Ελλάδα
23-09-2021 | 19:32

Viohalco: Αύξηση κατά 33% του κύκλου εργασιών - Στα 2,489 δισ. ευρώ στο α' εξάμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Viohalco: Αύξηση κατά 33% του κύκλου εργασιών - Στα 2,489 δισ. ευρώ στο α' εξάμηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις σημείωσαν οι εταιρείες της Viohalco κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, καθώς οι παγκόσμιες τάσεις οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για προϊόντα με βιώσιμα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 2.489 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 33% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020 (1.875 εκατ. ευρώ), λόγω της ανόδου της ζήτησης σχεδόν σε όλους τους κλάδους, καθώς και της αύξησης των τιμών των μετάλλων.

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 53% σε 196 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 (πρώτο εξάμηνο 2020: 128 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 45,7 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2020: 46,7 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για την περίοδο ανήλθαν σε 137 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, κυρίως λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων του κλάδου χάλυβα, του ισορροπημένου προϊοντικού μείγματος του κλάδου καλωδίων και της σταθερής ανάπτυξης των κλάδων αλουμινίου και χαλκού.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 108 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2020: 124 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω του επενδυτικού προγράμματος του κλάδου αλουμινίου που περιλαμβάνει το προηγμένο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και την αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής, το εργοστάσιο παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων της Fulgor στην Κόρινθο και τις επενδύσεις για τη βελτίωση υποδομών του κλάδου χάλυβα.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 28% ή 215 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020, ως επακόλουθο της αύξησης των τιμών μετάλλου και των αυξημένων όγκων πωλήσεων. Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco αυξήθηκε σε 1.684 εκατ. ευρώ (31.12.2020: 1.581 εκατ. ευρώ), πριν από την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, κυρίως λόγω της αύξησης του κεφαλαίου κίνησης. Μετά την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.664 εκατ. ευρώ (2020: 1.560 εκατ. ευρώ).

Βασικά σημεία πρώτου εξαμήνου του 2021

Οι εταιρείες της Viohalco σημείωσαν ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του  2021, καθώς  οι  παγκόσμιες  τάσεις  οδήγησαν  σε  αύξηση  της  ζήτησης  για  προϊόντα  με  βιώσιμα χαρακτηριστικά.

▪ Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 33% στα 2.489 εκατ. ευρώ έναντι 1.875 εκατ. ευρώ κατά
το πρώτο εξάμηνο του 2020.

▪ Η ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία (α-EBITDA) αυξήθηκε κατά 53% και διαμορφώθηκε στα 196 εκατ. ευρώ έναντι 128 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

▪ Το ενοποιημένο EBITDA, που περιλαμβάνει την επίπτωση των τιμών μετάλλων,  ανήλθε σε 253 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 135% (πρώτο εξάμηνο 2020: 108 εκατ. ευρώ).

▪ Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 137 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

▪ Υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και εύρωστο χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών.

▪ Συνεχείς επενδύσεις για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου, αποκομίζοντας οφέλη από την ανάκαμψη της ζήτησης σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Οι επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας  συνεχίστηκαν, ενώ ήδη χρησιμοποιείται η πρόσθετη δυναμικότητα που έχει δημιουργηθεί προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για προϊόντα. Μελλοντικά, ο κλάδος αναμένει να συνεχίσει να ωφελείται από τις ευνοϊκές τάσεις στη ζήτηση για αλουμίνιο, χάρη στα βιώσιμα χαρακτηριστικά του.

Ο κλάδος χαλκού συνέχισε την ανάπτυξη του, σε συνέχεια της δυναμικής ανάκαμψης της ζήτησης  για όλα σχεδόν τα προϊόντα του κλάδου κατά τη διάρκεια της περιόδου, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται σημαντικά σε ετήσια βάση.  Παράλληλα,  συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της κερδοφορίας. 

«Η συνεχής αβεβαιότητα σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, τη σοβαρότητα και τη διάρκειά της θα συνεχίσει να έχει αντίκτυπο καθ' όλο το υπόλοιπο έτος. Ωστόσο, ενώ αναμφίβολα η αβεβαιότητα θα διατηρηθεί και πιθανόν οι συνθήκες της αγοράς θα διαφέρουν ανά κλάδο, οι επιχειρηματικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν περισσότερο εντός του δεύτερου εξαμήνου» σημειώνει στην ίδια ανακοίνωση η εταιρεία.

Επιπλέον, προσθέτει ότι «τα ενισχυμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας που τέθηκαν σε εφαρμογή σε όλες τις εταιρίες της Viohalco παραμένουν σε ισχύ προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης και να διαφυλαχθεί η υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών. Παράλληλα, στους στρατηγικούς στόχους των εταιριών της Viohalco θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των εργαζομένων τους, η εφαρμογή χρηστών επιχειρηματικών πρακτικών με δεοντολογικό και υπεύθυνο τρόπο, καθώς και η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους. Οι στρατηγικές επενδύσεις σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε όλες τις θυγατρικές της Viohalco αναμένεται να επιφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Όλες οι εταιρίες παραμένουν προσηλωμένες στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική τους για την ενίσχυση της θέσης τους στις αγορές τους, μέσω συνεχιζόμενων επενδυτικών προγραμμάτων, τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς και βελτιώσεων του κόστους και της λειτουργικής αποδοτικότητας. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς τάσεις και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, δημιουργούν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις εταιρίες της Viohalco και τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες για προϊόντα κυκλικής οικονομίας, εύκολα ανακυκλώσιμα, που παράγονται με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά, ενώ ταυτόχρονα έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία».

Καλώδια

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο ανήλθε σε 351 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2020: 268 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη προ φόρων σε 16 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2020: 14 εκατ. ευρώ).

Στον κλάδο καλωδίων, η υψηλή αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής και η επιτυχημένη εκτέλεση αρκετών υποβρύχιων έργων υψηλών απαιτήσεων που ανατέθηκαν πρόσφατα οδήγησαν σε περαιτέρω ανάπτυξη και εύρωστες επιδόσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώθηκε επίσης η επιτυχημένη ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης που κατέρριψε πολλαπλά ρεκόρ.

Επίσης, ο κλάδος αξιοποίησε την ισχυρή εμπορική δυναμική για να εξασφαλίσει ένα υγιές χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών σημαντικής αξίας και να υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη, καθώς οι εμπορικές ομάδες εξασφάλισαν αναθέσεις σημαντικών παραγγελιών για έργα καλωδίων ανά τον κόσμο. Η πρόσφατη ανάθεση της υποθαλάσσιας καλωδιακής σύνδεσης του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου της Ελλάδας, η πρώτη ανάθεση έργου υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης στην Αδριατική Θάλασσα και η ανάθεση συμβάσεων-πλαισίου που υπεγράφησαν με σημαντικές εταιρίες διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς ενέργειας είναι μερικά παραδείγματα της πρόσφατης επιτυχημένης συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

Στον τομέα των καλωδιακών προϊόντων, η ζήτηση ανέκαμψε, καθώς οι όγκοι πωλήσεων για καλωδιακά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η άνοδος της ζήτησης σε συνδυασμό με το θετικό προϊοντικό μείγμα ευνόησαν περαιτέρω την κερδοφορία του κλάδου.

Η συνεχής εστίαση του κλάδου σε έργα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας αποτέλεσε βασικό πυλώνα της υψηλότερης κερδοφορίας της περιόδου. Αυτές οι επιδόσεις ενισχύθηκαν περαιτέρω από πρωτοβουλίες για την είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές και το συνεχιζόμενο επενδυτικό πρόγραμμα για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας του τομέα υποβρυχίων καλωδίων.

Μετά τις εύρωστες επιδόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, ο κλάδος καλωδίων αναμένεται να συνεχίσει να ωφελείται από την εκτέλεση των ήδη εξασφαλισμένων έργων, ενώ αναμένονται σημαντικές νέες παραγγελίες ως επακόλουθο της συνεχιζόμενης ισχυρής δυναμικής της αγοράς. Η μονάδα παραγωγής υποθαλάσσιων καλωδίων (Fulgor) αναμένεται να διατηρήσει την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητάς της καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 και να συνεχίσει να δίνει ώθηση στην κερδοφορία ολόκληρου του κλάδου. Στον τομέα καλωδιακών προϊόντων, η βελτίωση της ζήτησης στις κύριες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η ζήτηση από τον κατασκευαστικό και τον βιομηχανικό τομέα αυξάνεται.

Σωλήνες χάλυβα

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 104 εκατ. ευρώ έναντι 135 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος, ενώ οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 5 εκατ. ευρώ (2020: ζημιές 2 εκατ. ευρώ).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, αποκαταστάθηκε σταδιακά η υλοποίηση πολλών έργων διανομής ορυκτών καυσίμων που είχαν αναβληθεί, καθώς ανέκαμψαν οι τιμές πετρελαίου. Ωστόσο, εκκρεμούν ακόμα αρκετές επενδυτικές αποφάσεις στην αγορά πετρελαίου και αερίου, δεδομένου ότι η σημαντική αύξηση των τιμών χάλυβα οδήγησε στον εκ νέου προϋπολογισμό των κονδυλίων για πολλά έργα, επιφέροντας κλυδωνισμούς στην ευρύτερη αγορά καυσίμων.

Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η Σωληνουργεία Κορίνθου επέδειξε ανθεκτικότητα για τους εξής λόγους:

  • Ενίσχυσε την παρουσία της σε νέες αγορές στην Ευρώπη, την Αμερική, τη Βόρεια Αφρική και την Ασία, ενώ παράλληλα ανέλαβε νέα έργα για καταξιωμένους πελάτες (π.χ. Snam στην Ιταλία, INGL στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, Williams στις ΗΠΑ και μια σειρά υποθαλάσσιων έργων όπως το KEG στη Νορβηγία και το Zendolie στο Τρινιντάντ).
  • Προέβη σε αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των αποθεμάτων, η οποία εξασφάλισε ρευστότητα.
  • Ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη λύσεων προσανατολισμένων στη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα ήταν η πιστοποίηση σωλήνων μεταφοράς έως και 100% υδρογόνου που επιτεύχθηκε στις αρχές Ιουνίου από τη Σωληνουργεία Κορίνθου μαζί με τη Snam, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες υποδομών ενέργειας στον κόσμο. Αφορά σε μια σύμβαση για την κατασκευή σωλήνων 440 χλμ., του πρώτου δικτύου υψηλής πίεσης μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και για τη μεταφορά έως 100% υδρογόνου. Οι σωλήνες κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη.
  • Εξασφάλισε την αδιάκοπη παραγωγή για όλα τα τρέχοντα έργα της, εκπληρώνοντας τις συμβατικές υποχρεώσεις της.

Τέλος, στη διάρκεια του έτους, η εταιρία συνέχισε με επιτυχία το εντατικό πρόγραμμα πιστοποιήσεων από σημαντικές εταιρίες ενέργειας, σε συνδυασμό με καινοτόμα προγράμματα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Ενώ η ενεργειακή ζήτηση προβλέπεται να ανακάμψει από τα μειωμένα επίπεδα του περασμένου έτους, η εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα του ιού Covid-19 συνεχίζει να επηρεάζει τις προβλέψεις για την επάνοδο στα επίπεδα προ Covid το 2022. Επί του παρόντος, η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από την ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα απαιτηθεί, συνεπώς, η παραγωγή περισσότερης ενέργειας από την καύση ορυκτών καυσίμων (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας-ΙΕΑ, Ιούλιος 2021).

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένεται να παραμείνει ασταθές για το υπόλοιπο του 2021. Ωστόσο, καθώς η πανδημία υποχωρεί και η ενεργειακή ζήτηση ανακάμπτει, η Σωληνουργεία Κορίνθου παραμένει προσηλωμένη στη διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, π.χ. υποδομές για τον τομέα των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, σωλήνες για τη μεταφορά υδρογόνου, τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα κ.λπ. Αυτές οι πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των προσπαθειών για ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα, αναμένεται να βελτιώσουν τη θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου στην αγορά και να οδηγήσουν στην ανάθεση νέων έργων, τα οποία είχαν ανασταλεί λόγω της πανδημίας και πλέον αναμένεται η οριστικοποίησή τους.

Χάλυβας

Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο χάλυβα ανήλθε σε 482 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι 345 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ (2020: ζημιές 24 εκατ. ευρώ).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο κλάδος κατέγραψε αυξημένους όγκους πωλήσεων σχεδόν σε όλα τα προϊόντα έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020, παρά τις συνεχείς δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας. Επιπλέον, τα περιθώρια βελτιώθηκαν σε όλα τα προϊόντα τα οποία, μαζί με τη συνεχή βελτιστοποίηση κόστους, ενίσχυσαν την κερδοφορία για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Όσον αφορά στον χάλυβα οπλισμού, ο κλάδος διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στην αγορά των Βαλκανίων και το ισχυρό μερίδιο του στην αγορά της Ελλάδας και κατέγραψε αυξημένες πωλήσεις στην Κύπρο. Ο τομέας των κατασκευών στην Ελλάδα άρχισε να παρουσιάζει ενδείξεις ανάκαμψης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, με αποτέλεσμα βελτιωμένους όγκους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, το εργοστάσιο της Sovel πιστοποιήθηκε με την περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (EPD) για τον οπλισμό των προϊόντων χάλυβα. Όσον αφορά στα χονδροσύρματα, οι βελτιώσεις στην ποιότητα προϊόντων και το ενεργό ενδιαφέρον των διεθνών αγορών οδήγησαν σε υψηλότερους όγκους πωλήσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021. Ομοίως, οι ειδικοί χάλυβες (SBQs) συνέχισαν να ανακτούν σταδιακά τη δυναμική των πωλήσεων, κυρίως λόγω της ανάκαμψης του ευρωπαϊκού τομέα μηχανολογικού εξοπλισμού και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 παραμένουν θετικές σχεδόν για όλες τις γραμμές προϊόντων του κλάδου. Οι λαμαρίνες και τα προϊόντα μορφοσιδήρου αναμένεται να διατηρήσουν τα επίπεδα πωλήσεων του 2020, παρά τη χαμηλή ζήτηση κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021. Η αναβάθμιση της μονάδας έλασης επιμήκων προϊόντων του εργοστασίου της Stomana Industry θα πραγματοποιηθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2021, οδηγώντας στην παραγωγή μεγαλύτερων ειδικών χαλύβων έως 130 mm και με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Από το 2022 και για τα επόμενα 3-5 έτη, η αγορά του χάλυβα οπλισμού στην Ελλάδα αναμένεται να ανακάμψει δυναμικά μετά από σχεδόν 10 έτη στασιμότητας, χάρη σε μια σειρά από σημαντικά ιδιωτικά έργα και ένα στιβαρό πρόγραμμα δημόσιων  επενδύσεων.

Ακίνητα

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο των ακινήτων ανήλθε σε 8,9 εκατ. ευρώ το 2021 (πρώτο εξάμηνο 2020: 6,3 εκατ. ευρώ) ενώ οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,2 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Επισημαίνεται ότι η Viohalco ακολουθεί τη μέθοδο του ιστορικού κόστους στα επενδυτικά ακίνητα, ενώ οι θυγατρικές του κλάδου ακινήτων τη μέθοδο της εύλογης αξίας.

Η Noval Property κατέγραψε αύξηση 29% σε ετήσια βάση όσον αφορά στην εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της από 301,3 εκατ. ευρώ (στις 30 Ιουνίου 2020) σε 389,7 εκατ. ευρώ (στις 30 Ιουνίου 2021), παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς που επέφερε η πανδημία Covid-19. Αυτή η αύξηση επιτεύχθηκε χάρη σε πρόσφατο εταιρικό μετασχηματισμό που περιλάμβανε την ενσωμάτωση ακινήτων, σε νέες εξαγορές, στην ανάπτυξη των υφιστάμενων ακινήτων και την ενεργή διαχείριση ενεργητικού.

Τα σχετικά με τον Covid-19 μέτρα στήριξης λόγω Covid-19 που θέσπισε αρχικά η ελληνική κυβέρνηση το 2020 επεκτάθηκαν και το πρώτο εξάμηνο του 2021. Σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, το ελληνικό Δημόσιο επέβαλε υποχρεωτική μείωση μηνιαίου ενοικίου για εμπορικά ακίνητα σε αρκετούς τομείς (για παράδειγμα, λιανεμπόριο, τουρισμός, εστίαση, γυμναστήρια κ.λπ.). Παρά τις δυσμενείς αυτές συνθήκες, η αποτελεσματική και ενεργή διαχείριση ακινήτων, σε συνδυασμό με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες χρηματοδότησης της Noval Property οι οποίες εξελίσσονται όπως έχει προγραμματιστεί, της επέτρεψαν να συνεχίσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Οι κατασκευαστικές εργασίες για την επέκταση (Μικτή Δομημένη Επιφάνεια περίπου 25.000 τ.μ.) του εμπορικού κέντρου River West ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021, επιτρέποντας την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας τον Ιούλιο του 2021. Επίσης, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, η Noval Property ανακηρύχθηκε πλειοδότης (σε κοινοπραξία με μια επενδυτική εταιρία ακινήτων) για την εξαγορά ενός από τα πιο προνομιακά οικόπεδα στην Αθήνα, όπου θα αναπτυχθεί ένα μεγάλης κλίμακας, φιλικό προς το περιβάλλον πάρκο γραφείων. Έχουν ήδη αρχίσει οι προκαταρκτικές εργασίες σχεδιασμού σε αναμονή της οριστικής εξαγοράς του οικοπέδου εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2021. Τρία επιπλέον ακίνητα εξαγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Για το υπόλοιπο του 2021, η Noval Property θα συνεχίσει να επιδιώκει την εξαγορά νέων ακινήτων, ενώ επίσης θα συνεχίσει να αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο ιδίων ακινήτων της.

Λοιπές δραστηριότητες

Οι λοιπές υπηρεσίες περιλαμβάνουν κυρίως τις δαπάνες που πραγματοποιεί η μητρική εταιρία (συμμετοχών) μαζί με τα αποτελέσματα εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας (R&D&I) και τεχνολογίας, στο εμπόριο κεραμικών πλακιδίων (Vitruvit), καθώς και στον κλάδο ανάκτησης φυσικών πόρων. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2020: ζημιές 2 εκατ. ευρώ).

Μεταγενέστερα γεγονότα

  • Την 1η Ιουλίου 2021 εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της Viohalco «Fitco Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία» από τη θυγατρική της Viohalco ElvalHalcor μαζί με το σχέδιο των όρων συγχώνευσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των συγχωνευόμενων εταιριών με ημερομηνία 19.05.2021 και 14.05.2021, αντίστοιχα.
  • Στις 2 Αυγούστου 2021, η θυγατρική της Viohalco ElvalHalcor συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κοινοπραξίας NedZink BV, με 2,0 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το μερίδιό της στο 50%.

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα που να επηρεάζουν την ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Προοπτικές

Η συνεχής αβεβαιότητα σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, τη σοβαρότητα και τη διάρκειά της θα συνεχίσει να έχει αντίκτυπο καθ’ όλο το υπόλοιπο έτος. Ωστόσο, ενώ αναμφίβολα η αβεβαιότητα θα διατηρηθεί και πιθανόν οι συνθήκες της αγοράς θα διαφέρουν ανά κλάδο, οι επιχειρηματικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν περισσότερο εντός του δεύτερου εξαμήνου. Επιπλέον, τα ενισχυμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας που τέθηκαν σε εφαρμογή σε όλες τις εταιρίες της Viohalco παραμένουν σε ισχύ προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης και να διαφυλαχθεί η υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών.

Παράλληλα, στους στρατηγικούς στόχους των εταιριών της Viohalco θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των εργαζομένων τους, η εφαρμογή χρηστών επιχειρηματικών πρακτικών με δεοντολογικό και υπεύθυνο τρόπο, καθώς και η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους.

Οι στρατηγικές επενδύσεις σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε όλες τις θυγατρικές της Viohalco αναμένεται να επιφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Όλες οι εταιρίες παραμένουν προσηλωμένες στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική τους για την ενίσχυση της θέσης τους στις αγορές τους, μέσω συνεχιζόμενων επενδυτικών προγραμμάτων, τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς και βελτιώσεων του κόστους και της λειτουργικής αποδοτικότητας. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς τάσεις και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, δημιουργούν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις εταιρίες της Viohalco και τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες για προϊόντα κυκλικής οικονομίας, εύκολα ανακυκλώσιμα, που παράγονται με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά, ενώ ταυτόχρονα έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.