Την τελευταία της έκδοση με τίτλο The Economics of Climate Change παρουσιάζει η Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθείτην Τρίτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 στο Κεντρικό Κατάστημα της ΤτΕ και την εναρκτήρια ομιλία θα απευθύνει ο Διοικητής κ. Γιάννης Στουρνάρας.

Τον εν λόγω τόμο θα παρουσιάσουν ο Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός και η συγγραφική ομάδα που απαρτίζεται από τους καθηγητές κ.κ. Αναστάσιο Ξεπαπαδέα, Γεώργιο Οικονόμου, Ανδρέα Παπανδρέου και Ευτύχιο Σαρτζετάκη.

Το βιβλίο είναι ένα από τα παράγωγα της εν εξελίξει μελέτης «The Economic policy (including monetary policy) and climate change» και παρέχει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων των οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, εστιάζοντας στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής που αποσκοπεί στον έλεγχο της κλιματικής εξωτερικότητας. 

Ξεκινά με μια παρουσίαση υποδειγμάτων κλιματικής αλλαγής, των τρόπων με τους οποίους το κλίμα και η οικονομία μπορούν να συνδεθούν σε ένα ενοποιημένο υπόδειγμα, και συνεχίζει με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του αναδυόμενου τομέα των μακροοικονομικών του περιβάλλοντος. 

Ακολουθεί μια επισκόπηση των πολιτικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι οι προτάσεις για τους φόρους επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τα συστήματα εμπορίας εκπομπών, καθώς και μια ανάλυση των οικονομικών της ιδιωτικής και δημόσιας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, η οποία περιλαμβάνει τόσο πολιτικές όσο και χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προσαρμογής. Θέτει επίσης τα θεμέλια για τη μελέτη του ρόλου της νομισματικής πολιτικής κάτω από συνθήκες υπερθέρμανσης του πλανήτη και για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ νομισματικής πολιτικής και κλιματικής αλλαγής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (2ος όροφος), Eλ. Βενιζέλου 21, στην Αθήνα.