Βιοτεχνολογία: Διευρύνονται οι ορίζοντες για τις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Έφη Τσιβίκα
Μοιράσου το
Βιοτεχνολογία: Διευρύνονται οι ορίζοντες για τις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πέραν των μεγάλων διεθνών εταιρειών, οι μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να έχουν ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στην ανάπτυξη της βιομηχανίας της Βιοτεχνολογίας

Σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη της καινοτομίας στην υγεία, διαθέτει η χώρα μας, εάν ληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες από τους επενδυτές και τους επιχειρηματίες, αλλά και από την πλευρά της κυβέρνησης και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικών, έτσι ώστε να αρθούν οι υφιστάμενοι φραγμοί και να προωθηθεί ο τομέας.

Ειδικά όσον αφορά στη Βιοτεχνολογία, η οποία αποτελεί παγκόσμια τάση με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, το ευρέως αναγνωρισμένο υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Ελλάδα αποτελεί εχέγγυο για μια επιτυχημένη πορεία

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν και οι ανάγκες που διαμορφώνονται μέσα από τις τάσεις της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανάγκη για καλύτερη πρόληψη, διαχείριση και θεραπεία χρόνιων παθήσεων, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, άνοια, αυτοάνοσα νοσήματα και καρκίνος είναι μεγάλη και αναμένεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερη όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής.

Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στην εξατομικευμένη Ιατρική, όπου οι τεχνικές Βιοτεχνολογίας θα παίξουν καίριο ρόλο, δημιουργώντας προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη.

Πέραν των μεγάλων διεθνών εταιρειών, οι μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να έχουν ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στην ανάπτυξη της ζωτικής σημασίας βιομηχανίας της Βιοτεχνολογίας, εάν διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Καταλύτης η υποστήριξη

Η σημασία της υποστήριξης και της προώθησης της καινοτομίας στον τομέα της Υγείας και των Βιοεπιστημών καταδείχτηκε και με την πανδημία, καθώς παρείχε τα βασικά εργαλεία για τον έλεγχο της υγειονομικής κρίσης αλλά και αναμένεται, μέσω των εμβολίων, να βάλει την τελεία στην ιστορική περιπέτεια που έχει ανατρέψει τα παγκόσμια υγειονομικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα.

Πολύτιμος αρωγός στην ανάπτυξη των τομέων αυτών στη χώρα μας αναδεικνύεται το Hellenic BioCluster (HBio), ο πρώτος και μεγαλύτερος Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα της Υγείας και της Βιοτεχνολογίας.

Δημιουργήθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του δικτύου διάχυσης τεχνολογίας ΠΡΑΞΗ, με σκοπό να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στην ελληνική βιο- φαρμακευτική επιχειρηματικότητα.

Εδώ και 15 χρόνια συνδέει βιομηχανικούς και ακαδημαϊκούς εταίρους, με στόχο τη στήριξη και την προώθηση της καινοτομίας αλλά και την έμπρακτη συνδρομή της επιστήμης στην κοινωνία και την οικονομία. Συμμετέχει ενεργά σε δημόσιες διαβουλεύσεις και στη χάραξη πολιτικής για φλέγοντα θέματα, όπως η διαχείριση της πανδημίας, τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πλέον, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό οικοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, κορυφαία πανεπιστήμια, εταίρους από τη φαρμακευτική και βιοτεχνολογική βιομηχανία με σημαντική πολυετή παρουσία στην αγορά αλλά και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων πολλών τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων.

«Κύριο στόχο του cluster μας αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοτεχνολογίας και των Τεχνολογιών Υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το HBio δρα καταλυτικά στη δικτύωση του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών (ιδιωτικών και δημοσίων) με σκοπό να εμπνεύσει τη συνεργασία και να αναδείξει τη μεταφραστική έρευνα στην Ελλάδα. Έχει πλέον καταστεί σαφές σε όλους ότι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο είναι μέσω των συνεργειών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν γίνει πολύ περισσότερο εξωστρεφείς και επιδιώκουν την ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας, εμπειριών και δεξιοτήτων, διαδικασία που διευκολύνεται και προάγεται σημαντικά μέσω του HBio», αναφέρει στο Insider η πρόεδρος του Hellenic BioCluster και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Pharmassist Ltd, Ιωάννα Κούκλη.

Η αναπτυξιακή τάση που καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώνει ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων Βοτεχνολογίας της χώρας μας και, ειδικά στη φαρμακοβιομηχανία, δίνει το έναυσμα να επεκτείνει τη δραστηριότητά της από το κομμάτι των γενοσήμων στο οποίο παραδοσιακά δραστηριοποιείται, στην καινοτομία.

«Τα μηνύματα για το μέλλον τόσο της Βιοτεχνολογίας καθαυτής όσο και της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας του κλάδου στην Ελλάδα, είναι αισιόδοξα καθόσον όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθένας με τη δική του συνεισφορά και πρωτοβουλία, παραμένουν προσηλωμένοι στον κοινό αυτό και μεγαλειώδη για τη χώρα μας στόχο. Η συνολική επένδυση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Βιοτεχνολογίας διπλασιάστηκε την εξαετία 2012-2018 συγκριτικά με την περίοδο 2005-2011. Από την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τη θεραπεία ανίατων μέχρι πρότινος ασθενειών ως τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου DNA και την εξατομικευμένη Ιατρική, η βιομηχανία της Ιατρικής Βιοτεχνολογίας είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου».

Υποστήριξη σε κάθε στάδιο

Σήμερα, το HBio, αριθμεί συνολικά 65 μέλη, τα οποία προέρχονται από τους τομείς της Υγείας, της Βιοτεχνολογίας και των Βιοεπιστημών γενικότερα, τόσο από το βιομηχανικό, επιχειρηματικό όσο και από τον ακαδημαϊκό χώρο, παρέχοντας ένα ευρύ πεδίο δράσεων και υπηρεσιών:

- Ενισχύει το οικοσύστημα
- Διευκολύνει τη δικτύωση και τις συνέργειες μεταξύ των μελών του
- Στηρίζει ουσιαστικά τις μικρές και μεσαίες καινοτόμες επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς οργανισμούς από το στάδιο εύρεσης χρηματοδότησης ως το στάδιο διάχυσης της τεχνολογίας
- Ενισχύει την εξωστρέφεια και την επιχειρηματικότητα
- Συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς δράσεις
- Συμμετέχει ενεργά σε δημόσιες διαβουλεύσεις και στη χάραξη πολιτικής για θέματα της επικαιρότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
- Συνεισφέρει στην επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και προγραμμάτων (όπως σεµινάρια, µαθήματα επιµόρφωσης, προγράμματα mentoring και coaching)
- Προωθεί την ανταλλαγή και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της υγείας, της βιοτεχνολογίας αλλά και της επιχειρηματικότητας.

Υποστήριξη στην πράξη

Ήδη υπάρχουν πολλά παραδείγματα που «αποτυπώνουν» τη συνεισφορά του HBio στην ανάπτυξη των μελών του, εκ των οποίων, σημειωτέον, το 50% προέρχεται από την περιφέρεια.

«Η εταιρεία μας, Lime Technology, δραστηριοποιείται σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό χώρο, αυτόν της Βιοτεχνολογίας, όπου το λεγόμενο “valley of death”, δηλαδή το χρονικό διάστημα από την έρευνα για την παραγωγή ενός προϊόντος/υπηρεσίας μέχρι τη διάθεσή του στην αγορά είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
Για το λόγο αυτό, για να ξεπεραστεί το valley of death και οι ιδέες να μη χαθούν στη φάση της έρευνας ή σε ένα πρώτο γύρο χρηματοδότησης, αλλά να μετατραπούν σε δυνατά προϊόντα που μπορούν να δημιουργήσουν θετική επίπτωση στην αγορά και να ενδυναμώσουν τη θέση της εταιρείας μας έναντι του ανταγωνισμού, βρίσκουμε ιδιαίτερα σημαντική τη συνεισφορά του HBio. Έχουμε ανάγκη από έναν δυνατό και με κύρος οργανισμό που μπορεί να μας υποστηρίξει σε εύρεση συνεργατών, χρηματοδοτήσεων αλλά και σε σωστό coaching για εύρεση των κατάλληλων δικτύων διανομής των υπηρεσιών μας στο εξωτερικό», δηλώνει στο Insider ο συνιδρυτής και Business Management Director της νεοφυούς Lime Technology, Χρήστος Μπέλλος.

«Η συμμετοχή της BIOEMTECH στο ΗΒio μας έφερε σε επαφή με μεγάλο αριθμό εταιριών όλων των μεγεθών και από όλο το φάσμα των επιστημών υγείας. Η αλληλεπίδραση αυτή μας επιτρέπει να διευρύνουμε καθημερινά τους ορίζοντές μας για τις δυνατότητες και προοπτικές μιας εταιρίας που ξεκίνησε από το χώρο των ερευνητικών προγραμμάτων και επεκτείνεται συνεχώς στους τομείς της παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων προϊόντων διεθνώς», αναφέρει στο Insider ο συνιδρυτής και CEO της BIOEMTECH, Γεώργιος Λούδος, ο οποίος είναι και μέλος του ΔΣ του HBio.

Σημειώνεται ότι το HBio είναι ο πρώτος ελληνικός φορέας που έγινε μέλος του EuropaBio. Το EuropaBio περιλαμβάνει πάνω από 2.600 εταιρείες Βιοτεχνολογίας και έχει επιρροή στη χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του έχουν άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες πιθανούς συνεργάτες πανευρωπαϊκά αλλά και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις για ζητήματα Βιοτεχνολογίας, μέσω του cluster.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Φαρμακοβιομηχανία: Απαραίτητη η προβλεψιμότητα για ένα βιώσιμο περιβάλλον

Θ. Τρύφων (ΠΕΦ): Η υπερφορολόγηση δημιούργησε τεράστιο ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Ρωσικές φαρμακοβιομηχανίες επικεντρώνονται στην παραγωγή του μονοδοσικού εμβολίου Sputnik Light

Όλες οι ειδήσεις

23:54

Ευλογιά των πιθήκων: Ο EMA εγκρίνει νέα τεχνική για τη χορήγηση του εμβολίου

23:36

Πλεύρης: Οι ασθενείς με διαβήτη θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται αδιάλειπτα από τον ΕΟΠΥΥ

23:28

Ινδονησία: Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ θα παραστούν στη σύνοδο της G20 στο Μπαλί

23:18

ΥΠΟΙΚ: Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων πρώτης αρωγής για τους πληγέντες από τις φωτιές στην Αττική

23:07

Wall Street: Κυριάρχησε το αρνητικό πρόσημο - Απώλειες 2,5% για τον Nasdaq

22:43

WTI: Η σημερινή άνοδος περιόρισε στο 1,4% τις εβδομαδιαίες απώλειες

22:31

ΝΑΤΟ: Αντιπροσωπείες της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Τουρκίας θα συναντηθούν στο Ελσίνκι

22:09

Σολτς: «Δεν υπήρχε τίποτα» δήλωσε ο καγκελάριος για το σκάνδαλο Cum-Ex

21:51

Πεντάγωνο: Ανακοίνωσε νέο πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία, ύψους 775 εκατ. δολαρίων

21:35

Επιχειρηματικά Πάρκα: Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου μέχρι τις 2/9

21:13

Χρυσός: Άγγιξε χαμηλό τριών εβδομάδων - 5η συνεχόμενη ημέρα απωλειών

20:56

Συνολικά 35 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

20:51

Walmart: Επεκτείνει την κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων των εργαζομένων για ιατρικούς λόγους όπως η άμβλωση

20:39

Washington Post: Η FSB έπειθε τη ρωσική ηγεσία ότι η Ουκρανία είναι αδύναμη

20:21

Ισπανία: 14 πτήσεις της Easyjet ακυρώθηκαν λόγω απεργίας των πιλότων

20:07

Attica Bank: Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης

20:05

Σπάει τα φρένα η τιμή του φυσικού αερίου – Υπό αίρεση οι εκτιμήσεις για πληθωρισμό 9% φέτος

19:47

Σερβία: Έπεσε η στάθμη του Δούναβη, έκαναν την εμφάνισή τους γερμανικά πολεμικά πλοία από το 1944

19:39

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ο Δημήτρης Θεοδωρακάτος νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων

19:35

Bloomberg: Η Τράπεζα Κύπρου απέρριψε πρόταση εξαγοράς από την Lone Star Funds έναντι 1,51 ευρώ ανά μετοχή

19:23

Gazprom: Ο Nord Stream 1 θα διακόψει τη λειτουργία του τρεις μέρες στα τέλη Αυγούστου

19:07

Οι αυξημένες τιμές παραγωγού στη Γερμανία «έριξαν» τις ευρωπαϊκές αγορές

19:02

Σουηδία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Μάλμε - Δύο τραυματίες

18:57

Φινλανδία: Η Σάνα Μάρι υποβλήθηκε σε τεστ για ναρκωτικά, διαβεβαιώνει ότι ουδέποτε έκανε χρήση

18:44

Ελιζέ: Ο Πούτιν συμφωνεί για αποστολή της ΙΑΕΑ στη Ζαπορίζια - Προειδοποιεί για τον κίνδυνο «καταστροφής»

18:26

Ιταλία - Δημοσκόπηση: Κοντά στο 50% η στήριξη προς τη συντηρητική συμμαχία

18:22

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Συκά Φθιώτιδας

18:08

Σκάνδαλο Cum-Εx: Ενώπιον εξεταστικής καταθέτει ο Σολτς

17:51

Γκουτέρες: Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για την πρόσβαση στα ουκρανικά σιτηρά

17:39

Κέρδη άνω του 2% για το Χρηματιστήριο στην εβδομάδα κόντρα στις διεθνείς αγορές