Στέλλα Τσάνη

Η κ. Στέλλα Τσάνη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.