Αύξηση κατά 4,30% καταγράφηκε στο όγκο των εξαγωγών ελληνικών αποσταγμάτων για το 2019.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών, η Ευρώπη αποτελεί τον κύριο δέκτη των εξαγόμενων αποσταγμάτων καθώς απορροφά το 80% της συνολικής ποσότητας ενώ σε αξία έχει το 76%.

Ναυαρχίδα των εξαγωγών είνα το ούζο, το οποίο παρά το γεγονός ότι έχει να ανταγωνιστεί αντίστοιχα ποτά από χώρες όπως η Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, κλπ, έχει καθιερωθεί ακόμα και σε μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία λόγω της υψηλής ποιότητάς του.

Αποτελεί διαχρονικά το κυριότερο εξαγόμενο προϊόν της ελληνικής ποτοποιίας, καταλαμβάνοντας το 2019 το 68% (σε ποσότητα και το 55% σε αξία ) του συνόλου των εξαγωγών των ελληνικών αποσταγμάτων . Οι σημαντικότερες χώρες (σε αξία) όπου εξάγουμε ούζο είναι (% επί του συνόλου): - Γερμανία 50,2% - ΙΡΑΚ 19,4% - Βουλγαρία 10,7% - Ολλανδία 3% - ΗΠΑ 2,3% - Τουρκία 2,9%.

Η Ευρώπη απορροφά το 80% των εξαγωγών

Η Ευρώπη αποτελεί τον κύριο δέκτη των εξαγόμενων αποσταγμάτων καθώς απορροφά το 80% της συνολικής ποσότητάς τους.

Η Γερμανία παραμένει ο σημαντικότερος προορισμός των ελληνικών αποσταγμάτων με ποσοστό 53% της αξίας εξαγωγών ΕΕ, με την Βουλγαρία (8,4% της αξίας) , Τσεχία (7,4% της αξίας) Ολλανδία και Γαλλία να ακολουθούν.

Επίσης αυξημένες κατά 3,61% ήταν οι εξαγωγές ως προς την ποσότητα ελληνικών αποσταγμάτων (από 26.104.000 kg/2018 σε 27.047.600 kg/2019–).

Ως προς την αξία παρατηρείται μείωση κατά 2,59% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας όμως αύξηση 0,27% σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας (2014-2018).

Όσον αφορά στις τρίτες χώρες αύξηση κατά 7,04% κατέγραψαν το 2019 σε ποσότητα οι ελληνικές εξαγωγές αποσταγμάτων από 6.488.600 kg/2018 σε 6.945.500 kg/2019.

Κυριότερες χώρες εκτός ΕΕ παραμένουν το Ιράκ (με ποσοστό 50% της αξίας των τρίτων χωρών ή 8,9 εκατ. ευρώ ), οι ΗΠΑ (9,3% της αξίας) & η Τουρκία (7% της αξίας).