Ελλάδα
28-05-2021 | 07:58

Ελλάκτωρ: Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Ελλάκτωρ: Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ και οι ανθεκτικοί κλάδοι
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στα μέσα με τέλη Ιουνίου αναμένεται να υπάρχουν εξελίξεις αναφορικά με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της αύξησης κεφαλαίου ύψους 120,5 εκατ. ευρώ που προωθεί ο όμιλος Ελλάκτωρ. 

Αυτό τουλάχιστον προσδοκούν στελέχη της εισηγμένης, υπό τον CEO του γκρουπ κ. Ευθ. Μπουλούτα, βάσει όσων ειπώθηκαν χτες σε σχετική τηλεδιάσκεψη με αναλυτές. Στη συνέχεια, και εφόσον επιβεβαιωθούν τα χρονοδιαγράμματα, θα ακολουθήσουν μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή τον Ιούλιο, οι διαδικασίες αναφορικά με την αποκοπή δικαιώματος προτίμησης, την άσκηση των δικαιωμάτων και την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο.

Το ομολογιακό δάνειο των 50 εκατ. ευρώ έχει βελτιώσει το κεφάλαιο κίνησης της Ακτωρ, ενώ η δρομολογούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου ύψους 120,5 εκατ. ευρώ αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την οικονομική της εικόνα. 

Να σημειωθεί ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 133,9 εκατ. νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με τιμή διάθεσης 90 λεπτά ανά μετοχή και αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση θα διατεθούν ως εξής: 20,5 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν από την Ελλάκτωρ για τη χρηματοδότηση και επιτάχυνση των επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας και ποσό περίπου 100 εκατ. για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, Άκτωρ, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 31.03.2021 σε 1,7 δισ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβάνει νέα έργα οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφούν. Τα 686 εκατ. ευρώ αφορούν σε έργα στην Ελλάδα, τα 785 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία, 185 εκατ. ευρώ στο Κατάρ. Ο όμιλος διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο Αιολικών στην Ελλάδα με 493 MW εγκατεστημένη ισχύς στις 31.03.2021. Επιπλέον άδειες ισχύος έως και 496MW βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου με την EDPR.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.03.2021 σε €403 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020. Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ.), ανήλθε στις 31.03.2021 σε €1.081 εκατ. έναντι €1.082 εκατ. στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ. και καταθέσεις €38 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €715 εκατ. στις 31.03.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020, διαμορφώνοντας το δείκτη Net Debt / EBITDA σε 4,4x. Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31.03.2021 σε €2,88 δισ. έναντι €2,82 δισ. στις 31.12.2020. Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €224 εκατ. έναντι €230 εκατ. στις 31.12.2020.

Η Αττική Οδός εμφάνισε μείωση 28% στην κυκλοφορία στο τρίμηνο. Σύμφωνα με σχετικό διάγραμμα, στο τρίμηνο η μέση κυκλοφορία έφτασε το ανώτερο λίγο άνω των 150.000 οχημάτων ημερησίως (προς Φεβρουάριο), ενώ από τον Απρίλιο και μετά δείχνει ανοδική πορεία και τον Μάιο ξεπέρασε τις 200.000 διελεύσεις.

«Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης στη λειτουργική και χρηματοοικονομική του δομή. Ήδη ολοκληρώθηκε ομολογιακό δάνειο €50 εκατ. στην ΆΚΤΩΡ, το οποίο σε συνδυασμό με την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως €120,5 εκατ. δημιουργούν νέες βάσεις και προοπτικές βελτίωσης στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου», ανέφερε σε μήνυμά του ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, νέος Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Ελλάκτωρ.

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €12,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €16,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, μειωμένα κατά 24% και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο εξόδων διοίκησης των τελευταίων 9 τριμήνων. Ο όμιλος είχε στις 31/03/2021 συνολικά 5.487 εργαζόμενους (2.664 στην κατασκευή) έναντι 5.676 το α’ τρίμηνο 2020 (2.870 εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα), δηλαδή -14% στην κατασκευή.

Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε σε 20,8% το 1ο 3μηνο 2021 έναντι περιθωρίου 22,5% το 1ο 3μηνο 2020. Το EBITDA margin στις Παραχωρήσεις ανήλθε σε 48% (από 62%), στις ΑΠΕ σε 85% και στις Περιβάλλον σε 18%.

Ο Κύκλος Εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ στο πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε €193 εκατ. μειωμένος κατά 14% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 (€225 εκατ.). Ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε έσοδα €97 εκατ., μειωμένα κατά 26% (ή €33 εκατ.) έναντι εσόδων €130 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €40,3 εκατ. το 1 ο 3μηνο 2021, μειωμένα κατά 20% έναντι εσόδων €50,4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020. Η μείωση των εσόδων στο 1ο 3μηνο 2021 οφείλεται στη μειωμένη κυκλοφορία (Αττική Οδός –28%) ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο 3μηνο 2021 ανήλθε σε €32,5 εκατ. έναντι €23,9 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 36%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος. Τα έσοδα του Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε €24,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021, αυξημένα από τα €22,4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 κατά 8%.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €40 εκατ. έναντι €51 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος. Εξ αυτών, τα 38,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από δραστηριότητες στην Ελλάδα. Το EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€9,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι -€1,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020. Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων ανήλθε σε €19,5 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €31,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 παρουσιάζοντας μείωση κατά 38%.Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο 3μηνο 2021 ανήλθε σε €27,6 εκατ. έναντι €19,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 40% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19. Το EBITDA Περιβάλλοντος διαμορφώθηκε σε €4,3 εκατ. το 1 ο 3μηνο 2021 έναντι €4 εκατ. το 1 ο 3μηνο 2020 (+6%). Η Μαρίνα Αλίμου εισέφερε θετικό EBITDA 0,3 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο.

Το αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές €9,9 εκατ. έναντι ζημιών €8,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020. Η Κατασκευή είχε ζημίες μετά φόρων 16,1 εκατ. ευρώ, οι Παραχωρήσεις ζημίες 6,1 εκατ. ευρώ, οι ΑΠΕ κέρδη μετά φόρων 17 εκατ. ευρώ (από 10 εκατ.) και το Περιβάλλον κέρδη 4 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές προ φόρων στον όμιλο Ελλάκτωρ ήταν €7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 σε σύγκριση με κέρδη €2,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Στην κατασκευή, το 1ο 3μηνο 2021 οι ζημιές προ φόρων ήταν €15,4 εκατ. έναντι ζημιών €6,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020. Στις Παραχωρήσεις οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε €4,2 εκατ. έναντι κερδών €5,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020. Στις ΑΠΕ το 1ο 3μηνο 2021 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €18,4 εκατ. έναντι €12,1 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 (+52%). Τα Κέρδη προ φόρων στον τομέα Περιβάλλοντος ανήλθαν σε €2,7 εκατ. το 1 ο 3μηνο 2021 έναντι €2,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ελλάκτωρ: Ανθεκτική λειτουργική επίδοση στο τρίμηνο