Αναιμικό χαρακτήρισε το υπουργείο Οικονομικών το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, σχολιάζοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την επίδοση της ελληνικής οικονομίας (1,5%) κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, ο ρυθμός μεγέθυνσης υπήρξε γενικά αναιμικός, σε φθίνουσα πορεία μεταξύ των δύο αντίστοιχων εξαμήνων των τελευταίων δύο ετών, χαμηλότερος των στόχων της προηγούμενης κυβέρνησης.

«Για τη σημερινή κυβέρνηση, η βελτίωση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας αποτελεί στόχο πρώτης εθνικής προτεραιότητας.

Για το λόγο αυτό, σε όλες τις πολιτικές που έχει αρχίσει και εφαρμόζει, δίνει έντονη αναπτυξιακή διάσταση.

Το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει συνεχώς το χρέος όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και της ιδιωτικής οικονομίας να εναρμονιστούν με την εθνική στρατηγική και να συμβάλλουν με τις δράσεις τους στην επίτευξη του εθνικού στόχου.

Εάν αυτός επιτευχθεί, τότε όλοι οι υπόλοιποι στόχοι καθίστανται ευκολότερα προσεγγίσιμοι», τονίζει, στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών.