Με μέσο ρυθμό 1,5% αναπτύχθηκε η ελληνική οικονομία στο πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ το ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε 1,9% σε ετήσια βάση.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα πως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου αυξήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο 2019 κατά 0,8%, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019, ενώ σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 1,9%.

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 αύξηση 1,2% σε σχέση με το  δεύτερο τρίμηνο του 2018. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 5,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,9%. Αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,9% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,8%.

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,2% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,8%. Μείωση κατά 0,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,9% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,2%.

Επισημαίνεται ότι το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου 2019 έχει αναθεωρηθεί λόγω ενημερωμένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης και ενημερωμένων στοιχείων Βραχυχρόνιων Δεικτών.