Στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) επανέρχεται αύριο Τετάρτη 21 Αυγούστου τo θέμα του Ελληνικού και, πιθανότα, την Πέμπτη 22 Αυγούστου θα «πάει» στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

Όπως είχε γίνει γνωστό από την 1η Αυγούστου, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το Ελληνικό θα τροποποιηθεί και για τον λόγο αυτό θα επανεισαχθεί το θέμα στο ΚΑΣ. Θα συζητηθεί επίσης και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, αφού αυτό είναι το αρμόδιο για κρίνει το ζήτημα των τεσσάρων κτηρίων στο μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού.

Όπως αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη του ΚΑΣ της 21ης Αυγούστου, το θέμα θα συζητηθεί ως «αίτηση θεραπείας κατά της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/176797/123922/3539/1338/16-5-2019 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την ''Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 'Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά', Περιφέρειας Αττικής''».

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη συνεδρίαση του ΚΑΣ με τη νέα σύνθεση του Συμβουλίου και πρόεδρο τον γενικό γραμματέα Πολιτισμού, Γεώργιο Διδασκάλου.