Τους 15 λόγους για τους οποίους οι ξένοι επενδυτές πρέπει να στραφούν στην Ελλάδα για επενδύσεις παρουσίασε ο πρόεδρος της Grant Thornton, Νίκος Καραμούζης, μιλώντας στο 21o Ετήσιο Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, είναι τα εξής:

1) Είναι μια χώρα ειρηνική και δημοκρατική, ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.

2) Είναι μέλος όλων των μεγάλων διεθνών οργανισμών, ενώ η γεωγραφική και γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας είναι μοναδική.

3) Είναι μια ανοιχτή κοινωνία που προάγει πολιτισμό, ιστορία και ανθρώπινες αξίες.

4) Ως μέλος της Ευρωζώνης, η Ελλάδα έχει διασφαλίσει τη σταθερότητα σε επίπεδο αγοράς συναλλάγματος και τραπεζικών αρχών.

5) Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τη μακροοικονομική και δημοσιονομική της σταθερότητα.

6) Η νέα κυβέρνηση προάγει την πολιτική σταθερότητα και εφαρμόζει πολιτικές φιλικές προς την επιχειρηματικότητα.

7) Η Ελλάδα παρουσιάζει ανταγωνιστικά εργατικά κόστη και ευελιξία στην αγορά εργασίας.

8) Η Ελλάδα έχει βελτιώσει τις συνθήκες ρευστότητας στην αγορά και τις τράπεζες, ενώ έχει ανακτήσει την πρόσβασή της στις αγορές.

9) Οι χαμηλές τιμές στο ελληνικό real estate λόγω κρίσης αποτελούν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

10) Η Ελλάδα υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, το οποίο δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις.

11) Το ύψος των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες.

12) Η Ελλάδα έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τις υποδομές της.

13) Διαθέτει καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό.

14) Το μικρό μέγεθος των ελληνικών εταιρειών – το μικρότερο σε ολόκληρη την Ευρωζώνη – αυξάνει τις προοπτικές εξαγορών και συγχωνεύσεων.

15) Η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη.