Ελλάδα
14-05-2021 | 09:45

ΤΙΤΑΝ: Θετικές οι προοπτικές, «γερά» τα θεμέλια στις ΗΠΑ

ΤΙΤΑΝ: Θετικές οι προοπτικές, «γερά» τα θεμέλια στις ΗΠΑ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Θετικό πρόσημο για τη συνέχεια του 2021 αλλά και μεσοπρόθεσμα αναμένει στα οικονομικά μεγέθη και τη δραστηριότητά του ο όμιλος ΤΙΤΑΝ, που χτες ανακοίνωσε δυναμικό ξεκίνημα της χρονιάς χάρη στην ανθεκτικότητα της ζήτησης και την αύξηση των τιμών στις κυριότερες αγορές.

Αναφορικά με τις προοπτικές για τη συνέχεια, ο όμιλος σημειώνει ότι «οι τάσεις στις αγορές μας, καθώς και οι εξελίξεις του πρώτου τριμήνου, επιβεβαιώνουν τα ευνοϊκά θεμελιώδη, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας κατά τη διάρκεια του 2021 αλλά και μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του 2021 θα επηρεασθούν αρνητικά από την αύξηση του κόστους ενέργειας, μεταφορών και πρώτων υλών. Το πλήθος των προς εκτέλεση έργων της TITAN America και η ανάπτυξη της οικονομίας στην Αμερική δείχνουν ότι η δραστηριότητα και η κερδοφορία θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Οι υπόλοιπες αγορές μας καταγράφουν επίσης θετικές τάσεις και βελτιωμένες προοπτικές».

Καθώς οι υγειονομικές συνθήκες βελτιώνονται σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται με ταχύτερους ρυθμούς, οι οικονομίες ανοίγουν εκ νέου και το κλίμα εμπιστοσύνης αποκαθίσταται, διατηρούμε τις θετικές εκτιμήσεις που διατυπώσαμε στα αποτελέσματα έτους 2020, καταλήγει η εισηγμένη.

Αξίζει να θυμίζουμε ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 371 εκατ. ευρώ, χαμηλότερος κατά 3,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2020 λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού δολαρίου (σε τοπικά νομίσματα o κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,2%). Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA)  ανήλθαν σε 56,1 εκατ. ευρώ, έναντι 40,6 εκατ. το 2020, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων και την αναβολή εργασιών συντήρησης. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους βελτιώθηκαν κατά 31 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 15,3 εκατ., έναντι ζημίας 15,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, χάρη στα βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη, τα χαμηλότερα έξοδα χρηματοδότησης και τα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές.

Στις ΗΠΑ «παράγεται» σχεδόν το 60% του κύκλου εργασιών (226 εκατ. ευρώ επί συνόλου 371 εκατ. ευρώ) και της λειτουργικής κερδοφορίας (37,7 εκατ. ευρώ επί συνόλου 56,1 εκατ. ευρώ). 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε στα €759 εκ., εμφανίζοντας αύξηση €74 εκ. σε σχέση με τα τέλη του 2020, αλλά μείωση €119 εκ. σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου 2020. Η προπληρωμή του υπολοίπου της οφειλής προς την IFC για την εξαγορά της μειοψηφικής συμμετοχής της στην Αίγυπτο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ύψους €40,8 εκ. αύξησε τα επίπεδα δανεισμού.

Ο όμιλος έχει «Απαιτήσεις, προπληρωμές και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» ύψους 240,692 εκατ. ευρώ, «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» 128,271 εκατ. ευρώ (από 206 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020), «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» 1,29 δις ευρώ, «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων» 672,605 εκατ. ευρώ, «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων» ύψους 214,502 εκατ. ευρώ, «Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες» 7,439 εκατ. ευρώ, «Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες» -21,619 εκατ. ευρώ. Οι επενδυτικές δαπάνες, ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 21 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2020.

Στις 23 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,40 ανά μετοχή. Η καταβολή ορίσθηκε για τις 2 Ιουλίου 2021.

Στις 22 Απριλίου 2021 η TITAN Cement International S.A. προέβη στην αγορά 4.122.393 ιδίων μετοχών από την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ με σκοπό να προβεί σε ακύρωσή (αντιπροσωπεύουν το 5% των μετοχών της TITAN Cement International S.A.). Η διαδικασία ακύρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του δεύτερου τριμήνου 2021, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη βελγική νομοθεσία.

Στις ΗΠΑ η χρονιά ξεκίνησε καλά, ιδιαίτερα στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες. Οι θετικές τάσεις των τιμών επιβεβαίωσαν τη συσσωρευμένη δυναμική της ζήτησης και την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης που αντανακλά την ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας. Η ζήτηση παρέμεινε σταθερή συνολικά στη Φλόριντα, ενώ οι τάσεις διαφοροποιήθηκαν στις επιμέρους περιοχές.

Στην Ελλάδα, οι θετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2020 συνεχίστηκαν. Η ζήτηση παρέμεινε ανοδική και οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από το πρώτο τρίμηνο του 2020. Η εγχώρια αγορά ενισχύεται από περιφερειακά κατασκευαστικά έργα και από ιδιωτικές επενδύσεις. Οι εξαγωγές προς τους ευρωπαϊκούς σταθμούς εισαγωγής του Ομίλου αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αποδεικνύοντας την ευρύτερη ανάκαμψη της δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Ο τομέας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διατήρησε τις καλές επιδόσεις με ισχυρά επίπεδα τιμών και πωλήσεων, συνέπεια του κλίματος εμπιστοσύνης για επενδύσεις σε κατασκευές στην περιοχή. Η κερδοφορία, ωστόσο, περιορίστηκε κατά το 1ο τρίμηνο εξαιτίας των υψηλότερων δαπανών συντήρησης και των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας.

Όσον αφορά στους στόχους ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) για το 2025 και μετά, σε αυτούς περιλαμβάνεται ο ανανεωμένος και πιο φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 κατά -35% για το 2030.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΤΙΤΑΝ: Βελτιώση της κερδοφορίας το α' τρίμηνο - Στα 56 εκατ. ευρώ το EBITDA

ΤΙΤΑΝ: Τα κύρια στοιχεία της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση EBITDA και ισχυρές ταμειακές ροές, σε ένα έτος προκλήσεων

MUST READ

Τιτάνας: Τα ισχυρά «θεμέλια» του 2020, οι διεθνείς αγορές και οι προοπτικές για τη συνέχεια

Νέα επένδυση του ομίλου ΤΙΤΑΝ στο εργοστάσιο Καμαρίου