Ράλλης Γκέκας

Ο Ράλλης Γκέκας είναι Δρ. Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.