Γιώργος Ρούσκας

Ο Γιώργος Ρούσκας είναι πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου.