Αίτημα εξαίρεσης – για λόγους ασφαλείας – από τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες τους καταθέτουν, με επιστολή τους προς τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, δικαστές και εισαγγελείς των έξι δικαστικών ενώσεων της χώρας.

Στην επιστολή τους επικαλούνται πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής σύμφωνα με τις οποίες ανέφερε ότι πρόθεσή του είναι να προωθήσει ρύθμιση δημοσιοποίησης των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης όλων των υπόχρεων σε υποβολή της.

Οι δικαστικοί λειτουργοί τονίζουν ότι σύμφωνα «με το άρθρο 2 και 3 Ν 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 Ν 4281/2014, δεν υπόκεινται σε δημοσιοποίηση στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και, εν πάση περιπτώσει, δεν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία εκείνα που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος ή της οικογένειάς του, ακόμη και για τις κατηγορίες των υπόχρεων, για τις οποίες η δημοσιοποίηση επιτρέπεται κατ’ αρχάς».

Όπως επισημαίνουν, «όσον αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, για τους οποίους μια τέτοια δημοσιοποίηση δεν ενδείκνυται, ενόψει των κινδύνων, που ενέχει η πρόσβαση οιουδήποτε πέραν των αρμόδιων προς έλεγχο οργάνων στα στοιχεία αυτά, καθώς διατρέχουν τον κίνδυνο εγκληματικών ή άλλων πράξεων εναντίον τους».