Επιχειρήσεις | Ελλάδα
30-11-2021 | 17:30

Alpha Bank: Στα 297 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Newsroom
Μοιράσου το
Alpha Bank: Στα 297 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στο 9μηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στα 297 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank για το εννεάμηνο 2021.

Το μέγεθος είναι προσαρμοσμένο για τις ζημίες του Project Galaxy ποσού 2,1 δισ. ευρώ και εξαιρουμένων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, ύψους 98 εκατ. ευρώ, εκτάκτων εξόδων ύψους 171 εκατ. ευρώ, ζημιών αποµείωσης για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου σχετιζόμενες με συναλλαγές ΜΕΑ ποσού 706 εκατ. ευρώ και 112 εκατ. ευρώ φόρο εισοδήματος.

Συμπεριλαμβανομένων των ζημιών, το Αποτέλεσμα μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 2,5 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το Κεφαλαιακό Σχέδιο της Τράπεζας.

Το εννεάμηνο του 2021, το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 5,6% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.089 εκατ., κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς του ενεργητικού λόγω της μείωσης της περιμέτρου των ΜΕΑ καθώς και της αύξησης των υπολοίπων καταθέσεων, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη βελτίωση στο κόστος χρηματοδότησης.

Η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας παραμένει ισχυρή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 16,5%, και τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,9%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη την θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) που προκύπτει από τη συναλλαγή Cosmos και αναμένεται να λογιστικοποιηθεί το δ’ τρίμηνο, οι εν λόγω Δείκτες διαμορφώνονται σε 17,2% και 14,5%, αντιστοίχως. 

O Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα (NPE ratio), διαμορφώθηκε σε 16,6%3, ενώ σε επίπεδο Ομίλου, αναμένεται σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο να μειωθεί περαιτέρω σε 13% έως το τέλος του έτους και σε μονοψήφιο ποσοστό έως τα μέσα του 2022.

Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 56%, ενώ στην Ελλάδα σε 51%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 86%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 124%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy τον Ιούνιο και η υπογραφή της συμφωνίας για το Project Cosmos mτον Οκτώβριο συνιστούν σημαντική πρόοδο στην προσπάθειά μας να μετασχηματίσουμε την Alpha Bank σε μία Τράπεζα πιο ανθεκτική και αποδοτική, ικανή να αξιοποιήσει το ακόμη ισχυρότερο κεφαλαιακό της προφίλ για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των Μετόχων, των Πελατών και της Κοινωνίας.

Κατά το Εννεάμηνο του 2021, τα προσαρμοσμένα Κέρδη μας μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 300 εκατ., εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων ύψους 5,8%. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά πάνω στους κύριους πυλώνες του Στρατηγικού μας Σχεδίου “Project Tomorrow”, που είναι η πελατοκεντρική μας ανάπτυξη, η αναβάθμιση του λειτουργικού μας μοντέλου και η περαιτέρω ενίσχυση της οργανωτικής μας αποτελεσματικότητας, προκειμένου να αυξήσουμε την κερδοφορία μας σε διψήφια ποσοστά. Επιβεβαίωση αυτής μας της δέσμευσης αποτελεί και η δημόσια παρουσίαση της προόδου του Προγράμματος Μετασχηματισμού μας “the alpha blueprint”, η οποία έτυχε θερμή υποδοχής, τόσο από τους Ανθρώπους μας όσο και από την αγορά.

Η Alpha Bank παρείχε σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία, με δάνεια ύψους Ευρώ 3,8 δισ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, με παράλληλη επιτάχυνση του ρυθμού πιστωτικής της επέκτασης. Η αύξηση των χορηγήσεων και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος συνέβαλαν στην ενίσχυση των Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες σε Ευρώ 109,8 εκατ. στο γ’ τρίμηνο του 2021, επίδοση που ξεπερνά τον στόχο των Ευρώ 100 εκατ. για δεύτερο συνεχές τρίμηνο.

Επιπλέον, έχουμε ήδη επιτύχει περίπου το 50% του προβλεπόμενου για την περίοδο 2021-2024 στόχου μείωσης του κόστους, διασφαλίζοντας οφέλη, αρχής γενομένης από το 2022. Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού (“the alpha blueprint”) βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση για την επίτευξη και των υπόλοιπων στόχων αποδοτικότητας.

Ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των δανείων της συναλλαγής “Cosmos” στα “Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση”, σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας μας με την Davidson Kempner, πετύχαμε μία πολύ ουσιαστική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου να μειώνεται σε ποσοστό χαμηλότερο του 1%, για τρίτο συνεχές τρίμηνο. Η επικείμενη  ολοκλήρωση των συναλλαγών πουδρομολογούμε θα διασφαλίσει την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού μας, καθώς βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης του στόχου μας να μειώσουμε τον Δείκτη μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μας σε μονοψήφιο ποσοστό στις αρχές του 2022.»

Εικόνα

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη δεξιά στήλη "σχετικά αρχεία". 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Alpha Bank: Οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου

Λήψη αρχείου