Ελλάδα
24-03-2021 | 08:26

Τιτάνας: Τα ισχυρά «θεμέλια» του 2020, οι διεθνείς αγορές και οι προοπτικές για τη συνέχεια

Τιτάνας: Τα ισχυρά «θεμέλια» του 2020, οι διεθνείς αγορές και οι προοπτικές για τη συνέχεια
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η σταθερότητα που επέδειξε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών στα 1,607 δις ευρώ, κυρίως όμως η αύξηση της κερδοφορίας EBITDA κατά 7,1%, στα 286,2 εκατ. ευρώ, τα υψηλότερα επίπεδα από το 2010, ξεχωρίζουν στις οικονομικές επιδόσεις που «πέτυχε» η εισηγμένη το 2020, σε μια δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους της εταιρίας. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της εταιρίας την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την ακύρωση 4.122.393 ιδίων μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. Οι σχετικές διαδικασίες θα ακολουθήσουν τη βελγική νομοθεσία και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2ου τριμήνου 2021. Η ακύρωση μετοχών οδηγεί σε ενίσχυση της εσωτερικής της αξίας, άρα φέρνει οφέλη για τους μετόχους.

Σύμφωνα με τον όμιλο, καταγράφηκαν οφέλη από την ανθεκτικότητα των αγορών και τα υψηλά επίπεδα πωλήσεων, τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών και το ευνοϊκό ενεργειακό κόστος. Το γκρουπ εμφάνισε βέβαια χαμηλά καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, στα 1,5 εκατ. ευρώ (από 50,9 εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων ύψους 63,9 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με την Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, απομειώθηκε πλήρως η λογιστική υπεραξία (goodwill) της Αιγύπτου ύψους €6,6 εκατ. και αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους 17,3 εκατ. ευρώ. Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις όμως, το καθαρό κέρδος μετά από φόρους ανέρχεται σε 65,4 εκατ. ευρώ.

Το τέταρτο τρίμηνο του έτους ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,9%, κυρίως χάρη στα ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα που κατέγραψαν οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανήλθε σε 404,7 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 3,2% και διαμορφώθηκαν σε 56,8 εκατ., έναντι 58,7 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Τα κέρδη EBITDA του τριμήνου επιβαρύνθηκαν από προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων ύψους 7,6 εκατ. ευρώ.

 Οι δραστηριότητες του ομίλου ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις. Συνολικά, σε δολάρια ΗΠΑ ο κύκλος εργασιών το 2020 αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 και διαμορφώθηκε στα 1,07 δισ. δολ. Σε ευρώ, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1,5% στα 937,7 εκατ. και τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 176,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 1,8% σε σύγκριση με το 2019 (σταθερά σε δολάρια ΗΠΑ).

Το 2020 οι επιδόσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκαν. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το 2020 παρουσίασε αύξηση ύψους 0,7% και διαμορφώθηκε σε 246,6 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά €5,3 εκ. και διαμορφώθηκαν σε €17,2 εκ.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο κατασκευαστικός κλάδος, μετά την ξαφνική επιβράδυνση στις αρχές της πανδημίας κατά το δεύτερο τρίμηνο, ανέκαμψε γρήγορα το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο σημειώνοντας συνολικά αύξηση το 2020. Συνολικά ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε στα €271 εκ. ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 24,6% και ανήλθαν σε €96,2 εκ.

Οι συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο συνέχισαν να είναι δύσκολες λόγω του εύθραυστου οικονομικού περιβάλλοντος. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €151,7 εκ., αύξηση 1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν ζημία ύψους €3,3 εκ. σε σύγκριση με ζημιές ύψους €1,2 εκ. που σημειώθηκαν το 2019.

Επίσης, πέρυσι ο Τιτάνας εμφάνισε ενίσχυση των ταμειακών ροών και μείωση του καθαρού δανεισμού του ομίλου κατά 155,2 εκατ. ευρώ, στα 684,4 εκατ. στις 31.12.2020.  Γενικότερα, το 2020 ο όμιλος παρουσίασε υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές οι οποίες ανήλθαν σε 225,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση ύψους 50,2 εκατ. σε σύγκριση με το 2019. Οι ταμειακές ροές ευνοήθηκαν από τα υψηλότερα κέρδη EBITDA, τη μείωση των επενδυτικών δαπανών και τη μείωση των κεφαλαίων κίνησης. Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου το 2020 ανήλθαν σε 84,3 εκ., έναντι 109,3 εκ. το 2019. Στα τέλη του έτους ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 684,4 εκατ. ευρώ (2019: 839,6 εκ.), σαν αποτέλεσμα των ενισχυμένων ταμειακών ροών του Ομίλου. Η κατά 155,2 εκατ. ευρώ μείωση του καθαρού δανεισμού συνέβαλε στη σημαντική βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA (όπως ορίζεται στις δανειακές συμβάσεις), ο οποίος μειώθηκε σε 2,35.

Για τον όμιλο, αναδεικνύεται ως φιλόδοξος στόχος η μείωση των εκπομπών CO2 για το 2030, σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Το 2020, οι εκπομπές CO₂ (net) ήταν 674kgCO₂/τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος, σημειώνοντας μείωση κατά 13,4% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Νέες γραμμές επεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων εγκαινιάστηκαν στη Φλόριντα και τη Βόρεια Μακεδονία. Ο όμιλος επέκτεινε τα προϊόντα του για να περιλαμβάνει τσιμέντο και σκυρόδεμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ σημειώθηκε πρόοδος στην ενεργειακή απόδοση, με το 54,9% της συνολικής παραγωγής κλίνκερ να καλύπτεται σήμερα από την πιστοποίηση ISO50001. Ο Τιτάνας, έχοντας δεσμευθεί σε συνεχή, ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία με τους συμ-μετόχους του, υπέβαλε την πρώτη του αναφορά στο Carbon Disclosure Project (CDP) για την κλιματική αλλαγή και την επάρκεια των υδάτινων πόρων

Για το 2021 στον Τιτάνα εκτιμούν ότι οι προοπτικές των αγορών παραμένουν ενθαρρυντικές και η δυναμική της ζήτησης είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη. Παράλληλα, τα κύματα της πανδημίας που κάθε τόσο εμφανίζονται σε πολλές χώρες ωθούν τις κυβερνήσεις στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων, τα οποία επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα. Στις ΗΠΑ οι συνέπειες της πανδημίας αναμένεται να αμβλυνθούν το 2021, καθώς θα επιταχύνεται ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Χάρη στη συσσωρευμένη ζήτηση και το αναμενόμενο νέο πακέτο δημοσιονομικών κινήτρων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οικονομία των ΗΠΑ είναι έτοιμη να ανακάμψει δυναμικά και να φτάσει στα προ της πανδημίας επίπεδα.

Στην Ελλάδα αναμένεται ότι θα συνεχιστούν και το 2021 οι θετικές τάσεις που παρατηρήθηκαν έως τώρα. Οι σχετιζόμενες με τις κατοικίες κατασκευές, αλλά και πολλά περιφερειακά έργα υποδομών –αυτοκινητόδρομοι και λιμένες ανά την χώρα καθώς και άλλα έργα στην Αττική– τα οποία υλοποιούνται με τη βοήθεια των υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης, θα τροφοδοτήσουν τη ζήτηση.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν οι ισχυρές επιδόσεις. Οι επιχειρηματικές μονάδες που έχουμε αναπτύξει στην περιοχή προσφέρουν στον Όμιλο τα οφέλη από συνέργειες που προκύπτουν από τη λειτουργία ενός δικτύου. Στην Αίγυπτο αναμένεται ανάκαμψη της ζήτησης και αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου, παρότι η αγορά αντιμετωπίζει διαρθρωτικά θέματα και οι ενέργειες της κυβέρνησης επιδεινώνουν, παρά επιλύουν τα προβλήματα. Τα θεμελιώδη μεγέθη στη χώρα είναι ιδιαίτερα ευοίωνα για την ανάπτυξη της αγοράς τσιμέντου, καθώς η Αίγυπτος καταγράφει σταθερά θετικό ΑΕΠ, εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες γεννητικότητας στην περιοχή και έχει ισχυρές τάσεις αστικοποίησης. Στην Τουρκία η κατασκευαστική δραστηριότητα αναμένεται να διατηρήσει τη θετική της τάση, παρά τις αβέβαιες προοπτικές της οικονομίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.