Ελλάδα
04-08-2021 | 07:52

«Βγήκε» διαγωνισμός για τη λειτουργία/συντήρηση της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας

«Βγήκε» διαγωνισμός για τη λειτουργία/συντήρηση της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο τη λειτουργία και συντήρηση της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας (2021 – 2026), προϋπολογισμού 8.019.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της Εγνατίας Οδού σε σχετική του συνεδρίαση στις 26 Ιουλίου 2021. Η εταιρεία «Εγνατία Α.Ε» είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του έργου.

Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη. Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα καλυφθεί από τα έσοδα του σταθμού διοδίων. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στη διαδικασία θα μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένες Επιχειρήσεις προερχόμενες από την Ελλάδα ή από άλλα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), είτε Ενώσεις ή Κοινοπραξίες μεταξύ Επιχειρήσεων της παραπάνω παραγράφου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επαρκή και αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον μία υλοποιημένη σύμβαση κατά τα δέκα τελευταία έτη) σε υπηρεσίες λειτουργίας και εργασίες συντήρησης οδικών σηράγγων εθνικού δικτύου, συνολικού μήκους (μονού κλάδου) μεγαλύτερου των 1.000μ και κυκλοφοριακού φόρτου (ΕΜΗΚ οποιουδήποτε έτους) μεγαλύτερου των 2.000 οχημάτων ανά κατεύθυνση, οι οποίες διαθέτουν συστήματα τηλεματικής διαχείρισης, αυτοματισμών και εποπτείας που είναι διασυνδεδεμένα και ελέγχονται κεντρικά από Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (με σύστημα εποπτείας Η/Μ εγκαταστάσεων SCADA – αυτοματισμών και σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας TMS).

Η υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζας - Ακτίου συνδέει το θαλάσσιο στενό που χωρίζει τη Στερεά Ελλάδα από την Ήπειρο στο άνοιγμα του Αμβρακικού Κόλπου Το έργο άρχισε να κατασκευάζεται το 1995 και ολοκληρώθηκε το 2002, με σχετικά δημοσιεύματα να αναφέρονται σε κόστος περίπου 58,9 εκατ. ευρώ. Η σήραγγα έχει συνολικό υποθαλάσσιο οδικό μήκος 910 μέτρα και μέγιστο βάθος 27 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Ο σταθμός διοδίων βρίσκεται στο Άκτιο και το κόστος διοδίων για τα ΙΧE είναι 3 ευρώ.  Η απόσταση του λιμένα του Ακτίου από τον παλαιό λιμένα φέρι μποτ Πρέβεζας είναι 725 μέτρα ενώ στο πιο στενό σημείο, από το ακρωτήριο Ακρί  ως το νέο λιμενοβραχίονα Πρέβεζας, είναι 600 μέτρα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.