Μια ιδιότυπη εσωτερική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα εντός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με «Μήλον της Έριδος» τη Folli Follie.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ζήτησε εισήγηση από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής που να τεκμηριώνει την εφαρμογή στην περίπτωση της Folli Follie, του νέου νομοθετικού πλαισίου για την τοποθέτηση προσωρινών διοικήσεων απευθείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μεταξύ άλλων, η σχετική νομοθετική διάταξη που ψηφίσθηκε στο τέλος της προηγουμένης εβδομάδος προβλέπει πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αλλάζει διοικήσεις που παρακωλύουν διαχειριστικούς ελέγχους και να παύει μέλη ΔΣ που η παραμονή τους στη διοίκηση συνιστά απειλή για τη λειτουργία της εταιρείας και τα συμφέροντα των επενδυτών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ηγεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θεωρεί πως τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου αποτελούν την πλέον χαρακτηριστική περίπτωση για την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης, δεδομένου ότι και δεν διευκόλυναν το διαχειριστικό έλεγχο και εξακολουθούν να παρεμβαίνουν στη λειτουργία της εταιρείας.

Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπηρεσιακά στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – κάποια εκ των οποίων έχουν ήδη κληθεί από τον Εισαγγελέα για το γεγονός ότι δεν εξέτασαν το 2015 καταγγελίες σε βάρος της οικογένειας Κουτσολιούτσου- δεν θέλουν να λάβουν την ευθύνη μιας τέτοιας γνωμοδότησης που θα οδηγήσει στην τοποθέτηση προσωρινής διοίκησης στη Folli Follie.

Σενάρια για διαχωρισμό του ομίλου σε δύο κομμάτια

Χωρίς να θέλουν να ανεβάσουν τους τόνους πηγές κοντά στη Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρκέσθηκαν να δηλώσουν στο insider.gr πως «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον».

Στελέχη κοντά στη Folli Follie υποστηρίζουν πως η αλλαγή της Διοίκησης στην παρούσα φάση θα τίναζε στον αέρα την κατ’ αρχήν συμφωνία που πέτυχε η παρούσα διοίκηση με ομάδα πιστωτών που κατέχουν το 41,2% του χρέους. 

Πάντως, πηγές της αγοράς αναφέρουν πως οι ομολογιούχοι θα αισθάνονταν πιο άνετα στο να συνεργαστούν με μια νέα διοίκηση στην οποία δεν θα είχε καμία παρουσία και καμία παρέμβαση η οικογένεια Κουτσολιούτσου. Δεν αποκλείουν μάλιστα την πιθανότητα σε μια τέτοια περίπτωση το υφιστάμενο σχέδιο διάσωσης να γίνει αποδεκτό από ακόμη περισσότερους πιστωτές της εταιρείας.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, ο όμιλος της Folli Follie θα σπάσει σε δύο κομμάτια. Το πρώτο με τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία θα περάσει στους δανειστές και το δεύτερο με τις λειτουργικές εμπορικές δραστηριότητες που έχουν απομείνει θα ανήκει κατά πλειοψηφία στους υφιστάμενους μετόχους, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια Κουτσολιούτσου. Η αναδιάρθρωση του συνόλου του χρέους της εταιρείας θα υποβληθεί προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 106Β και 106Δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Η ονομαστική αξία των δανείων που θα αναδιαρθρωθούν είναι περίπου 420 εκατ. ευρώ και η παραπάνω συμφωνία αφήνει κάποιες ελπίδες στους ομολογιούχους για μια ικανοποιητική ανάκτηση των δανείων της τάξεως του 50% (90 εκατ. ευρώ από τα ακίνητα, 70 εκατ. ευρώ από τις μετοχές της Dufry και 60 εκατ. ευρώ από απαίτηση που διατηρείται).

Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την ένταξη στο άρθρο 106 θα γίνει το 2020 και πάντα υπό την προϋπόθεση πως το σχέδιο εξυγίανσης θα ψηφιστεί από τα 2/3 των πιστωτών στις γενικές συνελεύσεις της Folli Follie.

Τι απαντά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το σημερινό δημοσίευμα ότι δήθεν διίστανται οι απόψεις της ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης (για τις αρμοδιότητες της ΕΚ για ορισμό προσωρινής διοίκησης) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ΕΚ λειτουργεί πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με στόχο τη διασφάλιση του δικαίου χωρίς να επιτρέπει οποιουδήποτε είδους παρεμβάσεις που υπονομεύουν το έργο της.