Στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, προκειμένου να κρίνει τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα της «συμφωνίας συμβιβασμού» που ολοκληρώθηκε το 2012 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Siemens παρέπεμψε το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθ. 3930/2015 απόφασή του.

Ειδικότερα, το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, λόγω της μείζονος σπουδαιότητας των ζητημάτων που ανακύπτουν από τη «συμφωνία συμβιβασμού» παρέπεμψε το ζήτημα στην Ολομέλεια του ΣτΕ για οριστική κρίση.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ καλείται να κρίνει την συνταγματικότητα ή μη των διατάξεων του νόμου 4072/2012 που αφορά την επίμαχη «συμφωνία συμβιβασμού». Ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ ορίστηκε εισηγητής της υπόθεσης ο σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντίνος Κουσούλης.

Το Δ’ Τμήμα έκανε δεκτό ότι έχουν έννομο συμφέρον να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να αμφισβητήσουν τη συνταγματικότητα και την νομιμότητα της «συμφωνίας συμβιβασμού», οι φορολογούμενοι και το μη κερδοσκοπικό Σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι».

Στη δικαστική απόφαση σημειώνεται ότι η Siemens από τις δεσμεύσεις που αποδέχθηκε με την υπογραφή της «συμφωνίας συμβιβασμού», δεν έχει ακόμη υλοποιήσει τους όρους που αφορούν στις επενδύσεις της γερμανικής εταιρείας στην Ελλάδα και την παροχή 90 εκατ. ευρώ για «υποστήριξη φορέων και δραστηριοτήτων της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Τη «συμφωνία συμβιβασμού» υπέγραψαν από το Ελληνικό Δημόσιο ο τότε υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, εκ μέρους της ελληνικής Siemens ο διευθύνων σύμβουλος Πάνος Ξυνής και ο γενικός νομικός σύμβουλος Robert Sikellis και από την Siemens οι γενικοί νομικοί σύμβουλοι Peter Solmssen και Dr Sebastian Brachert.

Σύμφωνα με τη «συμφωνία συμβιβασμού» επιλύθηκαν συνολικά όλες οι διαφορές και οι εκκρεμότητες από κάθε είδους αξιώσεις, κ.λπ. που συνδέονται με την δραστηριότητα διαφθοράς, πληρωμές ή υποσχέσεις πληρωμών προς τρίτους ή άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της Siemens, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που διερευνήθηκαν από τις αρχές της Ελλάδος, της Γερμανίας, των ΗΠΑ, κ.λπ.