Μετρό Αθήνας: Τι προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας για το… «καρέ» των εμπλεκόμενων στην ανάπλαση της πρωτεύουσας

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Μετρό Αθήνας: Τι προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας για το… «καρέ» των εμπλεκόμενων στην ανάπλαση της πρωτεύουσας
Ποιες υποχρεώσεις και δράσεις αναλαμβάνουν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Δήμος Αθηναίων, η εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ο φορέας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ» στη διάρκεια της κατασκευής της Γραμμής 4. Πώς θα περιορισθεί η όχληση των πολιτών, πώς θα γίνει η ανάπλαση και η «πράσινη» αναβάθμιση χώρων και πλατειών.

Πληροφορίες για τις δράσεις που αναλαμβάνει κάθε ένας από τους 4 φορείς, δηλαδή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Δήμος Αθηναίων, η εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και ο φορέας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ», σχετικά με την εύρυθμη και απρόσκοπτη συνεργασία των φορέων της πόλης στον καθορισμό των θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Μετρό και αφορούν οικονομικά, συγκοινωνιακά, πολιτιστικά και λειτουργικά ζητήματα και την προώθηση δράσεων που θα μετριάσουν την όχληση για την πόλη κατά την φάση εκτέλεσης του έργου, αποτυπώνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που συνυπέγραψε το «καρέ» των συμβαλλόμενων.

Πρωταρχικός σκοπός του μνημονίου συνεργασίας στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων ενός εκάστου συμβαλλομένου είναι:

α) η εύρυθμη και απρόσκοπτη συνεργασία των φορέων της πόλης στον καθορισμό των θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Μετρό και αφορούν οικονομικά, συγκοινωνιακά, πολιτιστικά και λειτουργικά ζητήματα,

β) η ανάληψη κάθε δράσης που θα προωθεί και θα διευκολύνει τη συνεργασία των μερών και τη σχέση του έργου με την πόλη,

γ) η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται στην πόλη λόγω της κατασκευής των έργων του μετρό,

δ) η συγκρότηση ομάδων εργασίας και η διοργάνωση συσκέψεων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών,

ε) η προώθηση δράσεων που θα μετριάσουν την όχληση για την πόλη κατά την φάση εκτέλεσης του έργου,

στ) η κατά το δυνατόν ενίσχυση του πρασίνου της πόλης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «η εύκολη μετακίνηση, η εξοικονόμηση χρόνου ταξιδιού, η ασφαλής μετακίνηση και η μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Η ένταξη του μετρό σαν μέσο σταθερής τροχιάς στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ κέντρου πόλης και Γαλατσίου, έχει ως στόχο να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους επιβάτες που σήμερα κινούνται από και προς το κέντρο της πόλης με άλλα μέσα μεταφοράς συμβάλλοντας έτσι στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου μετακίνησης, την αναδιοργάνωση των ΜΜΜ αλλά κυρίως τη μείωση της κυκλοφορίας των ΙΧ που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε αναχαίτιση της κυκλοφοριακής ασφυξίας της ευρύτερης περιοχής.

Η υλοποίηση του έργου θα είναι πολλαπλώς επωφελής και αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία της άμεσης και ευρύτερης περιοχής του έργου, δεδομένου ότι με τη λειτουργία της νέας Γραμμής 4 αναμένεται η εξοικονόμηση του συνολικού χρόνου μετακίνησης στη ζώνη επιρροής της, η αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου, η καλύτερη κατανομή των κυκλοφοριακών φόρτων για τις μετακινήσεις από και προς το κέντρο της Αθήνας σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Βασικού Έργου Μετρό, καθώς και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος με προφανές αποτέλεσμα τη γενικότερη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής των πολιτών».

Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τα εξής:

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκ του ρόλου του, καλείται να αναλάβει έναν ρόλο βαρύνουσας σημασίας στην εξειδίκευση, διαμόρφωση και υλοποίηση σχετικών δράσεων, σε συνδυασμό με την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος της πόλης. Ειδικότερα, θα μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.», μετά την υποβολή σχετικής πρότασής της, για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν Μνημόνιο. Συγκεκριμένα:

· Τη διενέργεια Αρχιτεκτονικών/ού διαγωνισμών/ου για τις αναπλάσεις και τελικές διαμορφώσεις των κοινοχρήστων χώρων και της ευρύτερης περιοχής αυτών στους οποίους θα εγκατασταθούν οι νέοι σταθμοί του Μετρό, σε συσχετισμό με ενδεχόμενες διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, πεζοδρομήσεις οδών και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήπιας κυκλοφορίας στην ζώνη επιρροής του σταθμού. Η διενέργεια των εν λόγω αρχιτεκτονικών διαγωνισμών αφορούν τους σταθμούς της πλατείας Κυψέλης, της πλατείας Κολωνακίου, της πλατείας Εξαρχείων, του σταθμού Δικαστήρια, του σταθμού Αλεξάνδρα του σταθμού Ακαδημία και Ευαγγελισμού.

· Την προμήθεια, μεταφορά, φύτευση και συντήρηση για εύλογο χρόνο 2000 νέων δέντρων κατηγορίας τουλάχιστον Δ9 σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.

· Τυχόν εργασίες που είναι επιπλέον των συμβατικών υποχρεώσεων της κατασκευής του έργου της γραμμής 4. Οι εργασίες αυτές θα αφορούν: α) στη μεταφύτευση των δέντρων από τους χώρους του Δήμου που θα έχουν ήδη μεταφερθεί, σε νέους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και στην συντήρηση των μεταφυτευμένων δέντρων για εύλογο χρόνο. β) στη μεταφορά, τοποθέτηση ή αποθήκευση και φύλαξη, των γλυπτών και έργων τέχνης από τους χώρους που θα έχουν ήδη μεταφερθεί καθ’ υπόδειξη του Δήμου, σε νέες θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος Αθηναίων γ) στη μεταφορά και τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού από τους χώρους που θα έχουν ήδη μεταφερθεί καθ’ υπόδειξη του Δήμου, σε νέες θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος. δ) στη μεταφορά, επισκευή και τοποθέτηση των ιστών ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών από τους χώρους που θα έχουν ήδη μεταφερθεί καθ’ υπόδειξη του Δήμου, σε νέες θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος.

Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου:

· Τον γενικό συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων του παρόντος μνημονίου.

· Να συνδράμει ενεργώς στη διαβούλευση με τους πολίτες και τοπικούς φορείς των επηρεαζόμενων περιοχών της πόλης, για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.

· Να συνδράμει ενεργώς και κατά προτεραιότητα σε ό,τι αφορά σε όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις κλπ απαιτηθούν για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

· Να συνδράμει στην υποστήριξη και ενίσχυση συγκεκριμένων από κοινού δράσεων με τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου της γραμμής 4 στην Αθήνα.

· Να συνεργαστεί με τους συμβαλλόμενους φορείς για την προστασία των δέντρων και φυτών και τη μεταφύτευσή τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του Μετρό.

· Να συνεργαστεί με τους συμβαλλόμενους φορείς για την ασφαλή μεταφορά και φύλαξη του αστικού εξοπλισμού από τους χώρους των εργοταξίων.

· Να συνεργαστεί με τους συμβαλλόμενους φορείς για την ασφαλή μεταφορά, τοποθέτηση ή φύλαξη των γλυπτών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του Μετρό.

· Να συνεργαστεί με τους φορείς για τη δημιουργία ενός άρτιου συγκοινωνιακού συστήματος για να εξυπηρετεί τους πολίτες και να βελτιώσει την κυκλοφορία τους στην πόλη.

Η Αττικό Μετρό αναλαμβάνει στο πλαίσιο του συμβασιοποιημένου έργου της Γραμμής 4:

· Σε συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη να προσπαθεί για την εφαρμογή κατάλληλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την ενημέρωση των πολιτών για τα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης, ώστε ν’ αποτρέπεται κατά το δυνατόν η οιαδήποτε ταλαιπωρία, να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των οχημάτων και στη συνέχεια να βελτιώνεται η κινητικότητα των πολιτών.

· Η εταιρία αναλαμβάνει να προσπαθήσει για τον χωρικό και χρονικό περιορισμό των καταλαμβανόμενων χώρων των εργοταξίων, ενώ όσο αυτές διαρκούν να συνεργάζεται με τα συμβαλλόμενα μέρη για την αισθητική αναβάθμιση των εργοταξιακών χώρων. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών και η άμεση αποκατάσταση των χώρων όπου κατασκευάζεται το έργο δίνουν πιο γρήγορα οικονομική ανάσα στις περιοχές οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο. Η εταιρία ρητά δεσμεύεται, να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ελαχιστοποιείται η κατάληψη επιφανειών από τα εργοτάξιά της και να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μικρότερη όχληση στην περιοχή.

· Η εταιρία αναλαμβάνει να καταγράψει το σύνολο των δέντρων, γλυπτών και έργων τέχνης, αστικού εξοπλισμού, ιστών ηλεκτροφωτισμού και περιπτέρων που βρίσκονται στους χώρους παρέμβασης και των εργοταξίων των αναδόχων ή υπεργολάβων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. Οι υπόψη καταγραφές παραδίδονται στο Δήμο Αθηναίων μέσω Πρωτοκόλλων Καταγραφής Υφιστάμενης Κατάστασης και συνυπογράφονται με το Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο παράδοσης των χώρων από τον Δήμο Αθηναίων στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε για την κατασκευή του Έργου.

Ειδικότερα, η Α.Μ. αναλαμβάνει:

o Την καταγραφή όλων των δένδρων και θάμνων που πρόκειται να καθαιρεθούν, να μεταφυτευθούν, ή να μετακινηθούν, τη μεταφορά τους και την μεταφύτευσή τους σε χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.

o Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την μεταφύτευση του συνόλου των δέντρων που είναι τεχνικά εφικτό. Οι μεταφυτεύσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποδείξει και τις νέες θέσεις. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Έργου, θα φυτευτούν νέα δέντρα σύμφωνα με την Φυτοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί.

o Την απόσπαση, απομάκρυνση και τοποθέτηση κάθε γλυπτού που απαιτείται (συμπεριλαμβανομένης της βάσης του), από την θέση που βρίσκεται, με τρόπο ασφαλή, στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης του ή σε θέση που θα υποδείξει ο Δήμος.

o Την ευθύνη για την φύλαξη και προστασία έναντι φθορών, των γλυπτών και έργων τέχνης που παραμένουν στους χώρους κατάληψης μέχρι να μεταφερθούν, στις θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος.

o Τη συσκευασία των γλυπτών με τα κατάλληλα υλικά προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα φθορών κατά την μεταφορά τους.

o Την επανατοποθέτηση των γλυπτών τα οποία θα επιστρέψουν στις υφιστάμενες θέσεις τους, μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής των νέων σταθμών.

o Την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς προκληθεί σε γλυπτό κατά την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών.

o Όλες οι ανωτέρω εργασίες να πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποδείξει τις νέες θέσεις.

o Τη μεταφορά για φύλαξη του αστικού εξοπλισμού που αποξηλώνονται από τους χώρους κατάληψης του Μετρό, σε χώρο που θα υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Έργου θα τοποθετηθεί νέος αστικός εξοπλισμός

o Τη μεταφορά για αποθήκευση σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση ηλεκτρολογικού, των ιστών ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών που αποξηλώνονται από τους χώρους κατάληψης της Μετρό. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Έργου θα τοποθετηθούν νέοι ιστοί ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικά

o Την αποκοπή, μεταφορά και τοποθέτηση σε νέες θέσεις (για μία φορά), οι οποίες θα εγκριθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημοτικών προσόδων 15 περιπτέρων που σήμερα βρίσκονται εντός της περιμέτρου των εργοταξίων.

Το σύνολο των εργασιών που αφορούν τη μεταφορά δέντρων, γλυπτών και έργων τέχνης, αστικού εξοπλισμού και ιστών ηλεκτροφωτισμού και περιπτέρων σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος Αθηναίων, θα υλοποιηθεί με την δέουσα προσοχή και επιμέλεια όπως παρατέθηκε και σε κάθε περίπτωση σε πνεύμα συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων.

Η εταιρία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ αναλαμβάνει:

Η Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ ως φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει τις δράσεις όπως περιγράφηκαν στο άρθρο 3Α και συγκεκριμένα:

· Την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του παρόντος μνημονίου.

· Τη διενέργεια Αρχιτεκτονικών/ού διαγωνισμών/ου για τις αναπλάσεις και τελικές διαμορφώσεις των κοινοχρήστων χώρων και της ευρύτερης περιοχής αυτών στους οποίους θα εγκατασταθούν οι νέοι σταθμοί του Μετρό, σε συσχετισμό με ενδεχόμενες διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, πεζοδρομήσεις οδών και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήπιας κυκλοφορίας στην ζώνη επιρροής του σταθμού. Η διενέργεια των εν λόγω αρχιτεκτονικών διαγωνισμών αφορούν τους σταθμούς της πλατείας Κυψέλης, της πλατείας Κολωνακίου, της πλατείας Εξαρχείων, του σταθμού Δικαστήρια, του σταθμού Αλεξάνδρα του σταθμού Ακαδημία και Ευαγγελισμού.

· Την προμήθεια, μεταφορά, φύτευση και συντήρηση για εύλογο χρόνο 2000 νέων δέντρων κατηγορίας τουλάχιστον Δ9 σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.

· Τυχόν εργασίες που είναι επιπλέον των συμβατικών υποχρεώσεων της κατασκευής του έργου της γραμμής 4. Οι εργασίες αυτές θα αφορούν: α) στη μεταφύτευση των δέντρων από τους χώρους του Δήμου που θα έχουν ήδη μεταφερθεί, σε νέους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και στην συντήρηση των μεταφυτευμένων δέντρων για εύλογο χρόνο. β) στη μεταφορά, τοποθέτηση ή αποθήκευση και φύλαξη, των γλυπτών και έργων τέχνης από τους χώρους που θα έχουν ήδη μεταφερθεί καθ’ υπόδειξη του Δήμου, σε νέες θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος Αθηναίων γ) στη μεταφορά και τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού από τους χώρους που θα έχουν ήδη μεταφερθεί καθ’ υπόδειξη του Δήμου, σε νέες θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος. δ) στη μεταφορά, επισκευή και τοποθέτηση των ιστών ηλεκτροφωτισμού και των φωτιστικών από τους χώρους που θα έχουν ήδη μεταφερθεί καθ’ υπόδειξη του Δήμου, σε νέες θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος.

· Να παρέχει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη στις υπηρεσίες των λοιπών αντισυμβαλλομένων και να διαθέσει εξειδικευμένα στελέχη της με την απαιτούμενη εμπειρία σε έργα τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία θα συνεπικουρούν το προσωπικό των λοιπών αντισυμβαλλομένων και θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων που αναφέρονται στο αντικείμενο του παρόντος

Το Μετρό της Αθήνας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάζονται αυτή την περίοδο στην χώρα. Η κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της πόλης και τη ζωή των πολιτών της.

Ειδικότερα: Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (μήκους 12,8 χλμ και 15 σταθμούς) - Το υπό κατασκευή τμήμα Α’ της Γραμμής 4 έχει μήκος περίπου 13χλμ., περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) υπόγειους σταθμούς (Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή) και εννέα (9) ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέατα (ΕΥΔΑΠ, Βεΐκου – Πλυντήριο – Συντήρηση, Βιβλιοθήκη, Διακλάδωση Ευαγγελισμού, Φορμίωνος, Νήαρ Ήστ, Δικαιοσύνης, ΤΒΜ Κατεχάκη, ΓΝΑ). Το πρώτο αυτό τμήμα της Γραμμής 4 εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί τουλάχιστον 341.000 επιβάτες ημερησίως για το έτος 2030.

Το εν λόγω τμήμα έχει σχεδιασθεί με σκοπό:

· Την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης (Βεΐκου, Γαλάτσι, Κυψέλη, Καισαριανή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή)

· Τη συμπληρωματική εξυπηρέτηση του κέντρου της Αθήνας με 3 νέους σταθμούς (Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι)

· Την εξυπηρέτηση πολλών σημαντικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, όπως Νοσοκομεία (Ευαγγελισμός, Παίδων, Λαϊκό, κλπ.), Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστημιούπολη, Πολυτεχνειούπολη, Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο στο κέντρο της Αθήνας, και πολλά σχολεία), Δικαστήρια – πρώην σχολή Ευελπίδων, Μεγάλα δημόσια κτίρια Οργανισμών ή Υπουργείων

· Την αύξηση της δικτύωσης των γραμμών του Μετρό με 2 σταθμούς ανταπόκρισης (Πανεπιστήμιο/Ακαδημία, Ευαγγελισμός)

· Την αποσυμφόρηση υφιστάμενων κεντρικών σταθμών Μετρό από την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του επιβατικού κοινού (Σύνταγμα, Ομόνοια, κ.λπ.).

H συνοπτική περιγραφή κάθε σταθμού με την χωροθέτησή του, καθώς και τα βασικά και ειδικά σημεία τα οποία τον χαρακτηρίζουν δίνονται παρακάτω:

· Ο πρώτος σταθμός «Άλσος Βεΐκου» χωροθετείται επί της λεωφόρου Βεΐκου – Ομορφοκκλησιάς πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Τράλλεων.

· Ο 2ος σταθμός «Γαλάτσι» χωροθετείται στη διασταύρωση των λεωφόρων Βεΐκου και Γαλατσίου.

· Ο 3ος σταθμός «Ελικώνος» χωροθετείται στη συμβολή των οδών Αγίας Γλυκερίας και Πάρνηθος, παρά το λόφο Ελικώνος.

· Ο 4ος σταθμός «Κυψέλη» χωροθετείται στην πλατεία Κυψέλης (Δήμος Αθηναίων).

· Ο 5ος σταθμός «Δικαστήρια» χωροθετείται σε ελεύθερο χώρο στα δυτικά του συγκροτήματος των κτιρίων των δικαστηρίων (Δήμος Αθηναίων).

· Ο 6ος σταθμός «Αλεξάνδρας» χωροθετείται σε ελεύθερο χώρο στην διασταύρωση Λεωφ. Αλεξάνδρας και οδού Μουστοξύδη (Δήμος Αθηναίων).

· Ο 7ος σταθμός «Εξάρχεια» χωροθετείται στην πλατεία Εξαρχείων (Δήμος Αθηναίων).

· Ο 8ος σταθμός «Ακαδημία» είναι σημαντικός σταθμός ανταπόκρισης με άμεση υπόγεια σύνδεση με τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» στην Γραμμή 2. Χωροθετείται κάτω από την οδό Ακαδημίας, στην περιοχή των κτιρίων της «Τριλογίας», μεταξύ του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και του πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (Δήμος Αθηναίων).

· Η γραμμή συνεχίζει με τον 9ο σταθμό «Κολωνάκι» στην ομώνυμη πλατεία (Δήμος Αθηναίων).

· Ο 10ος σταθμός «Ευαγγελισμός» χωρoθετείται πλησίον του υφιστάμενου σταθμού, με άμεση σύνδεση για τους επιβάτες των γραμμών 3 & 4 (Δήμος Αθηναίων).

· O 11ος σταθμός «Καισαριανή» χωρoθετείται στην περιοχή διασταύρωσης των οδ. Υμηττού και λεωφ. Εθν. Αντιστάσεως.

· O 12ος σταθμός «Πανεπιστημιούπολη» χωροθετείται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας στον Δήμο Καισαριανής, βόρεια της εσωτερικής οδικής αρτηρίας.

· O 13ος σταθμός «Ιλίσια» χωρoθετείται στην περιοχή της πλατείας Κύπρου και της πλατείας Αόρνου στα Άνω Ιλίσια.

· O 14ος σταθμός «Ζωγράφου» χωρoθετείται στην περιοχή της πλατείας Γαρδένιας στη συνοικία Ζωγράφου.

· Τέλος, ο 15ος σταθμός «Γουδή» χωρoθετείται στην περιοχή της πλατείας Ελευθερίας και οδού Λοχ. Σπηλιόπουλου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Αττικό Μετρό: Χρηματοδότηση 580 εκατ. ευρώ από ΕΤΕπ για τη νέα Γραμμή του Μετρό Αθήνας