Επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος διαπιστώνει η τέταρτη Πανελλαδική Έρευνα του Παρατηρητηρίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον με την φορολογία και τις εισφορές, τις καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, τις δυσκολίες εγκαταστάσεις-αδειοδότησης και τη πρόβαση σε χρηματοδότηση να αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα για τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα μας.

Όπως τονίστηκε κατά τη παρουσίαση της έρευνας στο πλαίσιο εκδήλωσης για τις επενδύσεις και το επιχειρηματικό περιβάλλον που διοργανώνει ο ΣΕΒ την Πέμπτη, αρνητικά αξιολογούν οι επιχειρήσεις τις συχνές αλλαγές στη νομοθεσία, που αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα και ακολουθούν οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, η διαφοροποίηση στον τρόπο ερμηνείας της νομοθεσίας από τις δημόσιες υπηρεσίες, η ελλιπής συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, οι συχνές αλλαγές στην οργάνωση και στις αρμοδιότητες των δημοσίων υπηρεσιών, η ανεπαρκής κατάρτιση των υπαλλήλων, οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού, η ανεπάρκεια υποδομών και η αδιαφάνεια τις συναλλαγές.

Στον αντίποδα ο πιο αποτελεσματικός φορέας του Δημοσίου - για μία ακόμη χρονιά - χαρακτηρίζονται τα ΚΕΠ και ακολουθούν σε σειρά ικανοποίησης τα Τελωνεία, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, οι Ρυθμιστικές Αρχές, η Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση, οι Εφορίες, οι Δήμοι, τα Υπουργεία και τελευταίες οι Πολεοδομίες.

Συνολικά ο βασικός δείκτης Ευκολίας επιχειρηματικής δράσης που παρακολουθεί διαχρονικά το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα (εκφράζει τη διαφορά των ικανοποιημένων από τους δυσαρεστημένους επιχειρηματίες), το 2015 μειώθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες και σύγκριση με το 2014.

Μιλώντας στην έναρξη της εκδήλωσης ο κ. Χάρης Κυριαζής σύμβουλος διοίκησης του ΣΕΒ παρουσίασε τον απολογισμό του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ και ανακοίνωσε τη δημιουργία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος ανέφερε ότι «Όσο δεν γίνονται παραγωγικές επενδύσεις, όσο δεν βελτιώνεται το επιχειρηματικό περιβάλλον, όσο η δημοσιονομική εξυγίανση προχωρά με υπερφορολόγηση αντί για εξορθολογισμό δαπανών, η οικονομία δεν θα εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ