Ελλάδα
26-08-2021 | 17:33

ΕΛΠΕ: Αύξηση κατά 76% στα EBITDA σε ετήσια βάση - Στα 54 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το β' τρίμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
ΕΛΠΕ: Αύξηση κατά 76% στα EBITDA σε ετήσια βάση - Στα 54 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το β' τρίμηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αύξηση κατά 26% σ τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα 79 εκατ. ευρώ με τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 10 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ για το β΄τρίμηνο.

Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη έφτασαν στα 54 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο του έτους και στα 206 εκατ. ευρώ για το α' εξάμηνο, ενώ τα EBITDA στα 133 εκατ. ευρώ με αύξηση 76% σε ετήσια βάση.

Βελτίωση εμφανίζουν τα αποτελέσματα και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η σταδιακή ανάκαμψη στην αγορά οδηγεί σε οριακά καλύτερο διεθνές περιβάλλον.

Η αύξηση στη λειτουργική κερδοφορία, προήλθε κυρίως από το ιστορικά υψηλό αποτέλεσμα του κλάδου Πετροχημικών, όπου η μειωμένη παγκόσμια διαθεσιμότητα πολυπροπυλενίου οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλά διεθνή περιθώρια. Βελτίωση επιδόσεων σημείωσαν και εταιρίες Λιανικής Εμπορίας, καθώς η αγορά επίγειων καυσίμων κίνησης άρχισε να ανακάμπτει με τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού στις μετακινήσεις. Ο κλάδος Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας διατήρησε θετικές λειτουργικές επιδόσεις σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο εξαγωγών στην ιστορία του, με το 67% των προϊόντων πετρελαιοειδών να κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Τα παραπάνω κάλυψαν μερικώς την αρνητική επίπτωση από τις αλλαγές στην τιμολόγηση των αργών πετρελαίων στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και την έκτακτη συντήρηση που απαιτήθηκε στη μονάδα flexicoker στην Ελευσίνα, λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης τον περασμένο Φεβρουάριο. Επιπλέον, αύξηση σημειώνεται στο κόστος λειτουργίας, λόγω των υψηλότερων τιμών δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων CO2, αλλά και του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντική ήταν η συνεισφορά της ELPEDISON, καθώς και των εταιρειών ΔΕΠΑ Εμπορίας και Υποδομών. Η θετική πορεία τους, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την εκμετάλλευση εμπορικών ευκαιριών στο φυσικό αέριο.

Η ανάκαμψη των διεθνών τιμών πετρελαίου για ένα ακόμα τρίμηνο, είχε θετικό αντίκτυπο στην αποτίμηση αποθεμάτων και στα δημοσιευμένα αποτελέσματα. Τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΠ Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €133 εκατ., ενώ τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €54 εκατ., με αντίστοιχα του Α’ Εξαμήνου στα €206 εκατ.. Σημειώνεται ότι, η μέθοδος λογιστικής απεικόνισης των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 που επιβάλλεται από τα ΔΠΧΠ (IFRS), δεν προβλέπει τον επιμερισμό της πρόβλεψης ανά τρίμηνο, προκαλώντας μια προσωρινή ανισοκατανομή και μεταφορά του κόστους από τα πρώτα τρίμηνα του έτους στο τελευταίο. Η επίπτωση αυτή προσαρμόζεται για σκοπούς Συγκρίσιμων αποτελεσμάτων ώστε να αποδεται πιο αντιπροσωπευτικά η επίδοση της εταιρείας ανά τρίμηνο.

Κύριες στρατηγικές εξελίξειςΕντός του Β’ Τριμήνου, εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ οι αλλαγές στο καταστατικό της Εταιρείας και εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με 4 ανεξάρτητα μέλη, με βάση τη νέα πολιτική καταλληλόλητας, ενώ εντός του Γ’ Τριμήνου ολοκληρώθηκε η ευθυγράμμιση με τον νέο νόμο 4706/2020. Οι παραπάνω εξελίξεις αναβαθμίζουν ουσιαστικά το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας και του Ομίλου

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Στις 29 Ιουλίου 2021, το Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκκίνησε τη διαδικασία προσαρμογής της εταιρικής δομής του Ομίλου, με απόσχιση των δραστηριοτήτων Διύλισης και Πετροχημικών και λειτουργία μιας εταιρείας συμμετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στους επόμενους μήνες, μετά τη λήψη και των σχετικών εγκρίσεων. Η δομή αυτή, θα επιτρέψει καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής, καθώς και της ανάπτυξης σε άλλες δραστηριότητες καθαρής ενέργειας. Αναφορικά με το Φ/Β πάρκο 204 MW στην Κοζάνη, οι εργασίες συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και έχει ήδη ολοκληρωθεί σχεδόν το 65% της κατασκευής του έργου, απορροφώντας το 45% των επενδύσεων του Ομίλου για το Β’ Τρίμηνο, με στόχο τη λειτουργία του εντός του Α’ Τριμήνου 2022. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών (65% ΤΑΙΠΕΔ – 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ), στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει ως από κοινού πωλητής με το ΤΑΙΠΕΔ, έχουν κατατεθεί δεσμευτικές προσφορές από δυο επενδυτικά σχήματα (EP Investment Partners και Italgas) και η αξιολόγηση των προσφορών βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτιμάται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα και ο προτιμητέος επενδυτής θα αναδειχθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στον κλάδο Έρευνας & Παραγωγής υδρογονανθράκων, ο Όμιλος κοινοποίησε στην ΕΔΕΥ την πρόθεσή του να μην προχωρήσει σε περαιτέρω ερευνητικές εργασίες στις χερσαίες παραχωρήσεις «Άρτας-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος» ενώ αξιολογεί και εστιάζει σε περιοχές με υψηλότερες προοπτικές σε συνδυασμό και με τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους σε κάθε κοινοπραξία.

Επιπλέον, εντός του Β’ Τριμήνου, ανακοινώθηκε η σύναψη συμφωνίας για τη διακίνηση προϊόντων υγραερίου στην Κυπριακή αγορά, μέσω της συμμετοχής του Ομίλου στη VLPG Plant, που κατασκευάζει νέα εγκατάσταση υγραερίου στην περιοχή Βασιλικό. Επίσης, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί σε έργα αναβάθμισης και επέκτασης των δικτύων πρατηρίων του εξωτερικού, που λαμβάνοντας υπόψη και την επίπτωση της κρίσης, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου στο εξωτερικό.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Κατά το Β’ Τρίμηνο, εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στη βασική μας δραστηριότητα, καθώς ξεκίνησε η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, όμως το περιβάλλον παρέμεινε ιδιαίτερα αδύναμο, με τα περιθώρια να κυμαίνονται κοντά σε ιστορικά χαμηλά. Τα αποτελέσματά μας είναι βελτιωμένα σε σχέση με πέρυσι αλλά και με το προηγούμενο τρίμηνο σχεδόν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Εκμεταλλευτήκαμε ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στη διεθνή αγορά, πετυχαίνοντας

ρεκόρ εξαγωγών καυσίμων, ενώ ο κλάδος Πετροχημικών κατέγραψε για ένα ακόμα τρίμηνο ιδιαίτερα υψηλή συνεισφορά, λόγω των ισχυρών διεθνών περιθωρίων και της καθετοποίησης με τη διύλιση. Αύξηση κερδοφορίας σημείωσαν και οι θυγατρικές μας στη Λιανική Εμπορία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με αύξηση μεριδίων αγοράς αλλά και προσθήκη νέων προϊόντων. Οι συμμετοχές μας στον κλάδο Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου βελτίωσαν τις επιδόσεις τους. Ενώ παραμένουμε αισιόδοξοι για τα επόμενα τρίμηνα διαβλέποντας μια πιο ουσιαστική ανάκαμψη, η πορεία τους επόμενους μήνες συναρτάται άμεσα, με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, που επηρεάζουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και τη ζήτηση καυσίμων.

Αναφορικά με τη στρατηγική μας είναι σημαντικά τα βήματα που έγιναν τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο του έργου “VISION 2025” με την ευθυγράμμιση της εταιρικής διακυβέρνησης στο νέο νομικό πλαίσιο, τη διαδικασία αλλαγής της δομής του Ομίλου αλλά και σειρά έργων που αφορούν στη βελτίωση των λειτουργικών μας επιδόσεων. Καθοριστικής σημασίας και επίκαιρη όσο ποτέ, είναι η έγκριση από τους μετόχους μας μιας νέας στρατηγικής κατεύθυνσης η οποία βελτιώνει τις υφιστάμενες δραστηριότητες αλλά ενισχύει και το δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας καθιστώντας τον νέο Όμιλο πιο συμβατό με τις μελλοντικές απαιτήσεις.».

Ανάκαμψη ζήτησης καυσίμων κίνησης στην εγχώρια αγορά

Η σταδιακή άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις οδήγησε σε αύξηση κατανάλωσης καυσίμων κίνησης κατά 20% σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2020, με τον Ιούνιο να προσεγγίζει τα επίπεδα του 2019. Η συνολική ζήτηση κατέγραψε μείωση 9% σε σχέση με πέρυσι στους 1,4 εκατ. τόνους, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης το Β’ Τρίμηνο 2020, που εξομαλύνθηκε φέτος. Σε ό,τι αφορά στην αδασμολόγητη αγορά, η ζήτηση ναυτιλιακών καυσίμων αυξήθηκε στους 582 χιλ. τόνους (+17%), ενώ η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων, αν και αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, παραμένει 72% χαμηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.