Τράπεζες
25-05-2021 | 07:32

Alpha Bank: Με στόχο μερίδιο 25% στις νέες χρηματοδοτήσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης η δομή της ΑΜΚ

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Alpha Bank: Με στόχο μερίδιο 25% στις νέες χρηματοδοτήσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης η δομή της ΑΜΚ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Θέση ισχύος ώστε να αποκομίσει πλήρως τα οφέλη που αναμένει από το αναπτυξιακό δυναμικό της χώρας, το οποίο θα τροφοδοτηθεί κυρίως από τους τεράστιους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, επιδιώκει η Alpha Bank με την προτεινόμενη δομή της ΑΜΚ των 800 εκατ. ευρώ.

Όπως έγραψε το insider.gr, η συναλλαγή θα υλοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Υφιστάμενοι μέτοχοι που θα μετέχουν στην προσφορά, θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας, προτίθεται να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη προσφορά μετοχών, έως του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του (10,94%). Νέες μετοχές που δεν θα καλυφθούν στην δημόσια προσφορά ή στην ιδιωτική τοποθέτηση, θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις κρατάνε σε βάθος χρόνου (“buy and hold” investors).

Όπως θα εισηγηθεί το Δ.Σ. στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί στις 15 Ιουνίου για την έγκριση της ΑΜΚ, η προτεινόμενη Συνδυασμένη Προσφορά των νέων μετοχών στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς και εκτός Ελλάδας μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης, συνεπάγεται την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και έχει θεωρηθεί ως η καταλληλότερη δομή για τους εξής λόγους:

 • Εξουδετερώνει τους κινδύνους στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και τη συνολική διαδικασία της ΑΜΚ, καθώς η παράδοση των νέων μετοχών ολοκληρώνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας την έκθεση σε κίνδυνο αγοράς (διακύμανση), που πιθανώς να προκληθεί ακόμα και από ένα άλλο κύμα COVID-19 ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα. Επιπλέον, είναι μια καλά δοκιμασμένη δομή για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών συστημικών τραπεζών, καθώς έχει ακολουθηθεί την τελευταία δεκαετία στις περισσότερες από τις συναλλαγές που αφορούν σε τραπεζικές μετοχές.

• Ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης γίνεται μέσω διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών, επιτρέποντας στην Εταιρεία να διασφαλίσει ότι η τιμολόγηση των νέων μετοχών είναι διαφανής και δίκαιη, ακολουθεί τα προηγούμενα της αγοράς και μεγιστοποιεί τον ανταγωνισμό, και

• Παρέχει την απαραίτητη ευελιξία στην Διοίκηση για να επιτρέψει την αύξηση του μεριδίου αυτών των υφιστάμενων θεσμικών επενδυτών, που είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν το νέο στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας, ή την εισαγωγή νέων θεσμικών επενδυτών. Εκτός αυτού, αποτελεί μακροχρόνιο στόχο για την Εταιρεία να διατηρήσει και να ενισχύσει τη βάση των μετόχων της με επενδυτές υψηλής ποιότητας. Μια προσφορά μετοχών μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών θα επιτρέψει τη διατήρηση και την επιλεκτική είσοδο στη βάση μετόχων της Εταιρείας επενδυτών με αυτό το προφίλ, βελτιώνοντας επίσης τη ρευστότητα και την εμπορική δραστηριότητα της μετοχής της.

ΑΜΚ με το βλέμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης

Πέρα από την επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, με υποχώρηση του δείκτη NPE στο 7% φέτος από 26% το 2020 και με στόχο κόκκινα δάνεια μόλις 1,1 δισ. ευρώ το 2024 και δείκτες NPE/NPL στο 2% (αναλυτικά το σχέδιο «Tomorrow» παρουσίασε το insider.gr), η ΑΜΚ της Alpha Bank στοχεύει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στις νέες δανειοδοτήσεις  που θα κινητοποιήσουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. H Ελλάδα θα είναι μια από τις πιο ωφελημένες χώρες από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς θα λάβει πόρους 30,9 δισ. ευρώ (το 16,8% του ΑΕΠ της) και η αξιοποίησή τους αναμένεται να προσθέτει ετησίως μεταξύ 1,2% - 2% στο ΑΕΠ για τα επόμενα 6 χρόνια.

Η Alpha Bank θα διεκδικήσει μερίδιο αγοράς 25% στις νέες εκταμιεύσεις δανείων της περιόδου 2021 – 2024, με νέες καθαρές εκταμιεύσεις περίπου 10 δισ. ευρώ, οι οποίες θα ενισχύσουν κατά περίπου 3% την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας. Σημειώνεται  ότι η Τράπεζα αναμένει αύξηση των προμηθειών που συνδέονται με επιχειρηματικές πιστοδοτήσεις κατά περίπου 35 εκατ. ευρώ, συνεπεία της αύξησης των όγκων δανεισμού την περίοδο 2020-2024.

Όπως ανέφερε χθες στους αναλυτές η Διοίκηση της Τράπεζας, η Alpha Bank βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ως η Τράπεζα επιλογής για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε, διαθέτει καθιερωμένες σχέσεις με όλες τις μεγάλες εταιρείες, τεράστιο αποτύπωμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποδεδειγμένη φήμη μιας αξιόπιστης τράπεζας που κατανοεί και υποστηρίζει τους πελάτες ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Επίσης, παρέχει προληπτική συμβουλευτική, δομή και δυνατότητα ανάληψης εντοπισμού και παράδοσης καινοτόμων λύσεων χρηματοδότησης για τους πελάτες, ούσα σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ανάγκες όλων των μεγάλων διεθνών και εγχώριων επενδυτών. Τέλος, όπως αναφέρθηκε, η Τράπεζα έχει εξαιρετική κατανόηση και μακροπρόθεσμο ιστορικό δανεισμού στους τομείς προτεραιότητας του Ταμείου Ανάκαμψης (Υποδομές, Ενέργεια, Δομημένα Ακίνητα) και σχετικές συναλλαγές (ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, ιδιωτικοποιήσεις).

H λειτουργική ετοιμότητα της Alpha Bank να ανταποκριθεί στην πρόκληση του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF), αποτυπώνεται:

Στην ύπαρξη εξειδικευμένης ειδικής ομάδας (Project Management Office) με εντολή να συντονίζει τη διαδικασία χρηματοδότησης των επενδυτικών έργων

Στο ενημερωμένο πλαίσιο για την ανάληψη κινδύνου που ευθυγραμμίζεται με τις προοπτικές του Ταμείου Ανάκαμψης

Στις ειδικά αφιερωμένες και ρυθμισμένες για να ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες του RRF, νομικές και άλλες υποστηρικτικές λειτουργίες

Στην υιοθέτηση ενός δομημένου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τους πελάτες για την παροχή βοήθειας στην πηγή, την παροχή συμβουλών και τη βελτίωση της δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων σε τομείς προτεραιότητας

Στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που σχετίζονται με το RRF, όπως ένα επενδυτικό ταμείο για να δώσει την ευκαιρία σε ιδιώτες και θεσμικούς αποταμιευτές να επενδύσουν στα έργα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Χρηματιστήριο: Δυναμικό ξεκίνημα στην εβδομάδα με ώθηση από την Alpha Bank

Alpha Bank: Τι προβλέπει το σχέδιο «Tomorrow» για στόχο απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 10% το 2024

Alpha Bank: Οι βασικοί όροι της ΑΜΚ και το χρονοδιάγραμμα -Πώς θα αξιοποιηθούν τα €800 εκατ.