Στο 16,4% ανήλθε η ανεργία τον Ιανουάριο του 2020, ποσοστό που πλέον έχει παρέλθει «χωρίς επιστροφή», καθώς η κρίση του κορονοϊού έχει ανατρέψει όλα τα δεδομένα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2020 ανήλθε σε 16,4% έναντι 18,5% τον Ιανουάριο του 2019.

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Ιανουάριο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.911.640 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 767.320 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.227.562 άτομα.

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 45.907 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (αύξηση 1,2%) και κατά 27 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019. Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 110.490 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (μείωση 12,6%) και κατά 448 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 (μείωση 0,1%).

Στις 4 Ιουνίου τα νεότερα

Αυτή πλέον η εικόνα έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά. Το πόσο θα το μάθουμε στις  4 Ιουνίου 2020, όταν και η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την ανεργία Μαρτίου. Εξίσου σημαντική ημερομηνία είναι η 9η Ιουλίου 2020, καθώς τότε θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού του Απριλίου, τα οποία αναμένεται να δείξουν το μέγεθος της επίδρασης του «lock down» στην ελληνική αγορά εργασίας, σε μηναία βάση.

Τα στοιχεία για την ανεργία θα μας δείξουν το βαθμό που έπληξε η πανδημία την ελληνική αγορά εργασίας. Δεδομένου ότι στην ελληνική οικονομία μια μονάδα μείωσης του ΑΕΠ οδηγεί σε απώλεια έως 50.000 θέσεων εργασίας, εάν το Μάρτιο χαθούν για παράδειγμα 100.000 θέσεις εργασίας θα ξέρουμε πως η ύφεση ήταν της τάξης του 2%.