Τράπεζες
24-06-2021 | 20:41

Alpha Bank: Στο 1,2 ευρώ η ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή από την ΑΜΚ

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Alpha Bank: Στο 1,2 ευρώ η ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή από την ΑΜΚ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε 1,2 ευρώ ορίστηκε η ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή που θα διατεθεί στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank.

Αυτό αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη Δημόσια Προσφορά.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που είχε εκδώσει η εταιρεία στις 22 Ιουνίου 2021, η 28 Ιουνίου 2021 ορίζεται ως ημερομηνία καταγραφής για την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. Δηλαδή κατά προτεραιότητα κατανομή μέχρι του ποσοστού που κατέχουν, θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα έχουν εκκαθαρίσει τις συναλλαγές τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλαδή την 28η Ιουνίου.

Όπως έχει ανακοινώσει η Alpha Bank, οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την ΑΜΚ θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και (β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα (στις Νέες Μετοχές) υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια:

(α) Οι υφιστάμενοι Μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στη Δημόσια Προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων Μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνία καταγραφής (28η Ιουνίου 2021), όπως αυτό το ποσοστό συμμετοχής θα αυξηθεί και θα προσαρμοστεί, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι ώστε να διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

(β) Οι υφιστάμενοι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά δεν θα δικαιούνται κατανομή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και αντιστρόφως.

(γ) Η ίδια Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα δοθεί επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε υφιστάμενους Μετόχους που θεωρούνται ειδικοί ή/και θεσμικοί ή/και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

(δ) Νέες Μετοχές που δεν θα καλυφθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς ή της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις διακρατούν σε βάθος χρόνου (“buy and hold” investors), μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής (όπως η έγκαιρη τοποθέτηση των εντολών κ.λπ.).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.