Eurobank: Απορροφά τη Grivalia και φτιάχνει «νέα» τράπεζα 

Κώστας Κετσιετζής
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Eurobank: Απορροφά τη Grivalia και φτιάχνει «νέα» τράπεζα 
Δημιουργείται ένας όμιλος με την εισηγμένη Eurobank και δύο βασικές θυγατρικές: Το Όχημα Ειδικού Σκοπού το οποίο θα διαθέτει το χαρτοφυλάκιο NPEs και την «καλή» τράπεζα.

Μια «νέα» τράπεζα σκοπεύει ουσιαστικά να δημιουργήσει η Eurobank μεταφέροντας μεγάλο κομμάτι των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε όχημα ειδικού σκοπού. Με αυτό τον τρόπο και λαμβάνοντας κεφαλαιακή ενίσχυση από τη συγχώνευση με τη Grivalia που ανακοινώθηκε σήμερα Δευτέρα επιταχύνει σημαντικά τη μείωση του δείκτη NPEs στο 15% στο τέλος του 2019, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί με τον SSM.

Το «κλειδί» όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη βρίσκεται στο Όχημα Ειδικού Σκοπού (SPV) που θα δημιουργήσει η Eurobank. Εκεί θα μεταφερθούν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ύψους 7 δισ. ευρώ από όλες τις κατηγορίες (καταναλωτικά, στεγαστικά, επιχειρηματικά) τα οποία και θα τιτλοποιηθούν μέσα στην επόμενη χρονιά. Η τράπεζα σκοπεύει να μειώσει τα NPEs κατά περίπου 10 δισ. ευρώ μέσα στο 2019, κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων.

Μετά από την δημιουργία του SPV και την έκδοση ομολόγων (senior, junior και mezzanine) που αρχικά θα διακρατηθούν από την τράπεζα θα προχωρήσει η δημιουργία μιας νέας τραπεζικής θυγατρικής (“Nέα” Eurobank). Σε αυτή θα μεταφερθούν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του νέου Ομίλου περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και εξαιρουμένων των μετοχών του SPV, των ενδιάμεσων τίτλων (mezzanine notes) και των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (junior notes). Στη συνέχεια, οι ενδιάμεσοι τίτλοι και οι τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης θα διατεθούν κατά ένα ποσοστό στους μετόχους και κατά ένα μικρότερο ποσοστό σε τρίτους επενδυτές.

Έτσι ουσιαστικά δημιουργείται ένα όμιλος με την εισηγμένη Eurobank και δύο βασικές θυγατρικές: Το Όχημα Ειδικού Σκοπού το οποίο θα διαθέτει το χαρτοφυλάκιο NPEs και την «καλή» τράπεζα. Όμως, η δημιουργία SPV και η τιτλοποίηση των NPEs λόγω δημιουργούν νέες κεφαλαιακές ανάγκες για την Eurobank, οι οποίες υπολογίζονται στο 1,1 με 1,2 δισ. ευρώ. Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν κατά σχεδόν 900 εκατ. ευρώ από την απορρόφηση της Grivalia, ενώ τα υπόλοιπα 200 – 300 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από άλλες κινήσεις και είσοδο στρατηγικών επενδυτών σε θυγατρικές του ομίλου.

Ο νέος όμιλος

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η «συγχώνευση δημιουργεί την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα, με δείκτη συνολικών κεφαλαίων 19%, έτοιμη να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ακόμη, η συγχώνευση αυξάνει τα κεφάλαια και τα κέρδη, ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ αυξάνεται στο 13,8% και τα προ-προβλέψεων έσοδα στα €0,28 ανά μετοχή.

Όπως δηλώνει, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας: «Θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να στοχεύσουμε ένα δείκτη NPE περί το 15% στο τέλος του 2019, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι προβλέπει το σχέδιο που έχουμε συμφωνήσει με τον SSM, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω μείωση σε μονοψήφιο δείκτη το 2021. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα θα επιστρέψει σε διατηρήσιμη κερδοφορία, με στόχο ένα δείκτη απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω του 10% το 2020».

Πώς θα γίνει η συγχώνευση

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι περίπου 15,8 νέες κοινές μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή μετοχή της Grivalia ενώ οι μέτοχοι της Eurobank θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.

Η Συγχώνευση θα οδηγήσει σε pro forma μετοχική σύνθεση επί του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου, αποτελούμενη κατά 59% περίπου από μετόχους της Eurobank και κατά 41% περίπου από μετόχους της Grivalia .

Η Σχέση Ανταλλαγής πλέον την Προ της Συναλλαγής Διανομή αντιπροσωπεύουν πριμοδότηση 9% υπέρ των μετόχων της Grivalia, με βάση τις τιμές κλεισίματος της Παρασκευής 23 Νοεμβρίου 2018.

Η Fairfax Financial Holdings Limited η οποία κατέχει σήμερα το 18,23% και το 51,43% του μετοχικού κεφαλαίου των Eurobank και Grivalia αντιστοίχως, θα γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της συγχωνευμένης εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 32,93% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη Eurobank θα μειωθεί κατά σχεδόν 1%.

Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου του 2019 και αφού ληφθούν όλες οι εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα και εποπτικούς μηχανισμούς.

Τι θα γίνει με τα ακίνητα

Μετά από τα συγχώνευση με τη Grivalia και των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, των επενδύσεων σε ακίνητα και των ανακτηθέντων ακινήτων ("REOs") της Eurobank, ο νέος ομιλος θα έχει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας περίπου 2,2 δισ. ευρώ.

Η Εurobank θα συνάψει δεκαετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA) για τη διαχείριση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του με τη νέα εταιρεία («Grivalia Management Company») η οποία θα συσταθεί πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης από βασικά μέλη της διοικητικής ομάδας της Grivalia και θα απασχολήσει το προσωπικό της Grivalia.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta reader insider insider