Ελλάδα
30-06-2020 | 08:14

Θέση μάχης επενδυτών για την αποθήκη αερίου της Καβάλας

Μοιράσου το
Θέση μάχης επενδυτών για την αποθήκη αερίου της Καβάλας

Θέσεις μάχης αναμένεται να λάβουν εντός του καλοκαιριού οι υποψήφιοι επενδυτές για τη διεκδίκηση του υπόγειου φυσικού χώρου, στο σχεδόν εξαντλημένο κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα». Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενεργό παραμένει το ενδιαφέρον τόσο του διαχειριστή του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ) ή των μετόχων του, αλλά και της κοινοπραξίας «STORENGY» των Engie, Energean Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την έναρξη της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση χρήσης για την  ανάπτυξη και εκμετάλλευση της φυσικής υποδομής, η οποία βρίσκεται σε θαλάσσιο βάθος 52 μέτρων στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, περίπου 6 χιλιόμετρα από τη δυτική ακτή της Θάσου.

Η παραχώρηση θα γίνει για 50 έτη, μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου (ΥΑΦΑ).Η μετατροπή του υπόγειου φυσικού χώρου σε ΥΑΦΑ θα πραγματοποιηθεί από τον παραχωρησιούχο εντός δεσμευτικής προθεσμίας, η οποία θα προσδιοριστεί στη σύμβαση παραχώρησης.

Η ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα λειτουργεί υπό καθεστώς Ρυθμιζόμενης Πρόσβασης Τρίτων όπως αυτό θα εξειδικευθεί στον σχετικό Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ (Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου) που θα εκδοθεί. Στο καθεστώς Ρυθμιζόμενης Πρόσβασης Τρίτων, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) καταρτίζει τους κανόνες τιμολόγησης και διαχείρισης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας με στόχο την διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποθήκης από συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου. Επιπλέον,  λόγω της στρατηγικής σημασίας του έργου, η ΡΑΕ θα εκδώσει πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης (πριν από την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών) και θα καθορίσει τις κατευθύνσεις για τη μεθοδολογία κατάρτισης των τιμολογίων χρήσης της αποθήκης αερίου. Το Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης θα εκδοθεί.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών και Ενέργειας ο παραχωρησιούχος θα υποβάλει αίτημα για άδεια ΑΣΦΑ.  

Η εγκατάσταση και λειτουργία της υπόγειας αποθήκης εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην προστασία εφοδιασμού των καταναλωτών, αλλά και στην εκπλήρωση των σχετικών με την ασφάλεια εφοδιασμού υποχρεώσεων των ηλεκτροπαραγωγών και των προμηθευτών φυσικού αερίου.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογής υποψηφίων και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και επιλογής παραχωρησιούχου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 31η Αυγούστου 2020.

Δικαίωμα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ), ή έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε περίπτωση υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Ένωση Προσώπων, ένα από τα μέλη της με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20% ορίζεται ως επικεφαλής της. Το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής μέλους στην Ένωση Προσώπων είναι 10%. 

Από την ημερομηνία υποβολής μέχρι την οριστικοποίηση της ανάδειξης των προεπιλεγέντων επενδυτών δεν επιτρέπονται μεταβολές στη σύνθεση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων.  Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας, το μέσο ύψος ιδίων κεφαλαίων των τριών τελευταίων ελεγμένων οικονομικών ετών θα πρέπει να διαμορφώνεται τουλάχιστον σε 100 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν προηγούμενη εμπειρία στους τομείς της ανάπτυξης, κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου κατά τα τελευταία δεκαπέντε έτη  καθώς και εμπειρία τριών ετών στους τομείς της εκμετάλλευσης και διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου, εντός των τελευταίων δέκα ετών.

Ως σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με τον διαγωνισμό ενεργούν οι PriceWaterhouseCoopersBusinessSolutionsS.A. (Χρηματοοικονομικός), ΡΟΚΑΣ Δικηγορική Εταιρεία (Νομικός) και Seal EnergyPtyLtd (Τεχνικός).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.