Ελλάδα
16-07-2021 | 07:32

ΕΥΔΑΠ: Οκτώβριο «κληρώνει» για το βιολογικό έργο των 110 εκατ. ευρώ στην Ανατολική Αττική

ΕΥΔΑΠ: Οκτώβριο «κληρώνει» για το βιολογικό έργο των 110 εκατ. ευρώ στην Ανατολική Αττική
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μια μικρή παράταση έδωσε η ΕΥΔΑΠ στον διαγωνισμό για το μεγάλο έργο του βιολογικού καθαρισμού στις περιοχές Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που θα ολοκληρώσει την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης σε αυτό το τμήμα της Ανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, κ. Αν. Τόσιου, η εισηγμένη προχώρησε στην χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού για το έργο «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας», με μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 στις 4 Οκτωβρίου 2021, με αντίστοιχη μετάθεση και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για τις 8 Οκτωβρίου 2021 (αντί για 20 Σεπτεμβρίου).

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται τα έργα της παρούσας φάσης των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Λ. Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας, τα έργα του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού διάθεσης εκροών και τα έργα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (Κ.Π.Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος αυτό χώρου.

Πάντως, από σχετικές αναρτήσεις της ΕΥΔΑΠ στο πρόγραμμα «Διαύγεια» προκύπτει ότι ο φορέας ΑΚΤΩΡ-P.&C. Development έχει υποβάλει προδικαστική προσφυγή στην Αρχή εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), στις 14/06/2021, στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού.

Το project σχετίζεται με τον βιολογικό καθαρισμό σε σημαντικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής που προωθεί η εισηγμένη ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο του ευρύτερου μεγάλου επενδυτικού της πλάνου και με στόχο να ολοκληρωθεί η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης στο τμήμα που θα καλύπτει τις περιοχές της Ραφήνας, του Πικερμίου, των Σπάτων και της Αρτέμιδας.

Το κόστος του χωρίς ΦΠΑ είναι 88.775.840 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, δηλαδή το δικαίωμα της ΕΥΔΑΠ για μονομερή ανανέωση της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα για 1 έτος, με κόστος 2,71 εκατ. ευρώ). 

Στο αντικείμενο της Εργολαβίας περιλαμβάνονται τα εξής:

Α. Η εκπόνηση κάθε είδους μελέτης και υποστηρικτικής εργασίας – έρευνας που είναι αναγκαία για την άρτια κατασκευή των έργων (ΚΕΛ, υποθαλάσσιος αγωγός, ΚΠΕΕ).

Β. Η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, η εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών περαίωσης.

Γ. Η θέση σε αποδοτική λειτουργία, η δοκιμαστική λειτουργία και οι δοκιμές ολοκλήρωσης του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού

Δ. Η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και των έργων διάθεσης

Ε. Η κανονική λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού από τον Ανάδοχο για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, καθώς και η συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης, για χρονικό διάστημα επτά (7) ετών ή ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, με Δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη.

Η σημασία του έργου αυτού, όπως και άλλων αντίστοιχων που έχει ήδη προωθήσει ή σχεδιάζει η ΕΥΔΑΠ, έγκειται τόσο  στην συνεισφορά τους στην προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής όσο και στο ότι συμβάλλουν καθοριστικά και αποτελεσματικά στη σταδιακή εξάλειψη των προστίμων που έχουν επιβληθεί στη χώρα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λόγω της καθυστέρησης στην κατασκευή κατάλληλων συστημάτων αποχέτευσης στους οικισμούς Β’ Προτεραιότητας (οικισμούς με πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων).

Η διάρκεια σύμβασης, ορίζεται σε 114 μήνες, ενώ η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα για ένα έτος (δικαίωμα προαίρεσης). Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος Σπάτων–Αρτέμιδος, Θέση Πλατύ Χωράφι για το ΚΕΛ και Θέση «Ακρωτήριο Βελάνι» για τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.