Στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, σε CCC, από CC προηγουμένως, προχώρησε ο καναδικός οίκος DBRS.

Αν και πρόκειται για έναν μικρού βεληνεκούς οίκου αξιολόγησης, η αναβάθμιση της Ελλάδας φέρει άνεμο αισιοδοξίας, καθώς είναι η πρώτη μετά από αρκετό χρονικό διάστημα και δύναται να επιβεβαιώσει τη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών προς την ελληνική οικονομία.

Η αναβάθμιση κρίνεται σημαντική και για έναν ακόμη λόγο καθώς η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψιν της τις αξιολογήσεις που δίνει για τις ευρωπαϊκές χώρες ο DBRS, προκειμένου να διαμορφώνει τα κριτήρια αποδοχής εγγυήσεων (collaterals) από τις τράπεζες ως αντάλλαγμα για την παροχή ρευστότητας. Επομένως η αναβάθμιση έχει μεγάλη σημασία, ιδίως τώρα που έχει ανοίξει η συζήτηση ώστε η ΕΚΤ να κάνει ξανά αποδεκτά ως εγγυήσεις τα ελληνικά ομόλογα.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η απόφασή του να αναβαθμίσει την Ελλάδα αντανακλά την πεποίθησή του πως το τρίτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της χώρας μπορεί να διασφαλίσει τη σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών τραπεζών.