Η πανδημία του κορονοϊού επηρρέασε και την ασφαλιστική αγορά, καθώς το πρώτο τετράμηνο του έτους καταγράφεται πτώση 4,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά. Η συνολική παραγωγή διαμορφώθηκε στα 1,281 δισ. ευρώ.   

Μεγάλη πτώση 9,4% παρατηρείται στις ασφαλίσεις ζωής, με το σύνολο της παραγωγής να διαμορφώνεται στα 578,9 εκατ. ευρώ. Χειρότερη εικόνα παρατηρείται τον Απρίλιο (μήνα καθολικής εφαρμογής του lockdown) με την παραγωγή από ασφαλίσεις ζωής να διαμορφρώνεται μόλις στα 124,89 εκατ. ευρώ, με πτώση 21,7% σε ετήσια βάση. 

Σταθεροποιητική η εικόνα στις ασφαλίσεις έναντι ζημιών, με την παραγωγή να διαμορφώνεται στα 702,9 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένη κατά 0,3%. Τον Απρίλιο ωστόσο καταγράφεται πτώση 4,6% στα 168,4 εκατ. ευρώ. 

 

 

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2019 – Απριλίου 2020, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

 

Στη νέα έρευνα για την παραγωγή ασφαλίστρων που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ για την περίοδο Ιανουάριος- Απρίλιος 2020, ανταποκρίθηκαν 51 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,9% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προηγουμένου έτους.