Σπύρος Πέγκας

Ο Σπύρος Πέγκας είναι Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων του δήμου Θεσσαλονίκης.