ουκρανία έχει επιταχύνει την παγκόσμια ενεργειακή κρίση που είχε ξεκινήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2021, οι εταιρίες της Viohalco έχουν ήδη λάβει μέτρα για τη μείωση του επιχειρηματικού αντίκτυπου. Η Viohalco και οι εταιρίες της παρακολουθούν στενά την κατάσταση και θα τροποποιήσουν την προσέγγισή τους όταν αυτό απαιτηθεί.

Προοπτικές - Ανοδικές τάσεις της ζήτησης για προϊόντα

Το 2022, ο πληθωρισμός της ευρωζώνης, οι ανοδικές τιμές ενέργειας και οι γεωπολιτικές εντάσεις αναμένεται να επηρεάσουν τις αγορές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, καθώς υποχωρεί η πανδημία, οι συνθήκες της ευρύτερης αγοράς αναμένεται να είναι ολοένα πιο ευνοϊκές με ανάκαμψη σε διάφορες αγορές, μεταξύ άλλων στην αυτοκινητοβιομηχανία, στον βιομηχανικό και τον κατασκευαστικό τομέα.

Οι ενθαρρυντικές ανοδικές τάσεις της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους της Viohalco είναι εμφανείς. Παρά το ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος των αναταραχών στην ανατολική Ευρώπη στη Viohalco και στις εταιρίες της, η συνολική έκθεση στην Ουκρανία και στη Ρωσία είναι ελάχιστη και συνεπώς δεν αναμένεται άμεσος ουσιώδης αντίκτυπος. H Viohalco και οι εταιρίες της έχουν λάβει μέτρα για να περιορίσουν κάθε πιθανή διαταραχή, ενώ παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Σε περίπτωση που η κρίση παραταθεί, εντείνοντας ζητήματα όπως ο πληθωρισμός και οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας, η Viohalco θα επαναξιολογήσει και θα τροποποιήσει ανάλογα την προσέγγισή της.

Οι εταιρίες της Viohalco βρίσκονται σε πολύ καλή θέση για να ωφεληθούν από τις τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης που αυξάνουν τη ζήτηση για προϊόντα της κυκλικής οικονομίας. Αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι εύκολα ανακυκλώσιμα εκ φύσεως, παράγονται με υψηλό ανακυκλωμένο περιεχόμενο και έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγή τους, αποτελούν σημαντικό ποσοστό των προϊόντων της Viohalco και αναμένεται να έχουν μεγάλη ζήτηση εντός του 2022 και μελλοντικά.

Η Viohalco θα συνεχίσει να υιοθετεί δυναμική προσέγγιση για την υλοποίηση της στρατηγικής της, η οποία ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα. Οι εταιρίες της σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω επενδύσεις στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και θα διατηρήσουν την έντονη προσήλωσή τους στην καινοτομία για την επέκταση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Οι εταιρίες της Viohalco επιδιώκουν συνεχώς την είσοδο σε νέες αγορές και την παγίωση της θέσης τους στις υπάρχουσες αγορές, διατηρώντας πελατοκεντρική προσέγγιση για την προώθηση και την ανάπτυξη προϊόντων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Πάνω από 5% το ποσοστό του Μιχαήλ Στασινόπουλου στη Viohalco

Τα «ομολογιακά σχέδια» του ομίλου Viohalco

Το επενδυτικό πλάνο και οι ισχυρές επιδόσεις του ομίλου Viohalco

MUST READ

Viohalco: Αύξηση κατά 33% του κύκλου εργασιών - Στα 2,489 δισ. ευρώ στο α' εξάμηνο

Ο Νίκος Μαρίου νέος επικεφαλής στρατηγικής και ανάπτυξης της Viohalco

Όλες οι ειδήσεις

14:39

Νέα Εποχή για την Ardu Prime, premium partner της EuroLeague

14:38

Γερμανία: Διαφωνία για το πλαφόν στο αέριο μεταξύ υπ. Οικονομίας και προμηθευτών ενέργειας

14:36

Ισπανία: Η κεντρική τράπεζα «κόβει» την ανάπτυξη του 2023 - Μεγάλη αύξηση στην πρόβλεψη για τον πληθωρισμό

14:32

Bitcoin: «Ισορροπεί» λίγο πάνω από τα 20.000 δολάρια - Ο Μασκ επεφύλασσε κέρδη και για το Doge

14:27

Το εταιρικό Παραγωγικό Δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής ταξιδεύει στην Ελούντα!

14:23

Βρετανία: H Λιζ Τρας επιμένει για τη μείωση των φόρων, παρά την εσωκομματική αμφισβήτηση

14:16

Η σούπερ εφαρμογή «Χ» του Έλον Μασκ θυμίζει πολύ το WeChat...

14:10

ΠΟΕ: Η μεγάλη εξασθένηση του παγκόσμιου εμπορίου για το 2023 «δείχνει» προς ύφεση

14:08

Η Sixt θα αγοράσει 100.000 ηλεκτρικά οχήματα από την BYD για την Ευρώπη

14:06

ΠΕΦ: Τα νέα όρια των προϋπολογισμών βάζουν φρένο στις επενδύσεις

14:01

Το 6% των Ελλήνων αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής

14:01

Paypal: Δίψα για Ταξίδια - Πώς να παραμείνετε ασφαλείς σε έναν κόσμο ψηφιακών πληρωμών

14:01

ΔΟΕ για ενεργειακή κρίση: Ο επόμενος χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος για την Ευρώπη

13:47

Χατζηδάκης για ΕΦΚΑ: Θα προχωρήσουμε μπροστά με σύστημα και αποτελεσματικότητα

13:45

Επίσκεψη Χρ. Σταϊκούρα και Μ. Αργυρού στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

13:43

Απώλειες για τη στερλίνα έναντι του δολαρίου - Τέλος το εξαήμερο ράλι

13:38

Συνάντηση Μητσοτάκη - CEO Enagas: Συζητήθηκαν οι προοπτικές για νέες επενδύσεις

13:37

Πολλαπλή αναβάθμιση από τη Moody's για την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική Τράπεζα

13:31

Δ. Μιχαηλίδου: «Το Νοέμβριο η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας και ο προσωπικός βοηθός στον χώρο εργασίας»

13:30

Tesco: Ισχυρή πτώση στα κέρδη προ φόρων, «κόβει» το ετήσιο outlook

13:27

Υπό ρωσική επίβλεψη ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια μετά την προσάρτηση

13:25

Κομισιόν: Εγκρίθηκε γερμανική στήριξη της BASF 134 εκατ. ευρώ για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου

13:23

Fendi: Πέθανε η Φράνκα Φέντι της γνωστής οικογένειας του ομώνυμου οίκου μόδας

13:22

Στους Μπερτόζι, Μέλνταλ και Σάρπλες το φετινό Νόμπελ Χημείας

13:17

Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΕΛΙΝΥΑΕ υπέγραψε η Ολυμπία Οδός

13:14

Συνάντηση Μητσοτάκη με συνταξιούχους στις 14 Οκτωβρίου

13:12

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 625 εκατ. ευρώ από έντοκα 13 εβδομάδων, στο 1,35% αυξήθηκε η απόδοση

13:05

Αναστασιάδης για τουρκικές προκλήσεις: Βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό με την Ελλάδα

13:04

Carl Icahn: «Έβγαλε» πάνω από 250 εκατ. δολάρια από το ράλι της Twitter, σύμφωνα με τη WSJ

12:48

Τρ. Πειραιώς: Συμμετέχει στο TEDxPatras 2022 στο πλαίσιο του Προγράμματος Equall για την ισότητα των φύλων