Τράπεζες
13-08-2021 | 12:59

Attica Bank: Στην κρίσιμη τελική ευθεία – Στις 16/8 εκδίδει 992,5 εκατ. warrants υπέρ του Δημοσίου για DTC 151,85 εκατ. ευρώ

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Attica Bank
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην κρίσιμη τελική ευθεία για την εξυγίανσή της, είτε μέσω Δημοσίου είτε μέσω στρατηγικού επενδυτή που απομένει να εξευρεθεί μέσα στο προσεχές διάστημα, βάζει την Attica Bank η έκδοση 992,5 εκατ. warrants υπέρ του Δημοσίου στην οποία θα  προχωρήσει η Τράπεζα στις 16 Αυγούστου. Η έκδοση των warrants αποτελεί το πρώτο βήμα για τις εξελίξεις στην Attica Bank, καθώς η Διοίκησή της έχει εξαγγείλει ως στόχο αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από 120 εκατ. έως 240 εκατ. ευρώ εντός του έτους, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Την απόφαση για την έκδοση των warrants έλαβε το διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank στη χθεσινή συνεδρίασή του. Πρόκειται για 992.512.679 δωρεάν παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με  τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο. Τα παραστατικά αυτά  αντιστοιχούν σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας έναντι του Δημοσίου, ύψους 151.854.440 ευρώ, κατόπιν εξειδίκευσης του άρθρου  27Α του Ν.4172/2013 με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως ανακοίνωσε η Attica Bank, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των warrants και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2021 έως και την 15.09.2021.

Όπως αναφέρει ειδικότερα η ανακοίνωση της Attica Bank, στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις:

* Διαπίστωσε, το σχηματισμό του -κατά τις προβλέψεις του νόμου- ειδικού αποθεματικού, ύψους €151.854.439,86 και την είσπραξη του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο.

* Αποφάσισε την έκδοση, στις 16.08.2021, 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και την παράδοση αυτών κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι τίτλοι θα προσφερθούν μέσω του δικαιώματος εξαγοράς στους μετόχους της Τράπεζας, μετά θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.

* Αποφάσισε ότι, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2021 με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2021 έως και την 15.09.2021 ενώ παρέχεται, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην τιμή εξαγοράς σε υφιστάμενους μετόχους και τρίτους.

Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με λεπτομέρειες επί της ανωτέρω διαδικασίας.

Οι αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. της Attica Bank έρχονται κατ΄ εφαρμογήν της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που εξειδίκευσε το σχετικό άρθρο 27Α του Ν.4172/2013 για την ενεργοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου, καθώς η Attica Bank παρουσίασε ζημίες στην προηγούμενη χρήση και παράλληλα η Διοίκησή της εξήγγειλε ένα τριετές σχέδιο ριζικής μείωσης των κόκκινων δανείων και εξυγίανσης του ισολογισμού. 

Με την ΠΥΣ διευθετήθηκε – μάλιστα για πρώτη φορά πανευρωπαϊκά, αφού η Attica Bank είναι η πρώτη τράπεζα στην ΕΕ που βρέθηκε λόγω ζημιών στην ανάγκη ενεργοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου - , η   προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών,  σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. 

Ειδικότερα, με τον μηχανισμό DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής – «warrants») στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) αυτών των δικαιωμάτων μετατροπής, σε περίπτωση δε μη ενάσκησης, αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (dilution) των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς. 

Επομένως, εν προκειμένω η Attica Bank θα λάβει μετρητά ή ομόλογα από το Δημόσιο και θα εκδώσει έναντι αυτών τα warrants. Το Δημόσιο θα μπορεί να απευθυνθεί στους υφιστάμενους μετόχους για να αγοράσουν  τα δικαιώματα μετατροπής. Εάν οι μέτοχοι δεν θελήσουν να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς, το Δημόσιο θα μπορεί να διαθέσει τα warrants μέσω Χρηματιστηρίου σε τρίτους. Εάν δεν υπάρχει ενδιαφέρον αγοράς ούτε από τρίτους, τότε το Δημόσιο παίρνει τα warrants και τα δίνει στο ΤΧΣ.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.