Την ολοκλήρωση της εξαγοράς ποσοστού 25% της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία Παραδοσιακά Προϊόντα Ελλάδος ΕΠΕ, ανακοίνωσε η εταιρεία MEDITERRA AE.

Μετά την εξαγορά η MEDITERRA κατέχει πλέον το 100% θυγατρικής της εταιρείας. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το τίμημα εξαγοράς ανήλθε στα 5.000 ευρώ.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η τροποποίηση του σκοπού και της επωνυμίας της Παραδοσιακά Προϊόντα Ελλάδος ΕΠΕ σε «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «MASTIHA COOKING SCHOOL».

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση εξαγοράς συνδέεται με την πρόθεση της MEDITERRA για ενδυνάμωση της διατροφικής διάστασης της μαστίχας και την προώθηση της Χίου ως γαστρονομικού προορισμού.