Παράταση ζωής για τα δασικά αυθαίρετα

Πένη Χαλάτση
Μοιράσου το
Παράταση ζωής για τα δασικά αυθαίρετα
Προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση και αναστολή προστίμων προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για κατοικίες σε οικιστικές πυκνώσεις.

Προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση και αναστολή προστίμων προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας» που τέθηκε χθες σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, με σχετική ρύθμιση που αφορά στις οικιστικές πυκνώσεις (οικισμοί αυθαιρέτων κτισμάτων εντός δασών και δασικών εκτάσεων) προβλέπεται η αναστολή προστίμων και εξαίρεση από κατεδάφιση αρκεί να καταβάλουν παράβολο ύψους 250 ευρώ.

Η διαδικασία υπαγωγής ξεκινά με την αίτηση που θα υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο, η οποία αναμένεται να ανοίξει μέσα στο επόμενο διάστημα ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Δικαίωμα για να υποβάλουν αίτηση έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στο σύστημα με τους κωδικούς του taxisnet και η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α. την περιγραφή της κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος,
β. τη χρήση της κατοικίας,
γ. τον εντοπισμό της κατοικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων,
δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,
ε. παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου «η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας».

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας δήλωσης είναι ανακριβή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και το κτίριο που περιλαμβάνεται στη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ταγαράς: Διάλογος για τα αυθαίρετα που πρέπει να κατεδαφιστούν

Οι δεσμεύσεις για την έξοδο από την Ενισχυμένη Εποπτεία: Kρατικά «φέσια», δικαιοσύνη, υγεία, δασικοί χάρτες & τραπεζικό σύστημα

Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαιρέτων