Μάριος Κάτσης

Ο Μάριος Κάτσης είναι βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ, Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ, και συντονιστής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Επεξεργασίας του Κυβερνητικού Έργου στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτικής.