Ελλάδα
19-11-2021 | 08:00

Τι «έδειξαν» οι εισηγμένες Ασφαλιστικές στο 9μηνο

Τι «έδειξαν» οι εισηγμένες Ασφαλιστικές στο 9μηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σταδιακά οι εισηγμένες αρχίζουν να ανακοινώνουν τα οικονομικά μεγέθη 9μήνου, και στο πλαίσιο της «ντιρεκτίβας» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά και της Ε.Ε.  σχετικά με τις γνωστοποιήσεις για την πανδημία Covid-19, την ενεργειακή κρίση κ.α. και την επίδρασή τους στα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων.

Ανάμεσα σε αυτές και οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες, εκπρόσωποι του χώρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Πίστη και η Interlife, που φέτος «πέρασε το κατώφλι» της αγοράς. Βάσει όσων ανακοίνωσαν οι δύο εισηγμένες καταγράφεται ενίσχυση παραγωγής στο 9μηνο 2021 έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σαφώς υψηλότερα ίδια κεφάλαια έναντι της χρηματιστηριακής τους αποτίμησης και «μικτή» εικόνα στην κερδοφορία, με τα προ φόρων αποτελέσματα να είναι όμως θετικά και στις δύο.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη προχτές ανακοίνωσε ότι τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (παραγωγή) και συναφή έσοδα της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση ύψους 4,0% και ανήλθαν στα 165,1 εκ. ευρώ, έναντι 158,8 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Στην εν λόγω αύξηση της παραγωγής συνεισέφερε ο Κλάδος Ζωής κατά 7,9%, ο Κλάδος Αυτοκινήτων κατά 0,6% και οι Λοιποί Γενικοί κλάδοι κατά 5,5%. Από την πλευρά της η Interlife ανακοίνωσε ότι τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (παραγωγή) αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και ανήλθαν στο ποσό των 55,56 εκατ. ευρώ έναντι 50,65 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020.

Τα Κέρδη προ Φόρων της Ευρωπαϊκής Πίστης (ΕΥΠΙΚ) παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 14,0 εκ. ευρώ, χαμηλότερα όμως κατά 25% έναντι του περυσινού 9μηνου (18,8 εκατ. ευρώ). Στην Interlife τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στα 13,22 εκατ. ευρώ έναντι 5,91 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 123,7%. Τα Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 13,45 εκατ. € έναντι 6,15 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Τα δε καθαρά κέρδη (μετά φόρων) της Ευρωπαϊκής Πίστης ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ από 13,77 εκατ. ευρώ το 2020 (-20,7%).

Τα Ίδια Κεφάλαια της ΕΥΠΙΚ διαμορφώθηκαν στα 153,2 εκ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψιν τα Αποτελέσματα Περιόδου ύψους 10,9 εκ. ευρώ, καθώς και το διανεμηθέν μέρισμα του έτους 2020 ύψους 7,9 εκ. ευρώ, έναντι 154,0 εκ. ευρώ την 31/12/2020, σημειώνοντας οριακή πτώση ύψους 0,5%. Η κεφαλαιοποίηση της στο ΧΑ είναι χαμηλότερα των 130 εκατ. ευρώ. Η Interlife, μετά την διανομή μερίσματος 2,22 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ότι τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 117,63 εκατ. ευρώ από 109,54 εκατ. ευρώ την 31/12/2020 (αύξηση 7,4%). Η αποτίμησή της στο ΧΑ είναι στα επίπεδα των 78 εκατ. ευρώ, σε απόσταση από τα ίδια κεφάλαια, ενώ και ο πολλαπλασιαστής κερδών (βάσει των προ φόρων) είναι μονοψήφιος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανέφερε ότι το Συνολικό Ενεργητικό της Εταιρίας παρουσίασε αύξηση ύψους 1,3% και διαμορφώθηκε στα 516,6 εκ. ευρώ, έναντι 509,7 εκατ. ευρώ την 31/12/2020. Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας συνέχισε να είναι τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ανήλθε σε 426,7 εκ. ευρώ, έναντι 412,5 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%. Τα ανωτέρω μεγέθη διαμόρφωσαν το Δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) στο 13,5%.

Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο της Interlife ανήλθε στα 247,83 εκατ. € έναντι 228,01 εκατ. € την 31η Δεκεμβρίου 2020 (αύξηση 8,7%). Το σύνολο του Ενεργητικού, ανήλθε στα 270,89 εκατ. ευρώ έναντι 249,27 εκατ. την 31/12/2020. Τα Αποθέματα ανήλθαν στα 138,04 εκατ. € έναντι 125,58 εκατ. € την 31η Δεκεμβρίου 2020 (αύξηση 9,9%).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Interlife: Αύξηση 123,7% στα κέρδη προ φόρων για το 9μηνο του 2021

MUST READ

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στα 10,92 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων στο εννεάμηνο