Attica Bank: Προς ΑΜΚ έως 240 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο – Έλαβε χθες σωτήρια «ένεση» 152 εκατ. ευρώ

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Attica Bank: Προς ΑΜΚ έως 240 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο – Έλαβε χθες σωτήρια «ένεση» 152 εκατ. ευρώ
Attica Bank
Παράλληλες εξελίξεις που οδηγούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, δρομολογεί στην Attica Bank η χθεσινή είσπραξη 152 εκατ. ευρώ σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της Τράπεζας.

Παράλληλες εξελίξεις που οδηγούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, δρομολογεί στην Attica Bank η χθεσινή είσπραξη 152 εκατ. ευρώ σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της Τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, τα επόμενα βήματα για την πλήρη εξυγίανση της Τράπεζας και την είσοδό της σε αναπτυξιακή τροχιά θα είναι ταχύτατα, καθώς τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 120 - 240 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διεργασίες και με τον σύμβουλο – Axia Ventures – είναι πολύ προχωρημένες και εντός του Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί το ενημερωτικό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων όπου θα εξειδικευθούν οι όροι της ΑΜΚ. Σημειώνεται ότι η Διοίκηση της Attica Bank είχε θέσει το θέμα της προοπτικής ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου.

Η προοπτική της αναπτυξιακής αυτής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είχε τοποθετηθεί σε ορίζοντα μέχρι τα τέλη του έτους. Ωστόσο, ο δρόμος ανοίγει άμεσα για την υλοποίησή της - και με την επιδίωξη εισόδου στρατηγικού επενδυτή στην Attica Bank – μετά την «ένεση» κεφαλαίων, ύψους 152 εκατ. ευρώ, που έλαβε χθες η Τράπεζα από το Ελληνικό Δημόσιο κατ΄ εφαρμογήν της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που εξειδίκευσε το σχετικό άρθρο 27Α του Ν.4172/2013 για την ενεργοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Attica Bank εξέδωσε και μεταβίβασε χθες στο Ελληνικό Δημόσιο 992.512.679 δωρεάν παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών, με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο. Τα παραστατικά αυτά αντιστοιχούν σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας έναντι του Δημοσίου, ύψους 151.854.440 ευρώ.

Η Attica Bank έχει ανακοινώσει ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των warrants και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2021 έως και 15.09.2021.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον μηχανισμό ενεργοποίησης του DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Στη συνέχεια, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής – «warrants») στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) αυτών των δικαιωμάτων μετατροπής, σε περίπτωση δε μη ενάσκησης, αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από τρίτους επενδυτές, τα warrants θα καταλήξουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα προχωρήσει η Attica Bank θα κινηθεί παράλληλα, αλλά ξεχωριστά από τις εξελίξεις με τα warrants. Και θα έχει στόχο τον διπλασιασμό του ισολογισμού της Attica Bank μέχρι το 2023, με αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της δημιουργίας σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων, ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού και επικέντρωση στη χρηματοδότηση των τομέων περιβάλλοντος, ενέργειας, υποδομών, μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, όπως είχε αναφέρει στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Θεόδωρος Πανταλάκης.

Moody΄s: Με την «ένεση» των 152 εκατ. ευρώ η Attica Bank καλύπτει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις

Χθες σε Credit Outlook που εξέδωσε, η Moody΄s αναφέρει ότι με την «ένεση» των περίπου 152 εκατ. ευρώ σε μετρητά από την κυβέρνηση, σε αναπλήρωση αντίστοιχων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της Attica Bank, η Τράπεζα θα μπορέσει να βελτιώσει τον δείκτη των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, ανοίγοντας τον δρόμο και για την υλοποίηση ΑΜΚ μέχρι του ποσού των 240 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια που εισέπραξε η Attica Bank από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως λέει ο διεθνής οίκος, την διευκολύνουν στο να καλύψει τους απαιτούμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και μειώνουν τον κίνδυνο πτώχευσης και εκκαθάρισης της Τράπεζας.

«Εκτιμούμε ότι ο pro-forma δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) θα αυξηθεί σε περίπου 11,8% από 3,7% τον Μάρτιο του 2021 και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) στο 15,2% από 7,1% την ίδια περίοδο. Οι κανονιστικές απαιτήσεις για τον δείκτη CET1 της Τράπεζας είναι 8,7% και για τον δείκτη CAR 10,7%», λέει η Moody΄s, προσθέτοντας ότι η κεφαλαιακή βελτίωση της Τράπεζας επέρχεται με κόστος το dilution που θα υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, αφού με την ενεργοποίηση του DTC και πριν να γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Τράπεζα, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταστεί προσωρινά μέτοχος με ποσοστό περίπου 52%.

Σημειώνεται ότι με στοιχεία Μαρτίου 2021, η Attica Bank είχε στα κεφάλαιά της αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 249 εκατ. ευρώ και όπως εκτιμά η Moody΄s, μετά την χθεσινή μετατροπή, περίπου 97 εκατ. ευρώ θα παραμείνουν στα κεφάλαια της Τράπεζας ως κεφάλαια από αναβαλλόμενο φόρο.

Η Moody΄s αναφέρει ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank έχουν εκτιμηθεί σε περίπου 300 εκατ. ευρώ για την επόμενη τριετία, προκειμένου η Τράπεζα να μπορέσει να επιτύχει διπλασιασμό του δανειακού χαρτοφυλακίου της στη διάρκεια της ίδιας περιόδου και να ενισχύσει την κερδοφορία της. Η Τράπεζα θα εξετάσει και την έκδοση ομολόγων Additional Tier 1 ή Tier 2 για να ενισχύσει τα κεφάλαιά της και να βελτιώσει την ποιότητα του ενεργητικού της, μειώνοντας μέσω σημαντικών τιτλοποιήσεων τον δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της κάτω του 4% τους επόμενους 12 – 18 μήνες.

Η Moody΄s αναφέρει ότι βασική πρόκληση και πηγή πίεσης στην κερδοφορία της Attica Bank, παραμένει η ποιότητα του ενεργητικού. Ο δείκτης ΝPE της Τράπεζας ανερχόταν σε 44% τον Μάρτιο του 2021. Η επικαιροποιημένη στρατηγική της Τράπεζας περιλαμβάνει την τιτλοποίηση και πώληση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 870 εκατ. ευρώ (χαρτοφυλάκια Astir I & II και τιτλοποίηση Omega 2) μέσω του «Ηρακλή ΙΙ».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Attica Bank: Εκδόθηκαν τα warrants υπέρ του Δημοσίου

Attica Bank: Στην κρίσιμη τελική ευθεία – Στις 16/8 εκδίδει 992,5 εκατ. warrants υπέρ του Δημοσίου για DTC 151,85 εκατ. ευρώ

Όλες οι ειδήσεις

18:33

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απορρίπτει την πρόταση Μακρόν για ένταξη στην «ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα»

18:15

Ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην Ισπανία

18:04

Εκλογές στην Αυστραλία: Θέλω να ενώσω τη χώρα, λέει ο αρχηγός των Εργατικών

17:54

NATO: Επικοινωνία Ερντογάν με Στόλτενμπερκ, μετά από τις επαφές με Σουηδία και Φινλανδία

17:42

Ευλογιά των πιθήκων: Πάνω από 100 κρούσματα στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες

17:30

Φραγκογιάννης: Σε εξέλιξη πολλά εγχειρήματα ενίσχυσης της Ελλάδας στην ενέργεια

17:24

Η Ινδία μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό

17:10

Σαχινίδης για Ταμείο Ανάκαμψης: Οι πόροι να έχουν το σημαντικότερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα

17:01

Επιμένει ο Ερντογάν προς Σουηδία και Φινλανδία: «Σταματήστε τη στήριξη σε τρομοκράτες»

16:52

Διαμανταπούλου για ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Χρειάζονται νέοι τρόποι, ιδέες και πολιτικές συνεργασίες

16:42

Γαλλία: Προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης η μείωση του χρέους και η ενεργειακή κρίση

16:32

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι η εφοριακός και οι δύο λογιστές για την υπόθεση με το «φακελάκι»

16:21

Περιοδεία Στυλιανίδη στη Κω - Να μειωθεί ο κίνδυνος σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς

16:11

Εκλογές στην Αυστραλία: Παραδέχτηκε την ήττα του ο πρωθυπουργός Μόρινσον

16:08

«Κονταίνουν» την ανεργία οι προσλήψεις σε τουρισμό και εστίαση - Ποια προγράμματα βοηθούν τις επιχειρήσεις

15:50

Αφγανιστάν: Οι τηλεπαρουσιάστριες αψηφούν την εντολή να καλύπτουν τα πρόσωπά τους

15:41

Κορονοϊός: 3.424 τα νέα κρούσματα - 156 οι διασωληνωμένοοι, 21 νεκροί στο 24ωρο

15:35

Κατάρ: «Πλαφόν» για τις προμήθειες LNG στη Γερμανία

15:25

Μπακογιάννης: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία ωθεί την Ε.Ε σε αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής»

15:11

Κυρώσεις: Η Ρωσία απαγόρευσε την είσοδο σε Μπάιντεν και Μπλίνκεν

15:00

Με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας ο καιρός της Κυριακής

14:56

Βενιζέλος: Ενθαρρυντικά μηνύματα από τις προοπτικές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

14:44

Εκλογές στην Αυστραλία: Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να εξασφαλίζει πλειοψηφία

14:32

Σκέρτσος: Ποια είναι η αλήθεια για τη διαχείριση της πανδημίας

14:21

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν υπέγραψε το πακέτο ενίσχυσης 40 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία

14:13

Καταδίκη του ΥΠΕΞ στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια

14:01

Παπανδρέου για ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Όχι σε συγκυβέρνηση με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

13:57

Ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο NATO: Μύδροι Bloomberg κατά της άρνησης Ερντογάν

13:50

Ρωσία: Οι μισοί πελάτες της Gazprom από το εξωτερικό έχουν ανοίξει λογαριασμούς σε ρούβλια

13:34

Βρετανία: Η Ρωσία μπορεί να έχει έλλειψη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων