Τη μείωση των μισθών κατά 2% στις χώρες της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε ύφεση, προτείνουν σε σχετική έκθεση αξιωματούχοι του ΔΝΤ στην οποία αναλύουν τις περιπτώσεις της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η έρευνα, σε χώρες που ανήκουν στη Νομισματική Ένωση και συγκεκριμένα στη ζώνη του ευρώ, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο εξισορρόπησης η υποτίμηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και για το λόγο αυτό απαιτείται η λήψη άλλων μέτρων, όπως είναι η μικρότερη ονομαστική αύξηση μισθών ώστε να επέλθει μείωση του πληθωρισμού.

Η έρευνα εξετάζει το σενάριο μείωσης των ονομαστικών μισθών κατά 2% στα επόμενα δυο χρόνια η οποία θα μετακυλισθεί πλήρως στις τιμές, με στόχο την εμπροσθοβαρή προσαρμογή της ανταγωνιστικότητας στις εν λόγω χώρες.

Όπως εκτιμά το ΔΝΤ, η βραχυπρόθεσμη επίπτωση στην οικονομική δραστηριότητα είναι μεγαλύτερη αν το μέτρο της μείωσης επιβληθεί σε λιγότερες χώρες.

Συγκεκριμένα, διακρίνονται δυο βασικές συνέπειες:

-Η θετική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα όπου αυξάνεται η συμβολή των εξαγωγών στην ανάπτυξη με αποτέλεσμα να τονώνεται η κατανάλωση και να ενθαρρύνονται πρόσθετες επενδύσεις - για να υπάρξει ευθυγράμμιση με την υψηλότερη ζήτηση.

-Η αρνητική επίπτωση στη ζήτηση όπου κατά τα δύο πρώτα δυο χρόνια, υπάρχει επίσης αύξηση στα πραγματικά επιτόκια, που μετριάζει τη θετική επίπτωση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις. Συγκεκριμένα, καθώς τα ονομαστικά επιτόκια δεν αντανακλούν τις αποπληθωριστικές επιπτώσεις στους μισθούς, τα πραγματικά επιτόκια αυξάνονται πάνω από το μέσο όρο στα πρώτα δυο χρόνια.