Οι πραγματικές δαπένες για την αντιμετώπιση του προσφυγικού θα συμπεριληφθούν στις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών κρατών με το Σύμφωνο σταθερότητας , σύμφωνα με όσα ανέφερε ο προεδρεύων του Ecofin, Pierre Gramegna.

Στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Valdis Dombrovskis, επεσήμανε ότι θα εξεταστεί η κάθε περίπτωση ξεχωριστά, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου κράτους-μέλους, και εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει αύξηση των δημόσιων δαπανών που συνδέεται με το προσφυγικό θα ισχύσει η πρόβλεψη για ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας «λόγω ασυνήθιστων γεγονότων εκτός του ελέγχου του συγκεκριμένου κράτους-μέλους».

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση επιτεύχθηκε και  πολιτική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για τη χρηματοδότηση-γέφυρα του Ενιαίου Ταμείου για την Εξυγίανση των Τραπεζών, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί αρχικά από εθνικές πιστωτικές γραμμές.

Τέλος, στο Ecofin συζητηθήκαν οι εξελίξεις στην ένωση κεφαλαιαγορών, η εμβάθυνση της ΟΝΕ και η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.