Μια πρωτόγνωρη αναταραχή έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες στου κόλπους της Ακαδημίας Αθηνών, προκαλώντας μείζονα προβλήματα αλλά και ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας.

Αυτή τη φορά, το θέμα έχει να κάνει με τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα  στο τέλος Απριλίου, ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτή εδώ και 10 χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  τα όργανα της Ακαδημίας  λόγω της κενής θέση να μην μπορεί να λειτουργήσουν από την 1η Μαΐου, διότι δεν έχουν νόμιμη συγκρότηση.

Και λέω αυτή τη φορά, καθώς ακόμη εκκρεμεί το θέμα της καθυστέρηση της εκλογής των δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ που εκκρεμεί  από τον περασμένο Νοέμβριο.

Στο προκείμενο λοιπόν, το θέμα έχει προβλέψει ήδη ο κανονισμός της Ακαδημίας ο οποίος αναφέρει ότι  στην περίπτωση ύπαρξης της κενής αυτής θέση, προβλέπει την άμεση προσωρινή  αναπλήρωσή του, από έναν εκ των υπηρετούντων Γραμματέων της Ακαδημίας, ο οποίος ορίζεται απ’ ευθείας από τον πρόεδρο της Ακαδημίας και στην προκειμένη περίπτωση από την κ. Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν  τα σχετικά συλλογικά όργανα, στα οποία είναι μέλος ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας.

Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, η κ. πρόεδρος  που είναι και διακεκριμένη νομικός, δεν έχει ορίσει  ακόμη τον προσωρινό αναπληρωτή του Γ. Γραμματέα, έναν εκ των γραμματέων του προεδρείου τα Ακαδημίας.

Και αυτό γιατί αναζητά διαφορετική λύση με βάση το άρθρο 35 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 13 Απριλίου, τ. Α΄, αρ. φ. 84) το οποίο λόγω των έκτακτων συγκυριών που βιώνει η χώρα μας προβλέπει την έκτακτη παράταση της θητείας σε θέσεις που λήγουν.

Εντούτοις, το άρθρο αυτό δεν έχει εφαρμογή  στην προκειμένη περίπτωση, διότι αφορά στην παράταση  της θητείας  συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών, βάσει  προηγουμένης Πράξεως Νομοθετικού Παρεχομένου που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις τέτοιων Οργάνων και Επιτροπών.

Συνεπώς το άρθρο αυτό δεν αφορά μονομελή όργανα όπως εν προκειμένω  είναι η θέση του Γραμματέα της Ακαδημίας, ούτε δε η Σύγκλητος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής νομίμως να συνέλθει, εφόσον από την 1η Μαΐου η θέση τα Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας  είναι κενή.

Ως εκ τούτου, η κ. Πρόεδρος  είναι υποχρεωμένη να ορίσει άμεσα προσωρινό Αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με τα παραπάνω, ενώ το γεγονός ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμη προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις.

The Insider