Κονδυλία Κοντογιάννη

Η κ. Κονδυλία Κοντογιάννη είναι Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας TÜV HELLAS (TÜV NORD).