Αυξάνονται οι επενδύσεις γνωστών ομίλων σε ΑΠΕ, οι οποίοι εκτός από την «πράσινη» στρατηγική που υλοποιούν στο πλαίσιο της ΕΚΕ σπεύδουν να εκμεταλλευτούν και τις οικονομίες κλίμακος που επιφέρει η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτική μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μπορούν να επιτύχουν έως και 27% απόδοση των «πράσινων» επενδύσεων που υλοποιούν σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αυτό υποστηρίζει ο Mark Kenber, δ/νων σύμβουλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Climate Group, ο οποίος αναφέρει ότι η στροφή προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις όπως είναι η εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας,  προώθηση του brand, η μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου και η «θωράκιση» της εταιρείας σε μια ενδεχόμενη αύξηση των τιμών.

Η Goldman Sachs, η Nike και η Starbucks συγκαταλέγονται ανάμεσα στους ομίλους που έχουν δεσμευθεί να παράγουν το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν από ΑΠΕ. Στα σχετικά προγράμματα συμμετέχουν με ανάλογες δεσμεύσεις και οι Procter & Gamble, Johnson & Johnson και Walmart, οι οποίες ενσωματώνουν στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος RE100 που απευθύνεται στις επιχειρήσεις και υλοποιείται με πρωτοβουλία του οργανισμού The Climate Group.

150 δισ. δολάρια από τη Goldman Sachs για ΑΠΕ

Σχεδόν τριπλάσιο, από το αρχικό που είχε εντάξει στον προϋπολογισμό της, είναι το ποσόν που θα διαθέσει η τράπεζα Goldman Sachs μέσα στην επόμενη δεκαετία για επενδύσεις σε ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, η επενδυτική τράπεζα θα διαθέσει το ποσόν των 150 δισ. δολαρίων έναντι των 40 που είχε αρχικά υπολογίσει καθώς όπως ανέφερε ο όμιλος θεωρεί πολύ σημαντικό τον εν λόγω κλάδο για το χαρτοφυλάκιό της στο εξής.

Παράλληλα, η τράπεζα σκοπεύει να προμηθεύεται το σύνολο του ηλεκτρισμού που καταναλώνει από ανανεώσιμες πηγές ως το 2020.