Τράπεζες
24-05-2021 | 10:28

Alpha Bank: Οι βασικοί όροι της ΑΜΚ και το χρονοδιάγραμμα -Πώς θα αξιοποιηθούν τα €800 εκατ.

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Alpha Bank: Οι βασικοί όροι της ΑΜΚ και το χρονοδιάγραμμα -Πώς θα αξιοποιηθούν τα €800 εκατ.
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 15 Ιουνίου, συγκαλεί η Alpha Bank για την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου «Project Tomorrow», ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει εξουσιοδότηση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για να ορίσει το χρονοδιάγραμμα και να οριστικοποιήσει τους όρους της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της τιμής προσφοράς μέσω διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών. 

Η συναλλαγή προβλέπεται να υλοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, υφιστάμενοι μέτοχοι που θα μετέχουν στην προσφορά, θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας, εξεδήλωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη προσφορά μετοχών, έως του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του ήτοι 10,94%.

Βασικοί όροι και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

• Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, ύψους περίπου 0,8 δισ. ευρώ, αναμένεται να λάβει χώρα μέσω της κατάρτισης βιβλίου προσφορών για τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για την 15η Ιουνίου 2021 θα εξετάσει την προσφορά προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους και θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση της τιμής προσφοράς, μέσω της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών, και την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

• Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η διάθεση των νέων μετοχών να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank, Βασίλειο Ψάλτη, η προτεινόμενη δομή για την ΑΜΚ διασφαλίζει στους υφιστάμενους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, με την αναλογική και κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών, την πλήρη κατοχύρωση της αξίας της επένδυσής τους. Επιπλέον, η δημόσια προσφορά μετοχών συνιστά ελκυστική ευκαιρία για νέους, υψηλής ποιότητας, επενδυτές που επιδιώκουν να συμμετέχουν στην πορεία ανάκαμψης και προόδου της ελληνικής οικονομίας. 

Οι Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners). Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner) και η Barclays Bank Ireland PLC και η AXIA Ventures Group Limited ενεργούν ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).

Σημειώνεται ότι πριν από την παρούσα δημόσια ανακοίνωση, έλαβε χώρα διαδικασία βολιδοσκόπησης της αγοράς σε επιλεγμένη ομάδα υφιστάμενων βασικών μετόχων της Τράπεζας, η οποία επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών καθώς και την υποστήριξή τους στο κεφαλαιακό πλάνο και το στρατηγικό όραμα της Alpha Bank. 

Όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank, τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην Τράπεζα να αξιοποιήσει τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού τομέα και να υποστηρίξει τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου μετασχηματισμού της. 
Το σκεπτικό πίσω από την αύξηση κεφαλαίου στην οποία θα προχωρήσει η Alpha Bank στηρίζεται στα εξής:

• Η Ελλάδα βρίσκεται σε σημείο καμπής για την οικονομία της, έχοντας κατορθώσει να βελτιώσει σημαντικά το επενδυτικό της προφίλ, ανακτώντας την εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών μέσα από τις εξαιρετικά επιτυχημένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκδόσεις κρατικών ομολόγων και επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο στην εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών από τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) μέσω του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής». Ως αποτέλεσμα, και εν αναμονή της εισροής των άνευ ιστορικού προηγουμένου κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «RRF», η ελληνική οικονομία είναι πλέον σε θέση να επιτύχει, τα επόμενα χρόνια, σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

• Οι ελληνικές τράπεζες, που θα λειτουργήσουν ως αρωγοί αυτής της αναπτυξιακής δυναμικής αλλά και θα επωφεληθούν από τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, προσβλέπουν σε μία περίοδο ισχυρής ανάπτυξης αλλά και στην αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την ελληνική οικονομία.

Όπως εκτιμά η Alpha Bank, η ορθή αξιοποίηση των πόρων του RRF αναμένεται να επιφέρει πρόσθετη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2 με 2 εκατοστιαίες μονάδες, μεσοσταθμικά, μέσα στα επόμενα έξι χρόνια. 

Η αξιοποίηση της πλήρους δυναμικής από τους πόρους του RRF αναμένεται να καταστεί ο σημαντικότερος στόχος για το τραπεζικό σύστημα εν γένει και για την Alpha Bank ειδικότερα. 

Η Alpha Bank προτείνει ένα τολμηρό και ισορροπημένο σχέδιο για την άντληση κεφαλαίων, που θα της επιτρέψει να αποκομίσει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη από την αναπτυξιακή δυναμική του RRF. Η έγκαιρη εξασφάλιση των επενδυτικών κεφαλαίων που αναμένεται να διαθέσει τα επόμενα χρόνια, θα της επιτρέψει να επιτύχει τους στόχους κερδοφορίας της συντομότερα, να αποκτήσει την απαιτούμενη ευελιξία για τη δέσμευση χρηματοδότησης σε έργα υψηλής αξίας, να είναι επιλεκτική ως προς το προφίλ κερδοφορίας τέτοιων έργων και ταυτόχρονα, να ανταποκρίνεται με άνεση σε όλες τις κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του στρατηγικού της σχεδίου. Επιπροσθέτως, η άντληση κεφαλαίων προσφέρει την αναγκαία ευελιξία στην Τράπεζα, ώστε να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή της δομή, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο στη στρατηγική ανταμοιβής των μετόχων της, μέσα από την απόδοση μερισμάτων. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: 

«Η πρωτοφανής για τη γενιά μας ροή ευρωπαϊκών πόρων αναμένεται να ωφελήσει άμεσα την Ελλάδα, προσφέροντας σημαντική ώθηση στην οικονομία και επαναφέροντάς την σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης μετά από την πανδημία. Αναμένουμε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων τομέων, στην καθαρή ενέργεια, την ψηφιοποίηση, τις υποδομές, τα ακίνητα, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Η αύξηση κεφαλαίου ύψους  0,8 δισ. ευρώ θα δώσει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να αποτελέσει τον κορυφαίο τραπεζικό εταίρο στην πορεία μετασχηματισμού της χώρας. Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Project Galaxy και έχοντας διαθέσιμες περισσότερες ευκαιρίες αξιοποίησης των κεφαλαίων της, η Alpha Bank σχεδιάζει τη συναλλαγή αυτή από θέση ισχύος και με την υποστήριξη κορυφαίων διεθνών τραπεζών.  Η προτεινόμενη δομή διασφαλίζει στους υφιστάμενους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, την αναλογική και κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών, με αποτέλεσμα να κατοχυρώνεται πλήρως η αξία της επένδυσής τους. Επιπλέον, η δημόσια προσφορά μετοχών συνιστά ελκυστική ευκαιρία για νέους, υψηλής ποιότητας, επενδυτές που επιδιώκουν να συμμετέχουν στην πορεία ανάκαμψης και προόδου της ελληνικής οικονομίας. Με εφόδια την ηγετική θέση της στην αγορά, το ισχυρό της δίκτυο και την απαράμιλλη εταιρική φήμη της, η Alpha Bank επιταχύνει τον βηματισμό της, για να υποστηρίξει τους Πελάτες της και να πρωταγωνιστήσει στην πορεία ανάπτυξης της οικονομίας μας».

Αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2021

Αναφορικά με την πορεία του α΄ τριμήνου 2021, η Alpha Bank ανακοίνωσε τα εξής:

Η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους 1,1 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2021. 

Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της υψηλότερου ρυθμού αποταμίευσης των νοικοκυριών. 

Ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των εσόδων από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 84,3 εκατ. ευρώ, έναντι 83,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας. 

Τα Κύρια Λειτουργικά αποτελέσματα καταγράφουν σημαντική επίδοση • To α’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 236,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής επίδοσης και της αύξησης της αποδοτικότητας. 

• Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε 399,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της σημαντικά υψηλότερης συνεισφοράς του κόστους χρηματοδότησης. Κατά το α’ τρίμηνο 2021, το Καθαρό Έσοδο Τόκων επωφελήθηκε κατά περίπου 36 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του αρνητικού επιτοκίου -1% που χορήγησε η ΕΚΤ λόγω της επίτευξης του στόχου που σχετίζεται με το TLTRO-III για την περίοδο από τον Ιούνιο 2020 έως τον Μάρτιο 2021. • Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 258,4 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης τόσο των Δαπανών Προσωπικού, όσο και των Γενικών Διοικητικών Εξόδων. To α’ τρίμηνο 2021, τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε  418,4 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα 160,1 εκατ. ευρώ  εκτάκτων εξόδων περιόδου σχετιζόμενων με έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπών εκτάκτων δαπανών. 

• Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 60,9 εκατ. ευρώ έναντι 429,7 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2020, κατά το οποίο είχαν επωφεληθεί λόγω της ανταλλαγής μέρους των υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), ως αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών ύψους 171 εκατ. ευρώ καθώς επιπλέον κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

• Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 137,5 εκατ. ευρώ έναντι 537,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των έκτακτων εξόδων της περιόδου καθώς και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εσόδων. 

• Οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων το α’ τρίμηνο 2021, ανήλθαν σε  390,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 317 εκατ. ευρώ σχετίζονται με τις μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων με την πλειοψηφία να αποδίδεται στην αύξηση της περιμέτρου των συναλλαγών σχετιζόμενων με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Κύπρο («Project Sky»).

 • Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους ανήλθαν σε  -282,2 εκατ. ευρώ έναντι -29,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020.

Κεφαλαιακή Eπάρκεια – Ρευστότητα και Διαχείριση των Καθυστερήσεων 

• Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 18,3%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 16% στο τέλος Μαρτίου 2021. 

• Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις να ανέρχεται σε 90% στο τέλος Μαρτίου 2021 έναντι 95% το προηγούμενο έτος, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 143%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου. 

• Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αυξήθηκε σε 12,9 δισ. ευρώ έναντι 3,9 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο, το οποίο αντιστοιχεί σε 18% του Συνολικού Ενεργητικού, επιτρέποντας τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα των ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ, συνεισφέροντας σημαντικά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων. 

• Στο τέλος Μαρτίου 2021, οι Δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και Καθυστερήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 24%, και 13%, αντίστοιχα. 

• Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 53%, ενώ στην Ελλάδα σε 48%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 87%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 130%.
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.