Το σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής με στόχο να μετατραπεί η οικονομική και κοινωνική κρίση που προκάλεσε η πανδημία σε ευκαιρία αναδιοργάνωσης του οικονομικού μοντέλου, αλλά και τόνωσης της βιώσιμης ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών, παρουσίασε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Σε παρέμβαση του στο 10ο Ετήσιο DIGITAL Capital Link CSR Forum «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ», ο κ. Πατούλης προσδιορίζοντας τις στοχευμένες δράσεις που δρομολογεί η Περιφέρεια με στόχο την αναπτυξιακή τόνωση της Αττικής, επισήμανε πως σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο θα δημιουργηθεί κόμβος «Υποστήριξης Επενδυτικών Πρωτοβουλιών», με σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας, η οποία θα παρέχει έγκυρες πληροφορίες (Regional Profile) για όλες τις παραμέτρους που συμβάλλουν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και θα υποστηρίζει τους υποψηφίους επενδυτές στη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

«Ειδικότερα, στον τομέα του ελέγχου, στόχος μας είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος, ώστε να ελέγχουμε σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την παρουσία υπαλλήλων, εκατοντάδες περιβαλλοντικούς, υγειονομικούς, ενεργειακούς και άλλους δείκτες χιλιάδων επιχειρήσεων, από ένα κεντρικό παρατηρητήριο» ανέφερε.

Παράλληλα, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, οι στόχοι θα κινηθούν στους εξής 4 άξονες:

-Μετάβαση στην κυκλική οικονομία: Προτεραιότητα οι πόλεις να ξαναβρούν τη χαμένη τους ζωντάνια, λόγω της μείωσης των εκπομπών άνθρακα και της ρύπανσης, αλλά και να γίνει επανασχεδιασμός των δρόμων με προτεραιότητα σε μη ρυπογόνα μέσα μαζικής μεταφοράς με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση. Επιπροσθέτως, οι πόλεις μας θα γίνουν περισσότερο ανθεκτικές με τη διατήρηση των υλικών σε χρήση και της αυξημένης συνεργασίας με φορείς ανακύκλωσης τόσο σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και της αξιοποίησης στο έπακρο της ψηφιακής τεχνολογίας.

-Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για θεματικό τουρισμό (Υγείας, Συνεδριακό, Θρησκευτικό, Ιστορικό, Αγροτοτουρισμό, Γαστρονομικό και Αθλητικό). Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Αττικής προτείνουμε τον επανασχεδιασμό των μονοπατιών/δρόμων που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της τουριστικής εμπειρίας. Επιπροσθέτως, μπορούν να κατασκευαστούν χωριά υγείας στα όρια της Περιφέρειας Αττικής (Eco Medical Villages), περιλαμβάνoντας κέντρα παραπομπής, ερευνητικές εγκαταστάσεις, αθλητικά κέντρα ιατρικής. Τα χωριά υγείας θα περιλαμβάνουν επίσης ξενοδοχεία, φαρμακεία και θα παρέχουν υπηρεσίες αεροπορικών ασθενοφόρων.

-Αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου από το Φάληρο έως το Σούνιο. Το εγχείρημα αυτό μπορεί να δημιουργήσει τις βάσεις για να μετεξελιχθεί η περιοχή σε έναν πόλο έλξης για τους Έλληνες πολίτες τους ξένους τουρίστες και επενδυτές, να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και να συνδέσει την ανάπτυξη με επιχειρηματικές δραστηριότητες, που θα αναζωογονήσουν την περιοχή.

-Επένδυση σε μια πιο ποιοτική τουριστική ανάπτυξη στον Αργοσαρωνικό με (α) την εκπόνηση έργων υποδομών σε συνεργασία του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα, ανακατασκευή/αναβάθμιση καταλυμάτων και (β) τη βελτίωση της προσβασιμότητας τόσο από τις θαλάσσιες μεταφορές όσο και από τις οδικές και αεροπορικές.